Навчальний проект Вода повинна бути чистою

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Кузовлєва Наталія Володимирівна

Запорізький навчально-виховний комплекс № 88

'Вчитель початкових класів'

Назва проекту

"Вода повинна бути чистою"

Ключове питання

Чи є вода джерелом життя?

Тематичні питання

1. Яке значення має вода для існування всього живого на Землі? 2. Чому треба берегти воду? 3. Чи може кожен з нас економити водні ресурси?'

Змістові питання

1. Скільки води на Землі? 2. Як люди використовують водні ресурси? 3. Чи запобігають люди забрудненню води в природі і як?

Стислий опис

На прикладі побаченого біля річки сміття звертається увага на екологічні проблеми людства. Діти, які приймають участь у проекті, залучаються до роботи з охорони та збереження водних ресурсів, навчаються аналізувати зібраний матеріал, робити досліди, експерименти, розрахунки, висновки, розробляють шляхи економії води, усвідомлюють значення води для всього живого та розширюють свій кругозір.

Навчальні предмети

Природознавство. Я і Україна

Класи

3 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь "Природознавство» - Розвивати уявлення про значення води в природі і для людей; - Формувати знання про шляхи забруднення води, способи їх охорони і збереження, про цінність чистої води; - Формувати вміння учнів приймати участь в охороні та збереженні води; - Формувати в учнів оцінні судження про чистоту води в природі.

Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.: «Початкова школа». – 2006.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Формувати уявлення про значення води в природі, про цінність її для людини, про шляхи забруднення і способи охорони від забруднення, про участь дітей в використанні, охороні, збереженні води та економному її використанні; формувати вміння висловлювати цінні судження; удосконалювати вміння працювати в групах, спостерігати, порівнювати, робити висновки; виховувати естетичне сприймання природи, прагнення берегти природу, охороняти її, зокрема воду.

Діяльність учнів

Під час екскурсії до річки ми побачили сміття на березі та у воді. Між учнями зав’язалася дискусія про те, чи потрібно охороняти від забруднення водойми. Так зародилася ідея розпочати цей проект. Учні поділені на групи: «науковці», «дослідники», «економісти». Кожна група дітей збирає свою інформацію з різних джерел: «науковці» - «Значення води на Землі», «дослідники» - «Охорона води», «економісти» - «Економія води». За необхідності проводять опитування, досліди та експерименти, фіксують їх. Весь зібраний матеріал викладають у вигляді учнівських презентацій, публікацій, веб-сайту.

3 тижні

Вхідні знання та навички

Уміння користуватися комп'ютером, виконувати такі функції (копіювання, перенесення, зберігання інформації). Знати стани, властивості та ознаки води, кругообіг води в природі, значення води в природі та житті людини.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація [1]

[[2]][3]

  • Публікація [[4]]

[[5]]

  • Веб-сайт [6]

[7]

  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

[8] [9]

Дидактичні матеріали

[10] [11] [12]

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо [13]

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

[14]

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів [15] [16] [17]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.