Навчальний проект "The development of civilization at the beginning of the 21st century"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Участник:Tkachenko Olexandra

Назва проекту

Розвиток цивілізації на початку 21 століття

Ключове питання

Як розвиток науки впливає на розвиток людської цивілізації?

Тематичні питання

1. Як винаходи Стародавніх часів вплинули на розвиток людства?

2. Сучасні винаходи: крок уперед чи крок у безвість?

3. Як пов’язані наука та довкілля?

Змістові питання

1. Які винаходи Стародавнього світу ви знаєте?

2. Як стародавні винаходи вплинули на розвиток цивілізації?

3. Які винаходи недавнього минулого змінили світ?

4. Імена яких винахідників та науковців завжди буде пам’ятати людство?

4. Чи завжди розвиток науки, сучасних новітніх технологій є кроком уперед?

5. Що повинна зробити наука для захисту довкілля і збереження життя на планеті?

Стислий опис

Ми живемо в XXI столітті, столітті природних катастроф і катаклізмів, глобального потепління, танення айсбергів і засухи. В чому причина сучасного стану довкілля? Чи сприяли такому стану природи розвиток науки та винаходи людства? Невже з кожним новим винаходом ми наближаємося до свого кінця? Звертаючи увагу на сучасні екологічні проблеми і стрімкий розвиток науки та сучасних технологій учні 9-Б класу вирішили провести власне дослідження історії розвитку науки та появи різних винаходів, розпочинаючи з часів стародавнього світу та закінчуючи сьогоденням, та виявити, чи всі винаходи мали чи мають негативний вплив на розвиток цивілізації. Для цього вони розділилися на групи «Дослідники», «Оптимісти», «Винахідники», «Ми віримо у майбутнє», «Диваки», «Творці» або вирішили працювати в парах чи індивідуально.

Навчальні предмети

Англійська мова, всесвітня історія, інформатика, природознавство

Класи

9 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

«Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти» від 14.01.2004

«Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-9 класи», Київ, «Перун», 2005

Програма для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (12-річна школа). Автори: Завадський І.О., Дорошенко Ю.О. та Потапова Ж.В. (Збірник «Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки» Київ, Видавнича група BHV, 2009, с.369-389)

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Сприяти формуванню мовної, мовленнєвої та соціолінгвістичної компетенцій в межах теми «Наука та винаходи»; демонструвати володіння мовним та мовленнєвим матеріалом, набутим протягом попередніх років;

формувати громадську думку щодо взаємозв’язку науки та винаходів різних часів сучасним станом людської цивілізації та довкілля;

розвивати уміння правильно визначити проблему, дослідити її з різних точок зору, проаналізувати та зробити вірні висновки, застосовуючи навички критичного мислення;

розвивати навички роботи над колективним проектом, уміння йти на компроміс;

розвивати в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними;

виховувати розуміння необхідності дбайливого ставлення до природи з метою збереження життя на планеті Земля.

Діяльність учнів

Група «Дослідники» досліджувала історію винаходів Стародавнього світу, знайомилася з біографіями та винаходами деяких вчених-винахідників та прийшла до висновку, що однозначного впливу на розвиток цивілізації ці винаходи не мали.

Група «Оптимісти» розглянули вплив сучасних винаходів на довкілля та запропонували приклади кількох «зелених» винаходів, які бережно ставляться до природи.

Група «Винахідники», проаналізувавши можливості сучасних технологій та науки, зробила висновки щодо майбутнього людства.

Група «Ми віримо у майбутнє» дослідила історію винаходів, що змінили світ, та зробила аналіз найкращих та найгірших винаходів людства.

Група «Диваки» показала, що не всі винаходи можуть бути адекватними та корисними, іноді вони – чудернацькі.

Група «Творці» відібрала найцікавіші роботи однокласників та оформила їх у вигляді веб - сайту.

Всі попередні дослідження оформлювалися у формі презентацій або публікацій. Учні, що працювали індивідуально, створювали кросворд, опитувальник для перевірки знань чи презентацію про вчених.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

5 тижнів

Вхідні знання та навички

Англійська мова: вживати дієслова в часах групи Simple, Continuous, Perfect в пасивному та активному стані, використовувати модальні дієслова та застосовувати умовні речення I типу; аргументувати свій вибір, точку зору, пропонувати та приймати рішення; висловлювати свої враження, почуття та емоції; порівнювати та аналізувати предмети, явища, події, факти.

Базові знання і уміння з основ інформатики: початкові уміння і навички працювати з програмним пакетом Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Publisher), мати початкові знання працювати в Інтернеті.

Природознавство: уявлення про цілісність природи та місце людини в ній, знання, що складають основу для подальшого вивчення систематичних курсів астрономії, біології, географії, екології, фізики, хімії.

Всесвітня історія: характеризувати та аналізувати діяльність видатних науковців та їх найкращі винаходи; обґрунтовувати зв’язок між причинами, сутністю та наслідками великих наукових відкриттів різних часів; аналізувати наведені історичні джерела; висловлювати свої судження щодо характеру і значення змін у соціально-економічному житті людини в різні епохи.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Видатні винаходи, що змінили світ

Винахідники

Чудернацькі винаходи

Вплив нових технологій на навколишнє середовище

Фотоальбом

Захист проекту

Методичні матеріали

Учительська презентація

План-конспект уроку

Дидактичні матеріали

Кросворд

Тест

Завдання з граматики

Картки для перевірки лексики

Поділися думкою

Друковані матеріали

Карп`юк О.Д. Англійська мова:Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Тернопіль: Видавництво «Астон», 2009. – 240с.:іл.

І.О. Завадський, І.В. Стеценко, О.М. Левченко. Інформатика: Підручник для 9-го классу загальноосвітніх навчальних закладів. - Видавництво:BHV, 2009. – 320с.:іл.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір, ручки, олівці, флеш-носій, мультимедійна дошка

Ресурси Інтернету

http://english9b.at.ua – Веб-сайт 9-Б класу

http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал

http://www.cracked.com/blog/5-amazing-new-inventions-that-will-doom-humanity/ - 5 винаходів, що можуть знищити людство

http://engmaster.ru/topic/3376 - Винаходи минулого століття

http://imho.net.ua/2008/02/06/samye-durackie-izobretenija-20-veka.html - Найбільш чудернацькі винаходи

http://imho.net.ua/2007/04/23/velichajjshie_izobretenija_chelovechestva.html - Найбільш видатні винаходи

http://faktzafaktom.ru/izobreteniya-drevnix-uchenyx-operedivshie-istoriyu-na-mnogie-veka - Винаходи стародавніх вчених

http://93.84.114.176/news/22648-samye-tupye-izobreteniya-xx-veka.html- Самые тупые изобретения 20 века

Оцінювання знань та вмінь учнів

Бланк оцінювання веб-сайту

Бланки оцінювання публікацій

Бланки оцінювання презентацій

Результати оцінювання проектних робіт

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.