Навчальний проект «Балади у творчості Тараса Григоровича Шевченка»

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Назва проекту

Балади у творчості Т.Г.Шевченка

Ключове питання

Чим нас так приваблюють балади Шевченка?

Тематичні питання

Коли і де вперше виник жанр балада? Характерні ознаки балади? Чому балада є ліро-епічним жанром? У чому виявилася геніальність, новаторство Т.Г.Шевченка у створенні балад?

Стислий опис

метою проекту є:перевірити і систематизувати знання і вміння учнів з вивченого матеріалу; розуміти взаємозв’язок компонентів літературного твору, форми і змісту, знати визначення основних теоретико - літературознавчих понять і застосовувати їх під час інтерпретації та аналізу творів (окремих фрагментів і компонентів тексту); сприяти розвитку творчих здібностей школярів

Навчальні предмети

Інформатика, історія

Класи

8-9 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Технології Знання соціальних, правових та етичних аспектів інформатизації суспільства; Знання можливостей використання програмного забезпечення комп'ютера в навчальному процесі; Уміння застосовувати комп’ютерні засоби у проектній діяльності; адекватно добирати програмний засіб як інструмент пізнавальної діяльності; Суспільствознавство Уміння визначати життєві цінності та орієнтири, Обирати конструктивні форми взаємодії та власної поведінки, Мова Вміння і навички в різних видах мовленнєвої діяльності: володіння різними типами і стилями мовлення з урахуванням ситуації спілкування, дотримання правил спілкування. Уміння продукувати писемне повідомлення з дотриманням мовних правил Уміння формулювати думку у різних стилях і жанрах мовлення.

Діяльність учнів

Учні повинні зацікавитись творчістю, знайти відповідь на запитання "Чим нас так приваблюють балади Шевченка?",з'ясувати, чому балада є ліро-епічним жанром?, у чому виявилася геніальність, новаторство Т.Г.Шевченка у створенні балад?, відтворити у своїй уяві цілісний образ поета, що викликає бажання якомога більше дізнаватися про нього.Вміти створювати презентацію, публікацію, веб-сайт, опанувавши відповідні програми Microsoft Office.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 тижні

Вхідні знання та навички

мати первинні навички роботи з комп’ютером,вміти самостійно працювати з додатковою літературою та з Інтернет ресурсами

Матеріали та ресурси

Комп'ютер, цифровий фотоапарат, принтер, програвач DVD - дисків, сканер, засоби для зв'язку з Інтернетом, лазерний диск

Учнівські роботи

  • Презентація
  • Публікація
  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

http://gim-osnova.ucoz.ua/news/risunki/2013-01-23-16

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Донцов Д. Вогонь з Холодного яру.// Дивослово.- №3. – 1994. – с. 2 –12. Івакін Ю. О. Коментар до «Кобзаря». Поезії до заслання. К., 1964. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація. — К., 1998. Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка // Колес-са Ф. М. Фольклористичні праці. К., 1970 Лепкий Б. Про життя і твори Т. Шевченка.— К., 1996 Приходько Т.І.Шевченко і український романтизм 30—50-х pp. XIX ст. К., 1963.

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.