Навчальний проект "Ecology, environmental protection"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

посилання на візитку автора

Качановська Людмила Петрівна

Назва проекту

"Ecology, environmental protection."

Ключове питання

Що робити, щоб запобігти екологічній кризі?

Тематичні питання

 1. Які причини глобального потепління?
 2. Що спричиняє екологічну кризу в світі?
 3. Які заходи використовує уряд Украіни для поліпшення екологічної ситуації у країні?
 4. Як вирішуються проблеми із забрудненням оточуючого середовища у Запоріжжі?

Змістові питання

 1. Як змінилася середня річна температура на планеті за останні сто років?
 2. У яких регіонах планети спостерігається найбільше зростання річної температури?
 3. Які регіони України вважаються найбільш забрудненими?
 4. Які заходи приймає керівництво Запорізької області для покращення екологічної ситуації в області?

Стислий опис

Учні розподіляються на групи та обирають тему, над якою будуть працювати. Вони протягом проекту збирають матеріали, цікаву інформацію про екологічні проблеми за обраним напрямком. Результатом їхньої роботи є презентації та доповідь, які вони захищають перед аудиторією. Після закінчення проекту учні цього класу будуть запрошені до захисту презентації. Форма захисту - конференція.

Навчальні предмети

Фізика, хімія, географія, правознавство, інформаційні технології.

Класи

9,10,11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Іноземна мова. Рівень стандарту. Київ 2010
 • Державний стандарт загальної середньої освіти.

Перелік навчальних цілей, знань та вмінь, які матимуть учні по завершенні реалізації навчального проекту

 • навчити збирати та аналізувати, компонувати за напрямками інформацію, знайдену через мережу Інтернет, енциклопедіях та підручниках;
 • навчити школярів працювати з інтернет - ресурсами, утворювати презентації власноруч;
 • навчити презентувати матеріал, доводити свою думку під час презентації матеріалу;
 • формувати в учнів життєву компетенцію, навчальну мотивацію та навички самоосвітньої діяльності;
 • формувати в учнів цілісну картину світу, розуміння зв’язків між явищами природи та суспільством;
 • розвивати мислення високого рівня, у тому числі глобального, інтегрованого, а також творче та критичне мислення, уміння самостійно конструювати свої знання, вміння продуктивно вирішувати проблеми (навчальні, соціальні тощо), співпрацювати в групі;
 • розвивати уміння вільно орієнтуватись в сучасному інформаційному просторі;
 • виховувати дбайливе ставлення до оточуючого середовища, розуміння важливості вивчення іноземної мови як засобу досягнення взаєморозуміння між людьми.

Діяльність учнів

Анкетування школярів, обробка інформації, окреслення проблемного питання, розподіл учнів на групи та складання тематики роботи над проблемним питанням; безпосередня робота школярів по групам (збір, обробка та систематизація інформації про екологічні проблеми за обраним напрямком та проблемним питанням), презентація отриманої інформації з використанням проектних технологій, оцінювання діяльності учнів за розробленими критеріями та захист проекту перед аудиторією. Форма захисту проекту - учнівська конференція.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

1 місяць (24.10.2012 - 20.11.2012)

Вхідні знання та навички

 1. Учні повинні вміти збирати та аналізувати, компонувати за напрямками інформацію, знайдену через мережу Інтернет, енциклопедіях та підручниках;
 2. працювати з інтернет - ресурсами, утворювати презентації власноруч;
 3. вільно орієнтуватись в сучасному інформаційному просторі;
 4. володіти англійською мовою на рівні, достатньому для роботи з темою.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентація

'"Проект екологія"'

Захист навколишнього середовища


Захист навколишнього середовища

Фотоальбом

Методичні матеріали

Файл:Проект Экология.doc

Дидактичні матеріали

Анкета

 1. Чи вважаєте Ви питання захисту оточуючого середовища актуальним? ---- Так / Ні (підкресліть).
 2. Як Ви гадаєте, що є причиною глобального потепління? ---- Діяльність людини, астрономічні зміни
 3. Чи може людина вплинути на навколишнє середовище? ---- Так / Ні
 4. Чи достатньо заходів приймається для боротьби з екологічною кризою? ---- Так / Ні
 5. Що Ви можете зробити для поліпшення екологічної ситуації у місті?
 6. Що Ви вже робите для поліпшення екологічної ситуації у місті?
 7. Яка з країн вживає найбільше заходів для боротьби з екологічною кризою? ---- 1. США; 2. Велика Британія; 3. Україна.
 8. Що є найбільш дійсним для для екологічного захисту? ---- 1. Виховання; 2. Державні програми.
 9. Чи вважаєте Ви себе людиною, яка не шкодить навколишньому середовищу ---- Так / Ні

Друковані матеріали

 • Т.Г.Гришина «Освітня технологія як об’єкт методичної роботи» Харків, видавнича група «Основа», 2003 рік,
 • журнал «Освіта» Проектна методика на уроках англійської мови, листопад 2011 року

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

фільм «Global warming.mpg», фото матеріали, http: // festival.1 september.ru/articles/41534/, http: //intkonf.org/ derkach-io-metod-proektiv-u-vikladanni-inozemnih-mov/ http: //osvita.ua/school/lessons_summary/English/8207/

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Форми оцінювання реальних навчальних досягнень учнів, що брали участь в реалізації проекту «Ecology»

Ф.І.Б. Використання додаткової цікавої інформації(1-3) Використання інтернет ресурсів(1-3) Розуміння мети та завдання проекту(1-3) Мовна та мовленєва компетенція(1-3) Загальна кількість балів(4-12)

Суржикова Наталія

Бройде Марія Муравйов Микита Кочерга Ігор Афанасова Вікторія Налігацька Анастасія

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.