Навчальний проект Вектори в оточуючому нас світі

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Пушкаш Вікторія Вікторівна


Назва проекту

Вектори в оточуючому нас світі


Ключове питання

Для чого потрібні вектори?


Тематичні питання

Історія появи векторів
Використання векторів
Чи потрібні вектори

Змістові питання

Де використовуються вектори? В яких науках зустрічаються вектори? Чи потрібні знання про вектори в сучасному житті?

Стислий опис

Працюючи над проектом, три групи учнів готуються до підсумкового уроку з теми: «Вектори» з курсу геометрії 9-й клас. Їх метою буде створення презентації, інформаційних листів (буклетів), разробка web-сайту. Проект включає елементи дослідницького та інформаційного пошуку.

Навчальні предмети

Геометрія

Класи

9 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ (базової і повної середньої освіти) Математика:
Учні повинні: описувати вектор, модуль і напрям вектора, координати вектора, дії над векторами, рівність і колінеарність векторів;
відкладати вектор, рівний даному, вектор, рівний сумі (різниці) векторів.
Формулювати:властивості дій над векторами;
означення скалярного добутку векторів, його властивості.
Застосовувати: вивчені означення і властивості до розв’язування задач; знання поняття векторів, дії над векторами.
Технології:
Знання функціональних можливостей комп’ютера та програмних засобів різного призначення;
Уміння застосовувати при вивченні технологічних основ виробництва загальноосвітні знання з основ наук.
Фізична компонента освітньої галузі:
Уявлення про різні види механічного руху

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

На початковому етапі роботи над проектом ознайомити учнів з ідеєю проекту, метою та проблемами, які він допомагає вирішувати, та методами оцінювання роботи учнів. Розвивати логічне мислення. Спонукати дітей до свідомої зацікавленості вивчення предмету. Розвити у дітей навички правильного та обдуманого використання комп’ютерних технологій. За допомогою створення інтерактивних елементів на веб-сторінках спонукати учнів замислитися та проаналізувати власне бачення та відношення до запропонованої теми. Використовуючи створені дидактичні матеріал, учні повинні навчитись аналізувати одержану інформацію, виявляти головне та другорядне, робити висновки. Ознайомити з роботою в програмах Microsoft Word, PowerPoint, Publisher, поглибити їхні знання та навички при роботі з цими програмами. Учні мають навчитися аналізувати, порівнювати та систематизувати інформацію, аналізувати умови завдання, та обирати оптимальне рішення, оцінювати свою роботу та роботу інших, конструювати нові завдання.

Діяльність учнів

На початку роботи над проектом учні переглядають методичні матеріали, які підготував вчитель; ознайомлюються з формами оцінювання; добирають інформацію. Пошук матеріалу в різних джерелах: традиційних – друкованих виданнях, ресурсах мережі Інтернет. Працюючи над дидактичними матеріалами, учні заповнюють таблицю використання джерел інформації при підготовці публікації , аналізують одержану інформацію. Аналіз знайденої інформації; формування власних ідей та бачень, висловлення думок щодо заданої теми. Створення малюнків та образів; висування власних гіпотез. Обговорення в групах проблеми бачення світу. Планування та розробка презентації для виявлення головних етапів роботи. Формування світоглядної теорії. Презентування своїх досягнень в аудиторії (класі) перед своїми однокласниками; Створюють власні публікації для чого вони добирають матеріали, аналізують одержану інформацію, вчаться робити висновки.

Приблизний час, який необхідний для реалізації навчального проекта

Один місяць

Вхідні знання та навички

Учні повинні мати початкові навички роботи з комп’ютером; базові знання курсу геометрії.

Матеріали та ресурси

Комп'ютери, принтери, цифровий фотоапарат, підключення до мережі Інтернет

Учнівські роботи

  • Презентації

Презентация1
Презентация2
Презентация3

  • Публікації

Буклет1
Буклет2
Буклет3

  • Веб-сайт

Веб-сайт

Фотоальбом

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Методичні матеріали

Презентація учителя
Презентація до уроку
Конспект уроку

Дидактичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Підручники, енциклопедії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Прилади зберігання та передачі інформації.

Ресурси Інтернету

http://www.google.com http://www.kampot.org.ua http://shkolyar.in.ua http://uk.wikipedia.org

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання учнів проводитиметься за допомогою форм для оцінювання учнівських презентації, публікації, розроблених учителем та погоджених з учнями, в результаті спільного конструктивного обговорення. Форми мають враховувати зміст, оформлення та організацію відповідних матеріалів.

Оцінювання презентації
Оцінювання публікації

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.