Навчальний проект «Тарасові шляхи»

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Рязанова Ольга Станиславовна, вчитель української мови та літератури Академічного ліцею м. Запоріжжя

Навчальний проект «Тарасові шляхи»

Тарасові шляхи

Ключове питання

Що зробило життя Т. Г. Шевченка значущим, цінним?

Тематичні питання

Уточнюючі питання навчального проекту, які стосуються теми навчального предмета

Змістові питання

'Як вплинули роки дитинства на майбутню творчість Т. Г. Шевченка? Чому ми і досі перечитуємо Шевченка? Як творчість Кобзаря впливає та точно відображає сучасне життя? Як твори Шевченка впливають на моє власне життя? '

Стислий опис

Кожному українцю відоме ім’я Т. Г. Шевченка. Ми знайомимося з його поезіями з молодших класів школи, але далеко не всім відомо про життя Шевченка художника, прозаїка, драматурга. Тож нашим завданням було представити ці сторони творчості Т. Г. Шевченка.

Навчальні предмети

Українська мова та література Музика, образотворче мистецтво Інформатика Історія України

9 - 11 класи

Освітня галузь "Мови і літератури" Мета - формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях. Українська література передбачає формування потреби і відповідних навичок у читанні художньої літератури; створення на основі засвоєних літературних знань оптимальних умов для всебічного розвитку і реалізації особистості; формування національних і загальнолюдських цінностей; залучення учнів до найкращих здобутків духовної культури. Освітня галузь "Естетична культура" Основна мета освітньої галузі "Естетична культура" полягає в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва і практичної діяльності сформувати в учнів систему естетичних цінностей як інтегральну основу світогляду, розвивати мистецькі уміння та компетентність, здатність до художньо-творчої самореалізації, виховувати потребу в духовному самовдосконаленні. Особистісне художньо-естетичне сприймання творів українського візуального мистецтва у його видовій, жанровій та стильовій різноманітності. Освітня галузь "Технологія" Людина та інформаційна діяльність. Поглиблювати в учнів знання про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності. спираючись на знання з основ наук на рівні загальновиробничих закономірностей; формувати в учнів здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності. Освітня галузь "Суспільствознавство" Людина і культура. Уявлення про співвідношення матеріальної і духовної, національної та загальнолюдської культури, причини і природність різноманітності культури, культурної спільності людей; полікультурний характер сучасного суспільства і необхідність злагоди між представниками різних культур. Знання сфери духовної культури, культури суспільства і людини.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Робота над проектом сприяє формуванню естетичних уявлень, патріотичному світогляду, формуванню вмінь та навичок пошукової роботи, вміння працювати з декількома різного плану джерелами Проект має такі цілі: - розширити знання про життя та творчість Т. Г. Шевченка - удосконалювати навички роботи з комп’ютерними програмами - навчитися шукати інформацію в Інтернеті, працювати із різними технологіями - розвивати вміння обмінюватися інформацією з іншими - вміти аналізувати отриману інформацію та вчитися робити висновки - розвивати вміння працювати із офісними програмами (створення презентацій, обробка даних за допомогою електронних таблиць)

Діяльність учнів

 1. Ознайомлення з роботами шевченкознавців. Систематизація знань при розробці тестів літературного експресу, вікторини,брейн-рингу,узагальнюючих матеріалів до теми.
 2. Дослідження картин Шевченка,його прозових творів, поезій, що не входять в курс шкільної програми. Ознайомлення з роботами біографів Шевченка.
 3. Робота з Інтернет-джерелами при підбірці зразків малярських робіт Шевченка.
 4. Визначення актуальності творчості Шевченка в сучасному світі під час систематизації отриманої інформації з літературних та Інтернет-джерел.
 5. Узагальнення висновків дослідницьких груп з тематичних питань: "

Як вплинули роки дитинства на майбутню творчість Т. Г. Шевченка? Чому ми і досі перечитуємо Шевченка? Як творчість Кобзаря впливає та точно відображає сучасне життя? Як твори Шевченка впливають на моє власне життя? формулювання відповіді на ключове питання проекту:«Що зробило життя Т.Г.Шевченка значущим, цінним?»
Результати діяльності учнів

 • Розробка тестів для літературного експресу, брейн-рингу та вікторини з теми «Життя і творчість Шевченка».
 • Створення і захист презентації «Шевченко- поет».
 • Створення і захист презентації «Шевченко-художник».
 • Створення і захист презентації «Шевченко-прозаїк».
 • Створення і захист учнівського проекту «Багатогранність творчості Т.Шевченка?»
 • Розробка методичних рекомендацій щодо проведення конференції.
 • Створення методичних рекомендацій "Як дитинство Шевченка вплинуло на його творчість".
 • Створення публікації за матеріалами проекту.
 • Створення і захист підсумкової презентації проекту «Тарасові шляхи»

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Шість тижнів.

