Навчальний проект Вода має бути чистою!

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Баштава Ольга Миколаївна

Назва проекту

«Вода має бути чистою!»

Ключове питання

Чому вода має бути чистою?

Тематичні питання

• Від чого залежить чистота води?
• Що необхідно робити для збереження чистоти води?

Змістові питання

• Чому на Землі стає все менше чистої води?
• Як люди запобігають забрудненню води в природі?
• Які існують шляхи економії питної води?

Стислий опис

Під час виконання даного проекту учні досліджуватимуть, для чого на Землі необхідна вода, яке значення має вода для людей, чому на Землі стає все менше чистої води; обговорюватимуть, як люди запобігають забрудненню води в природі; шукатимуть шляхи збереження чистоти водойм. Серед учнів буде проведений конкурс малюнку «Ми – за чисту воду!». Діти шукатимуть цікаву інформацію про воду в літературі та Інтернеті. Учні узагальнюватимуть матеріали пошуку, випустять публікацію та створять веб-сайт у програмі Publisher.

Навчальні предмети

Образотворче мистецтво, основи економіки, математика інформатика, хімія, географія, трудове навчання, "Я і Україна"

Класи

3 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

«Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. 1-4 класи» 2006р.
Я і Україна. Природознавство. Загально природничий компонент освітньої галузі.
Явища природи. Уявлення про загальні закономірності природи та природничо-наукову картину світу, та загальну будову Всесвіту, цілісність природи. Знання про довкілля людини, його компоненти та взаємозв’язок між ними. Уміння спостерігати та описувати природні явища; пояснювати на основі загальних закономірностей природи причини їх виникнення; сприяти формуванню в учнів природничо-наукового світогляду; сформувати в учнів цілісне розуміння живої та неживої природи і місця людини в ній; сформувати зацікавлене ставлення до вивчення природи; сприяти усвідомленню необхідності охорони природи та раціонального використання її ресурсів


Навчальні цілі та очікувані результати навчання

• формувати уявлення про значення води в природі, про її цінність для людини, про шляхи забруднення та способах охорони від забруднення, про участь дітей в охороні води;
• дослідити, як впливає забруднення води на життєдіяльність організмів;
• формувати вміння стисло, чітко висловлювати оцінювальні судження, ефективно представляти результати досліджень за допомогою діаграми, презентацій, публікації тощо;
• удосконалити вміння збирати й обробляти інформацію, використовуючи форми опитування, ресурси Internet, уміння аргументовано доводити власну думку;
• розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення учнів;
• виховувати прагнення охороняти природу, дбайливе ставлення до водних ресурсів нашої планети.


Діяльність учнів

Теоретична частина:
- ознайомлення учнів з учительською презентацією, критеріями оцінювання публікації, презентації, веб-сайту;
- об'єднання дітей в групи за інтересами;
- вибір теми для дослідження;
- ознайомлення із основними джерелами інформації;
- розподіл обов'язків в групах;
- пошук відповідей на тематичні питання, ознайомлення з ними, узагальнення та створення звіту у вигляді публікації, веб-сторінки та презентації.
Практична частина:
- збір матеріалів у Інтернеті, літературі, проведення соціологічного опитування ;
- оброблення отриманого матеріалу;
- використання дидактичного матеріалу;
- створення діаграми; написання висновків, оформлення звітів;
- розміщення звіту практичної частини на своїй веб-сторінці, публікації або презентації;
- оцінювання згідно з критеріями своєї роботи та роботи своїх одногрупників;
- проведення уроку-презентації з теми проекту.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 тижні

Вхідні знання та навички

Учні повинні знати:
o властивості води;
o агрегатні стани води;
o вплив води на життя рослин;
o значення води для живих організмів.
Учні повинні вміти:
o аналізувати інформацію, робити висновки;
o планувати діяльність;
o користуватися додатковою, довідковою літературою;
o користуватися Інтернетом;
o створювати учнівські презентації, публікації, веб-сайт.

Матеріали та ресурси

Принтер, цифровий фотоапарат, проектор, лазерний диск, комп'ютери, сканер, засоби для зв'язку з інтернетом.

Учнівські роботи

  • Презентації
  • Публікація
  • Досліди
  • Інше

Фотоальбом

Вода 1.jpg

Вода 2.jpg

Вода 3.jpg

Вода 4.jpg

Вода 5.jpg

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Література для учнів:
1. Бабовал Т.І., Вихрущ В.О. «Природознавство. Цікавий світ навколо нас. Книга для читання. І частина» - Тернопіль: «Навчальна книга - Богдан», 1998. – 128с.
2. Байбара Т.Н., Бибик Н.М. «Я и Украина» учебник для 3 класса - К. «Форум», 2003
3. Дерпгольц В.Ф. Мир воды. – Л.: Недра, 1989. – 254 с.
4. Олексенко Т.Д., Грибачова М.І., Сердюк І.А. «Екологія рідного краю», 4 клас – Запоріжжя «Прем’єр» 2006. – 144 с.
5. Мусіхіна Г.П. «Рідний край. Веселівській район» навчальний посібник – Веселе, 2007. – 91 с.
6. «Большая иллюстированная энциклопедия знаний» - Харьков-Белгород, 2010. – 208 с.
7. Дитяча ілюстрована енциклопедія «Загадки океану» - Харків: «Ранок», 2010. – 96 с.
Література для вчителя:
1. Косогова О.О. «Метод проектів у практиці сучасної школи» - Харків: «Ранок», 2011. – 144 с.
2. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
3. Цимбал О.М., Тягло О.В., Цимбал П.В. «Проектні технології: особливості впровадження в початковій школі» - Науково-методичний журнал «Початкове навчання та виховання», Харків: «Основа», 2008., №19-21(167-169) С. 2-13
4. Карасик А. Структура і методика інтерактивного уроку в початковій школі // Початкова освіта. – 2005. - №7(295)
5. Мусіхіна Г.П. «Рідний край. Веселівській район» навчальний посібник – Веселе, 2007. – 91 с.
6. Телячу В.П., Лесіна О.В. «Інноваційні технології навчання в початковій школі» - Харків: «Основа», 2006.
7. Почтовнюк Г. «Водойми України» // Початкова освіта. – 2006. - №39 (375)

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Олівці, альбоми, фарби, ручки, зошити, папір. Кімнатна рослина, склянки для приготування розчинів, олія, сіль, оцет.

Ресурси Інтернету

http://www.ikonomiy.ru/ikonomiy%20vodu.html
http://www.youtube.com/watch?v=0gaX1951HKg
http://burmashina.at.ua/index/fakty_voda/0-13
http://id2081.naidem.by/4-1279638.html
http://www.o8ode.ru/
http://teacher.at.ua/publ/voda_v_prirodi/21-1-0-4927
http://vodavkrane.ru/
http://reporter.zp.ua/2011/06/15/u-zhitelei-zaporozhskogo-sela-uzhe-v-etom-godu-poyavitsya-kachestvennaya-pitevaya-voda

Оцінювання знань та вмінь учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.