Навчальний проект «Поет слова,пензля і співу»

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Коротнюк Валентина Анатоліївна

Назва проекту

Навчальний проект «Поет слова, пензля і співу»

Ключове питання

Хто він, геній українського народу чи випадковий свідок історичного минулого?

Тематичні питання

 • Чому Тараса Григоровича Шевченка називають « володарем у царстві духа?»
 • Як доля переслідувала Т. Шевченка в житті?
 • Чи можна назвати діяльність Т. Г. Шевченка «згустком великої трагедії мільйонів гноблених?»
 • У чому полягає велич Тарасового слова?
 • Яку роль відіграв Т.Г.Шевченко у розвитку та становленні української літературної мови?
 • Який зв'язок Т. Г Шевченка з музикою?
 • Чому Т. Шевченка називають художником убогої України?
 • Які твори Т.Г.Шевченка самостійно прочитані вами?

Змістові питання

 • Яка основна тематика творчості Т.Г.Шевченка?
 • У яких творах Т.Г.Шевченко відтворив жіночу долю?
 • Які художні засоби використовує поет, зображуючи Україну?

Стислий опис

9 березня 2014 року буде для нашого народу роком 200-річного ювілею Т.Г.Шевченка. Країна готується до нього. До нього готується і школа. Проект «Поет слова, пензля і співу» - ц е результат копіткої дослідницької роботи учнів у підготовці до шкільної конференції . Головна мета проекту : показати генія українського народу не просто як одного із представників світового письменства , а як нашого Пророка сучасності , патріота Вітчизни, який переймався нашими болями, тривогами; довести, що його творчість проникла українським духом ; зрозуміти трагедію його життя , драму душі.

Навчальні предмети

 • Українська мова і література
 • Зарубіжна література
 • Музика, образотворче мистецтво
 • Інформатика
 • Я і Україна
 • Історія України

Класи

 • 8-9
 • 10-11

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Знання змісту, проблематики поетичних творів, літературно- критичних, публіцистичних та науково- популярних статей; біографічних відомостей про письменника та його світогляд. Розуміння цілісної картини художнього світу творів поета.Вміння аналізувати та інтерпретувати зміст творів, суть морального конфлікту та власну етичну позицію щодо нього. Знання літературознавчих понять, вміння оперувати ними. Розуміння значення літератури та культури для духовного розвитку людства; про спільні закономірності розвитку різних видів мистецтва. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . Українська література. 5-12 класи. За редакцією Р.В.Мовчан. Міністерство освіти і науки України.,2005.!

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Учні повинні глибше зрозуміти життєву позицію Великого Кобзаря, побачити його не тільки як творця минулого, а як нашого сучасника, який вболіває за долю людей, допомагає вирішувати загальнолюдські проблеми; відчути ,що значить батьківщина в житті людини, вміти йти на самопожертву заради інших. Вміти створювати презентацію, публікацію, веб-сайт, опанувавши відповідні програми Microsoft Office/

Діяльність учнів

На початку проекту учні ознайомлюються з презентацією вчителя. Розбиваються на групи(«біографи», «літературознавці», «текстологи», «художники») і починають роботу в проекті. Учні розробляють питання тестів, тематику творів та виступів на конференції. Для презентування результатів дослідження вони розробляють сценарій мультимедійної презентації. Збирають і систематизують інформацію з Інтернету та друкованих джерел. Учні створюють мультимедійну презентацію «Творчість Т.Г. Шевченка- це книга буття українців, своєрідна візитівка українського народу». Вони демонструють презентацію перед учнями та вчителями. Для обговорення ідеї та пошуку однодумців сторюється Web-сайт проекту. З метою створення Web-сайту учні починають вивчення програми Microsoft Publisher. Створюють однорівневий Web-вузол з 3 сторінок.

Учасники проекту працюють в групах. Вивчають готові публікації, аналізують їх та оцінюють. Розробляють план своєї власної публікації, що буде створена з метою інформування учнів школи та вчителів про хід підготовки до ювілею Великого Кобзаря. Пишуть невеликі статті. Використовуючи програму Microsoft Publisher , створюють учнівський інформаційний бюллетень «Геній українського народу».Роздруковують та розповсюджують його серед ровесників та знайомих, кому не байдужа національна спадщина.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Два місяці – грудень,січень.

Вхідні знання та навички

Перед початком роботи над проектом учні повинні знати біографію Тараса Григоровича Шевченка , згадати твори , які вивчалися в попередніх класах , вміти аналізувати тексти творів, характеризувати дійові особи, узагальнювати матеріал і робити висновки. Знання програмового пакету Microsoft Offis (Power Point, Exel,Microsoft Publisher, Word), вміння розшукувати та опрацьовувати інформацію.

Матеріали та ресурси

 • Принтер
 • Цифровий фотоапарат
 • Програвач DVD - дисків
 • Засоби для зв'язку з Інтернетом
 • Проектор
 • Сканер
 • Комп'ютер

Учнівські роботи

Фотоальбом

Методичні матеріали

План проекту

План реалізації проекту

Презентація вчителя

Загальне оцінювання

Пам'ятка "Як готувати доповідь"

Список літератури

Оцінювання сайту

Оцінювання публікації

Оцінювання презентації

Дидактичні матеріали

Тематика виступів на конференцію

Тестування з теми

Друковані матеріали

 1. Видатні діячі України минулих століть.-К.,2001.
 2. Вічний як народ : Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка:(навчальний посібник) /авт.-упоряд.О.Буденко,Н.Петренко.-К.:Либідь,1998.
 3. Новиченко Л. Шевченко- поет, борець, людина /Л.Новиченко .-К.:Дніпро,1982
 4. Дзюба І. Тарас Шевченко: життя і творчість/ .І.Дзюба.-(2-ге вид., доопрац.).-К.:ВД «Києво-Могилянська академія»,2008.
 5. Спогади про Шевченка.-К.:Дніпро,1982.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Замовити DVD-систему, флеш-карту

Ресурси Інтернету

Пошукова система Мета

Пошукова система Яндекс

Вікіпедія

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання робіт буде здійснюватися за допомогою розроблених форм оцінювання

Загальне оцінювання

Оцінювання сайту

Оцінювання публікації

Оцінювання презентації

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.