Вхідні знання та навички

Навички роботи з електронними таблицями, з пошуковими системами Інтернету. Вміти створювати презентації та публікації.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

 • Презентація

https://docs.google.com/file/d/0B_s4zbmE9_0XUzl2NXZEdkZiUVE/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B_s4zbmE9_0Xd01RNTgwRXhIN3M/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B_s4zbmE9_0XOTV5MmZiblQ3Z0U/edit?usp=sharing

 • Публікація

https://docs.google.com/file/d/0B_s4zbmE9_0XS0tZcjRhTFFzaDA/edit?usp=sharing

 • Веб-сайт
 • Інше

Фотоальбом

https://docs.google.com/folder/d/0B_s4zbmE9_0XZjNSUlUySzJEY1U/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/folder/d/0B_s4zbmE9_0XX2VpTk9IYjd1Nm8/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/folder/d/0B_s4zbmE9_0XV1VQT3VGLXBjZHM/edit?usp=sharing

Методичні матеріали

https://docs.google.com/folder/d/0B_s4zbmE9_0XeG5Mc1VOcGpOSk0/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/folder/d/0B_s4zbmE9_0XTjNNOGl6ZElmY1k/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/folder/d/0B_s4zbmE9_0XT25LSkxYWTRzWWs/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/folder/d/0B_s4zbmE9_0XZDdKTDVRcnlxUUk/edit?usp=sharing

Дидактичні матеріали

https://docs.google.com/folder/d/0B_s4zbmE9_0XeG5Mc1VOcGpOSk0/edit?usp=sharing

Друковані матеріали

- Бородін В.С. Т.Г.Шевченко і царська цензура : Дослідження та документи.- К .: Наук. думка, 1969.- 164 с. - Ващук Ф.Т. Поэзия Т.Г.Шевченко периода ссылки(1847-1850гг) : Автореферат.- Одесса, 1954.- 16с - Головаха,І.П.Т.Г.Шевченко і російські революційні демократи 50-60х років 19 ст..- К.: Акад.наук.урср, 1953.- 152 - Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя http://litopys.org.ua/ - Пархоменко Михаил Никитич Т.Г.Шевченко - великий украинский поэт.- М.,: Знание, 1986.- 47 с. - Пільгук Іван Іванович Традиції Т.Г.Шевченко в українській літературі.- К: Художня література, 1963.- 295 с. - Шевченко Т. Кобзар: (Вибір поезій): Вип. 2/Передмова Д.Я. Лук'яновича "Про шевченкові твори".- Львів: Друк. Арт.- просвітн. т-ва, 1914.- С.15-232 - Шевченко Т.Г. Кобзар Тараса Шевченка. Ч.1 /Передмова "Дещо про життя і літературну діяльність Тараса Шевченка" та примітки О. Огоновського.- Львів: вид-во т-ва ім. Шевченка, 1893.-15с. - Шевченко, Тарас Григорович Поезії [Текст] : у 2 т. / Тарас Шевченко ; худож. Олександр Івахненко ; [упоряд. та прим. В. Є. Шубравського ; передм. Б. І. Олійника ; редкол.: О. Т. Гончар та ін.]. - 2-е вид. - К. : Веселка, 1991. - 263 с.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Бланки для голосування, папір формату А4.

Ресурси Інтернету

http://www.shevchcycl.kiev.ua/ http://kobzar.info/memories/web_sites/ http://ru.wikipedia.org/wiki/Шевченко,_Тарас_Григорьевич http://litopys.org.ua/shevchenko/spog.htm http://tarasshevchenko.ho.ua/spogadu.html http://ru.wikipedia.org/wiki/Научная_конференция http://www.treko.ru/show_article_876

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання вебсайту

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.