Навчальний проект «200 років від Дня народження Т.Г.Шевченка»

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Shevchenko.jpg
Shevchenko-maydan.jpg
142-1.jpg
71822787 1299706813 4751817 aa6a3a73.jpg
PA080024.jpg
Kramskoj.jpg
Shevchenko big.jpg

Содержание

Автор проекту

Ніколенко Ольга Іванівна

Назва проекту

200 років від Дня народження Т.Г.Шевченка

Ключове питання

Що ми знаємо про Т.Г.Шевченка?

Тематичні питання

1. Дитинство і юність 2. Викуп з кріпацтва 3. Кохання Шевченка 4. Перша збірка – «Кобзар» 5. Художня творчість 6. Заслання 7. Остання подорож Україною 8. Смерть і перепоховання 9. Літературна та мистецька спадщини 10.Пам’ятники Т.Г.Шевченку

 7 клас. Аналіз вірша "Мені тринадцятий минало..."

Змістові питання

1.Коли і де народився Т.Г.Шевченко? 2.Коли і ким був викуплений із кріпацтва? 3.В якому році вийшла перша збірка? 4. За що був арештований і відісланий на заслання Т.Г.Шевченко? 5. Коли помер геній українського народу?

Стислий опис

9 березня 2014 року український народ відзначатиме 200 років від Дня народження Т.Г.Шевченка. Шевченко залишив нам свої неоціненні духовні надбання — твори і світлу добру пам’ять про себе. Він пробуджував любов до своєї Батьківщини, кликав сильних на подвиги, вселяв у слабких надію і віру. Ми повинні завжди пам’ятати про генія українського народу. Наша школа готується до проведення лінійки, присвяченої 200-річчю від Дня народження Т.Г.Шевченка. Проект допоможе школярам ближче познайомитися з життям і творчістю великого поета і визначити роль митця у розвитку української мови та літератури.

Навчальні предмети

Українська мова і література, інформатика, зарубіжна література, образотворче мистецтво, музика, історія України, я і Україна.

Класи

7-9

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . Українська література. 5-12 класи. За редакцією Р.В.Мовчан. Міністерство освіти і науки України.,2005 Знання змісту, проблематики поетичних творів, біографічних відомостей про письменника та його світогляд. Розуміння цілісної картини художнього світу творів поета.Вміння аналізувати та інтерпретувати зміст творів. Розуміння значення літератури та культури для духовного розвитку людства; про спільні закономірності розвитку різних видів мистецтва.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Учні повинні ближче познайомитися з життям і творчістю Т.Г.Шевченка, визначити, що творчість великого Кобзаря зігріта гарячою любов'ю до Батьківщини, пройнята священною ненавистю до ворогів і гнобителів народу, що його думи, його пісні, його полум'яний гнів, його боротьба за світлу долю трудового люду були думами, піснями, гнівом і боротьбою мільйонів. Відчути, що значить батьківщина в житті людини, вміти йти на самопожертву заради інших.Вміти створювати презентацію, публікацію, веб-сайт, опанувавши відповідні програми Microsoft Office.

Діяльність учнів

Перед початком роботи з проектом учні знайомяться з темою, метою і завданнями. Розділившись на групи, опрацьовують питання, за якими будуть створювати проект, визначають, з якими джерелами буде працювати кожна з груп. Збирають і систематизують інформацію з Інтернету та друкованих джерел. Для презентування результатів дослідження вони розробляють сценарій мультимедійної презентації. Учні 8 класу створюють мультимедійну презентацію «200 років від Дня народження Т.Г. Шевченка", дослідивши біографію митця. Учні 7 класу працюють над презентацію "Мені тринадцятий минало..." Потім демонструють презентації перед учнями та вчителями. Для обговорення ідеї та пошуку однодумців сторюється Web-сайт проекту. З метою створення Web-сайту учні починають вивчення програми Microsoft Publisher. Створюють однорівневий Web-вузол з 3 сторінок. Учасники проекту, працюючи в групах, вивчають готові публікації, аналізують їх та оцінюють. Розробляють план своєї власної публікації. Використовуючи програму Microsoft Publisher, створюють учнівський інформаційний бюллетень, роздруковують та розповсюджують його серед ровесників та знайомих, кому не байдужа національна спадщина.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 тижні

Вхідні знання та навички

Перед початком роботи над проектом учні повинні знати загальні відомості з біографії Т.Г.Шевченка, згадати твори, які вивчалися. Повинні вміти узагальнювати матеріал і робити висновки. Мати знання програмового пакету Microsoft Offis (Power Point, Exel,Microsoft Publisher, Word, уміння розшукувати та опрацьовувати інформацію.

Матеріали та ресурси

Комп'ютер, цифровий фотоапарат, принтер, програвач DVD - дисків, проектор, сканер, засоби для зв'язку з Інтернетом 


Учнівські роботи

  • Презентація

Презентація вчителя

200 років з дня народження Т.Г.Шевченка

Презентація учня 7-го класу

Презентация учнів 8-Б класу

Презентация учнів 7-Б класу

  • Публікація

Публікація 1

  • Веб-сайт

Веб-сайт

  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Допоміжна література

Значення творчості

Література

Літературна вікторина

Презентаiя на тему

Про Шевченка

Спадщина Шевченка

Дидактичні матеріали

ЗАПИТАННЯ

запитання

Книга1

Кросворд

Форма планування роботи учнів у проекті

Друковані матеріали

Тарас Шевченко: життя і творчість у документах, фот., іл.: Альбом. – К.: Рад. шк., 1991. Життя і творчість Тараса Шевченка у датах та ілюстраціях // Позакласний час. – 2003. - № 3. – (вкладка) Вічний як народ: Сторінки біографії Т.Г. Шевченка. – К.: Либідь, 1998

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Проектор, диск, фотоілюстрації, книги.

Ресурси Інтернету

http://lessons.com.ua/taras-shevchenko-1814-1861-biografichni-vidomosti/; http://www.bestreferat.ru/referat-117394.html; http://taras.ucoz.ua/photo/1; http://www.br.com.ua/referats/s1399/27505.htm

Оцінювання знань та вмінь учнів

Журнал оцінювання учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.