Навчальний проект "Food as a mirror of national culture"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Князєва Вікторія Миколаївна
Фурман Наталія Степанівна - вчитель англійської мови Мелітопольської спеціалізованої школи №23
Покуса Інна Миколаївна - вчитель англійської мови Мелітопольської спеціалізованої школи №23

Назва проекту

Їжа, як дзеркало національної культури.

Ключове питання

Який вид національної культури представлений у нашому повсякденному житті?

Тематичні питання

Чи є їжа ознакою культури?
Як їстівні уподобання людей відображені в народному фольклорі?

Змістові питання

1.Які чотири групи продуктів ви знаєте?
2.З яких компонентів складається кожна група?
3.Продукти якої їстівної групи є вашими улюбленими?
4.Чи будь-яка їжа корисна для вашого здоров'я?
5.Скільки прийомів їжі ви маєте на день?
6.Що ви їсте на сніданок (ланч,обід і вечерю)?
7.Які страви прийшли до нашого вжитку з різних національностей?
8.Які прикметники використовуються для опису їжі?
9.Які страви є улюбленими у вашій сім'ї?

Стислий опис

В проекті розглядається навчальна тема «All About Food». Вивчаються нові лексичні одиниці з теми; досліджуються: національні особливості харчування сімей учнів школи, особистісні уподобання учнів у їжі, творча спадщина різних національностей; розвивається пізнавальна та творча активність учнів. В кінці навчального проекту кожна група класу презентує результати роботи у вигляді програмних продуктів.

Навчальні предмети

Англійська мова, основи здоров'я, інформатика, зарубіжна література, музика.

Класи

5 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів від 23 листопада 2011 р. № 1392 Київ) «Програма для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 1-11 класи.» Видав. «Поліграф», 2010р.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Виявити різновиди національної різноманітності у шкільному співтоваристві.
Оцінити переваги національної кухні.
Представити результати роботи за допомогою відповідних програмних продуктів.
Розширити міжкультурні знання і досвід про їстівні уподобання.
Сприяти толерантному ставленню до національних звичаїв і традицій в полікультурному суспільстві.
Розвивати особистісну оригінальність.
Виховувати повагу до сімейних цінностей.

Діяльність учнів

Група 1: Проводить опитування учнів школи про їх національності і будує кругову діаграму «Національне розмаїття нашої школи». Складає анкету. Анкетує учнів щодо їх кулінарних уподобань. Опрацьовує результати і будує гістограму «Їстівні уподобання». Аналізує обидві діаграми, робить висновки і представляє результати дослідження.
Група 2: Дізнається про типові рецепти для кожної національної кухні. Виявляє декілька домінуючих страв. Створює буклет «Рецепти “Шалених кухарів”» зі страв, що мають популярність у нашому співтоваристві.
Група 3: Вибирає рецепти національних кухонь. Готує національні страви. Створює (запозичує) національні костюми. Робить презентацію на засіданні клубу «Шалені кухарі», використовуючи мови представлених національностей.
Група 4: Досліджує національні казки, прислів'я, пісні та вірші про продукти харчування. Створює власні сінквейни на цю тему. Проектує веб-сайт з використанням результатів своєї роботи.
Група 5: Добирає рецепти національних кухонь. Розташовує їх у потоковій презентації в алфавітному порядку. Додає в ABC-рецепти малюнки та фотографії. Надає програмному продукту барвистого і яскравого вигляду.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

3 тижні

Вхідні знання та навички

Учні 5 класу починають працювати на етапі систематичної і послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуванням. Помітно зростає обсяг навчального матеріалу, у тому числі того, який сприяє формуванню соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій. Оволодіння англійською мовою на цьому етапі і накопичення певної суми знань про мову з певної теми, використання мови для усного і писемного спілкування формує механізм пізнання інших народів і культур. Тематика для спілкування охоплює різноманітні галузі знань, серед них і тема “All About Food”, яка є об'єктом вивчення на уроках з інших навчальних предметів (міжпредметні зв'язки), і з власного життєвого досвіду. Зростає частка самостійної роботи учнів, урізноманітнюються види навчальної діяльності, активно використовуються мовленнєві ситуації, що наближають навчальне спілкування до реальних умов. Учні вчаться читати різножанрову літературу, розуміти аудіотексти більшої тривалості звучання. Учень вміє відкривати у вікні браузера веб-сторінку із заданою адресою, знаходити в Інтернеті інформацію на задану тему, обирати стратегію пошуку інформації в Інтернеті, створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі текстового процесора, програми для створення слайдових та потокових презентацій і публікацій, форматувати шрифти і абзаци, виділяти суцільні та несуцільні текстові фрагменти, копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами, знаходити й замінювати фрагменти тексту в автоматичному режимі, перевіряти правопис текстових документів та виправляти помилки в автоматизованому режимі.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація: [1]
  • Публікація: [2]
  • Веб-сайт: [3]
  • Інше:

ABC-recipes: [4]
"Crazy-cookers"-video: [5]

Фотоальбом

[6]

Методичні матеріали

Учительська презентація: [7]
Вправа 1: [8]
Вправа 2: [9]
Загадки: [10]

Дидактичні матеріали

Вправа 1: [11]
Вправа 2: [12]
Загадки: [13]

Друковані матеріали

НМК «Welcome to English Club 5» О.Д.КАРП’ЮК. вид. Тернопіль, Лібра Терра, 2010
Ukrainian folk-tales
Russian folk-tales
English-reader 6 кл. Вид. Посібники та підручники, 2008
English out-of- class Тернопіль, Мандрівець, 2005
Українські свята та традиції.-Х.: Вид.група «Основа», 2009.-79с.
Make your lessons brighter. Бібл.газети “English”, № 21-22, 2010

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Мультимедійний комплекс, відеокамера, фотоапарат, костюми, посуд.

Ресурси Інтернету

http://uk.wikipedia.org
http://uk.wikipedia.org
http://www.pitt.edu
http://zeluna.net/Greek-fairytales.html
http://www.sacred-texts.com
http://www.songsforteaching.com
http://www.allthingsukrainian.com
https://www.google.com.ua/search
http://www.1zoom.ru


Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання презентацій: [14]
Оцінювання публікації: [15]
Оцінювання веб-сайту: [16]
Загальна таблиця оцінювання: [17]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.