Навчальний проект "Шляхами великої долі"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Дериглазова Наталя Анатоліївна

Назва проекту

Навчальний проект "Шляхами великої долі"

Ключове питання

Чи справді Шевченко безсмертний?

Тематичні питання

 • Чи доля визначає життя людини?»
 • В чому ж полягає талант Шевченка-художника?»
 • Шевченко і Запоріжжя.»
 • Як вшановують пам'ять видатного сина України його вдячні нащадки?

Змістові питання

 • Де пройшло дитинство Тараса?
 • Хто були предки Шевченка, і що нам відомо про його нащадків?
 • Хто і яким чином викупив Шевченка з кріпацтва?
 • Яку освіту здобув Тарас Григорович?
 • В яких жанрах працював Шевченко – художник?
 • Коли і де відбулося перепоховання Шевченка?
 • Як вшановують пам'ять талановитого митця?
 • Чому Шевченка називають народним поетом?

Стислий опис

Напередодні 200-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка хочеться якомога більше знати про життя Великого сина українського народу і відповісти на питання, які хвилюють нас – це і пропонується учасникам проекту «Шляхами великої долі». Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня за Блумом, а саме: навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її; висувати гіпотези та ідеї; обговорювати результати досліджень. Ставиться також завдання розвитку літературного смаку, почуття художнього слова, мистецького сприйняття; виховування стриманості, дружності взаємовідносин, порядності в міжособистісних стосунках, естетичного смаку.

Навчальні предмети

 • Українська мова і література
 • Музика, образотворче мистецтво
 • Інформатика
 • Історія України

Класи

9

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Програма з української літератури.5-11 класи.-Київ , «Освіта»,2004. Концепція мовної літературної освіти. Мета - формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо. Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між початковою, основною і старшою школою, враховує мовну та літературну підготовку учнів початкової школи. Навчання мови та літератури у старшій школі полягає у подальшому розвитку умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні; говорінні, письмі); заохоченні школярів до читання художньої літератури, ознайомлення з фундаментальними цінностями культури; у формуванні гуманістичного світогляду особистості, сприянні розширенню культурно-пізнавальних інтересів, вихованню в учнів поваги до свого та інших культурних традицій.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченка, вивчити маловідомі цікаві факти біографії поета, художника його родовід; розвивати пізнавальні інтереси школярів, їх навички і вміння збирати, досліджувати, узагальнювати і систематизувати пошуковий матеріал, активізувати асоціативне мислення, творчу уяву і фантазію, навички виразного читання, а також формувати естетичні смаки; створити умови для самовираження кожної особистості; сприяти вихованню почуття співпереживання, шанобливого ставлення до надбань культури, поваги до життєвого і творчого шляху генія України, його творів, а також любові до рідного краю, його героїчної історії. ==Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Діяльність учнів

• Учні обговорюють в класі ідею проекту ,ознайомлюються з вчительською презентацією завдань проекту;

• Об' єднуються в чотири творчі групи: «Біографи», члени якої досліджу-ватимуть біографію Шевченка та його родовід; «Мистецтвознавці»- Шевченко – художник; «Краєзнавці» - Шевченко на Запоріжжі; «Мандрівники» , дізнаватимуться, як вшановують пам'ять генія світового значення в різних куточках Землі;

• Здійснюють пошук в Інтернеті та бібліотеці,вивчають літературу, пов’язану з темою проекту та добирають малюнки, ілюстрації., сканують фото, пишуть статті, твори;

• Учні розробляють план презентації, сценарій;

• Навчаються працювати з програмами Power Point та Publisher;

• Підбирають матеріали для публікації та складають її;

• Учні планують та розробляють веб-сайт;

• Запрошують гостей та демонструють перед ними результат проекту;

• Оцінювання роботи учасників проекту.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

4 тижні.

Вхідні знання та навички

1 Мовні знання та вміння згідно державного стандарту.

2.Деяки комп’ютерні базові навички , такі як вміння працювати в програмах Microsoft Word,Power Point та Publisher та Інтернетом.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Фотоальбом

Канів

Методичні матеріали

Презентація вчителя

Презентація для батьків

Презентація

Конспект уроку

Дидактичні матеріали

Вікторина

Грамота

Запрошення батькам

Запрошення для вчителів

Подяка

Додаток

Прислів'я

Друковані матеріали

 1. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка.- К., 1994
 2. Вічний як народ : Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка:(навчальний посібник) /авт.-упоряд.О.Буденко,Н.Петренко.-К.:Либідь,1998.
 3. Неборак В. Неприлизані думки з приводу «мого» Шевченка / Українська мова та література.- №5.- 2008.- С.3-4.
 4. Дзюба І. Тарас Шевченко: життя і творчість/ .І.Дзюба.-(2-ге вид., доопрац.).-К.:ВД «Києво-Могилянська академія»,2008.
 5. Останнім шляхом Кобзаря (підбірка матеріалів до шевченківських днів) / Шкільна бібліотека.- №2.- 2006.- С.25-67.
 6. Красицький Д., Красицька Л. Гілки Шевченкового родоводу. // Літературна Україна. — 1987. — №32. Воспоминания о Тарасе Шевченко. — К., 1988.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір для друку публікацій, оціночних форм, фарби, олівці, фломастери. Мультимедійний проектор для демонстрації презентацій.

Ресурси Інтернету

http://go.mail.ru

http://uk.wikipedia.org/wiki/

http://litopys.org.ua

http://kafedra.blog.net.ua

http://www.ukrtvory.com.ua

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання веб - сайту

Оцінювання презентації

Оцінювання публікації

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.