Навчальний проект "200 років у пам`яті народній" Качур Світлани Вікторівни

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Качур Світлана Вікторівна

Назва проекту

200 років у пам`яті народній

Ключове питання

Чи живе пам'ять про Кобзаря в серцях українців?

Тематичні питання

Чи не забули українці твори Т.Шевченка?

Як вшановується пам'ять про відомого поета?

Ким для сучасних українців є Т.Шевченко?

Змістові питання

- Чим для українців повинна бути батьківщина Т.Шевченка?

- Як пам’ять про Кобзаря вшановується в нашій країні?

- Що можуть зробити учні для відзначення 200- річного ювелею з дня народження відомого поета?

Стислий опис

Покоління українців захоплювалися високим образом Кобзаря, його громадянською принциповістю і моральною чистотою, почуттям соціальної і національної справедливості, відданістю правді і свободі. Проект присвячений цій великій людині.

Даний проект передбачає:

• поглиблення знань учнів про життя і творчість Т.Г.Шевченка, усвідомлення життєвого подвигу поета;

• виховання почуття пошани до життя і творчості Кобзаря;

• формування кругозору, світогляду школярів;

• вміння висловлювати власні судження, інтерпретувати, оцінювати та узагальнювати інформацію;

• прищеплення інтересу до результатів своєї праці.

Навчальні предмети

Українська мова і література

Образотворче мистецтво

Інформатика

Класи

6 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Розділ Технології:

Усвідомлення можливостей використання комп’ютерних мереж і систем; можливостей комп’ютерного моделювання технічних засобів і процесів. Знання соціальних, правових та етичних аспектів інформатизації суспільства; можливостей використання програмного забезпечення комп'ютера в навчальному процесі; особливостей різних технологій програмування сутності процедурного і декларативного програмування.

Уміння користуватися комп’ютерними мережами і працювати з комп’ютерними системами різного призначення; застосовувати комп’ютерні засоби у проектній діяльності; адекватно добирати програмний засіб як інструмент пізнавальної діяльності

Розділ Мови і літератури:

Уміння письмово переказувати (докладно, стисло, вибірково) , самостійно створювати письмові тексти, висловлювати в них власну думку про певну подію, ситуацію, прочитаний твір, дотримуватись вимог до мовлення, вдосконалювати написане

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Після завершення проекту учні вмітимуть:

• створювати і демонструвати навчальні презентації за допомогою програми PowerPoint;

• здійснювати якісний пошук потрібної інформації в різноманітних джерелах (електронних зокрема);

• створювати і наповнювати відповідним матеріалом публікації і веб-сайти;

• знаходити альтернативні методи подолання наданої проблеми у проекті.

Діяльність учнів

Перед початком проекту учні отримали індивідуальне завдання:

Перед початком роботи над проектом учні були розділені на 5 груп, кожна з яких отримала відповіді завдання, коротку інструкцію для роботи над проектом, визначили свою роль у його реалізації, завдання, які ставляться перед кожним учасником проекту, методи оцінювання своєї діяльності.

На початку реалізації проекту учні навчилися створювати публікації, презентації та веб-сайти за допомогою програми Microsoft Publisher, Power Point.

Після ознайомлення з тематикою і проблемою проекту група учнів отримала від керівника проекту завдання розробити рекламну публікацію з теми «Юні шевченкознавці»

У публікації учні скористалися порадами відвідати сторінку мережі Інтернет, де вибрали інформацію про Т.Шевченка, розмістили власні твори про поета.

Для створення презентації «Подорож батьківщиною Кобзаря» учні познайомилися з літературою про дитинство Т.Шевченка, матеріалами з мережі Інтернет.

По закінченню проекту визначена на початку виконання проекту група учнів створила Web-сайт, який міститить підсумки діяльності учнів під час виконання проекту, корисні Інтернет-посилання.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

3 тижні

Вхідні знання та навички

Учні повинні вміти застосовувати отримані знання про дитячі роки Т. Шевченка для усвідомлення життєвого подвигу поета,

мати навики роботи в Microsoft Windows, Word, PowerPoint, Internet Explorer,

зв’язно і лаконічно висловлювати свої думки.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація [1]
  • Публікація [2]
  • Веб-сайт [3]
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Презентація вчителя [4]

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

1. Вічний як народ. Сторінки до біографії Т.Шевченка/Упоряд. О.Руденко, Н.Петренко. – К.: Либідь, 1998. – 272 с.

2 .Дзюба І. Тарас Шевченко. – К.: Альтернатива, 2005. – 700с.

3. Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К.: Мистецтво, 1994. – 352 с.

4. Огієнко І. Тарас Шевченко. – К.: «Наша наука і наша культура», 2002. – 400 с.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Опорні схеми з Microsoft Publisher, PowerPoint, індивідуальні завдання, папір.

Ресурси Інтернету

1. http://uk.wikipedia.org/wiki

2. http://www.pisni.org.ua/persons/30.html

3. http://www.batjkivshhyna-tarasa.com.ua/morynci/index.html

4. http://www.segodnya.ua/culture/showbiz/kobzar-c-kryljami-i-v-cchactlivykh-tufljakh.html

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів Оцінювання індивідуальних завдань буде проводитись за принципом:

• Правильність розв’язку;

• Естетика програми;

• Оптимальність програми.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.