Навчальний проект Збережемо друзів

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Михайлишина Тетяна Вікторівна

Назва проекту

Збережемо друзів

Ключове питання

Чому нам потрібно жити в злагоді?

Тематичні питання

Як зміниться наше життя коли ми відмовимось берегти природу?

Змістові питання

Які тварини Запорізької обл. занесені до «Червоної книги України»?

Яку роль відіграють собаки в житті людини?

Який негативний вплив людини на тваринний світ?

Стислий опис

Учні будуть досліджувати тварин (свійські, дикі, безпритульні та ті, що занесені до «Червоної книги України»), дізнаються, що існують тварини, яким потрібна допомога людини. Вони будуть досліджувати вплив людини на життя тварин, та способи допомоги тваринному світу, а також створять презентацію про це в Power Point. Вони будуть шукати цікаву інформацію про життя тварин та роль собаки в житті людини в бібліотеці та в Інтернеті та випустять публікацію в Publisher. Учні розроблять оголошення про допомогу безпритульному собаці, узагальнюватимуть матеріали пошуку та створять Веб-сайт в програмі Publisher Як кульмінація проекту учні будуть допомагати безпритульному Шарику, доки не знайдуть йому господара.

Навчальні предмети

Я і Україна, Інформатика, Географія, Трудове навчання

Класи

1-4 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Я і довкілля. Природознавство Загальноприродничий компонент освітньої галузі. Явища природи. Уявлення про загальні закономірності природи та природничо-наукову картину світу, загальну будову Всесвіту, цілісність природи. Знання про довкілля людини, його компоненти та взаємозв'язок між ними. Уміння спостерігати та описувати природні явища, пояснювати на основі загальних закономірностей природи причини їх виникнення сприяти формуванню в учнів природничо-наукового світогляду; сформувати в учнів цілісне розуміння живої та неживої природи і місця людини в ній; сформувати зацікавлене ставлення до вивчення природи; сприяти усвідомленню необхідності охорони природи та раціонального використання її ресурсів. Математика. Вимірюють дані та характеристики об’єктів , використовуючи відповідні одиниці вимірювання, вчаться порівнювати величини. Мова та читання. Використовують правильні записи, додержуючись правил орфографії та пунктуації розміщують в певному порядку, використовуючи декілька друкованих та електронних джерел для написання інформаційних публікацій власними словами. Комп’ютерні технології. Учні вчаться працювати, використовуючи комп’ютерні програми . Комп’ютерні технології покращують продуктивність навчання. Комп’ютерні технології щоб навчати, відбирати та збирати інформацію з різноманітних джерел

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

В ході проекту учні вивчатимуть тварин, їх роль в природі та значення природоохоронної роботи, в учнів вдосконалюватимуться навички проведення вимірювань та порівнянь результатів вимірювання (будівництво буди). Вони продовжуватимуть вдосконалювати навички роботи в бібліотеці, почнуть разом з батьками виробляти навички роботи в Інтернеті. Ефективно шукати тексти та малюнки. Вони навчатимуться відбирати відповідні до теми малюнки для ілюстрацій. При створенні презентації в учнів формуються вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок. При створенні публікації в учнів формується вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення. При створенні Веб-сторінки в дітей формуються дизайнерські уміння, діти вчаться комп’ютерній термінології.

Діяльність учнів

1 день. На початку проекту для перевірки готовності учнів до роботи в проекті, вони працюють з тестовими завданнями, переглядають демонстраційні діаграми. 2 – 3 день. Учні разом з батьками шукають інформацію в Інтернеті, вони досліджують вплив людини на тваринний світ, та види тварин Запорізької області, що занесені до «Червоної книги України», умови покращення життя тваринного світу та природи взагалі, підбирають малюнки, навчаються працювати в Power Point. 4 - 5 день. Учні створюють мультимедійну презентацію. Вони демонструють її учням класу. Вчаться працювати в Publisher для створення Веб-сторінки. Учні разом з батьками створюють Веб-сторінку, в якій запрошують до співпраці дітей з інших регіонів України. Учні шукають інформацію в Інтернеті, в енциклопедії про Запоріжжя та тваринний світ. Підбирають ілюстрації, вчаться складати повні речення, вчаться комбінувати текст і зображення., навчаються працювати в Publisher. 6 день. Учні створюють публікацію. Вчаться працювати в Excel створювати стовпчикові діаграми (гістограми). Учні шукають інформацію, малюють малюнки, сканують матеріал, фотографують, відбирають малюнки в Інтернеті. 7день. Учні презентують свою презентацію та публікацію батькам та директору школи. Розклеюють оголошення про безпритульного собаку. Аналізують пророблену роботу роблять висновки, отримують оцінки. Учні об’єднуються в малі групи: Одна група учнів буде досліджувати вплив людей на тваринний світ, буде займатися пошуком інформації та розробкою плану презентації і публікації. Друга група буде займатися пошуком фото матеріалів, картинок тварин в Інтернеті та оформлюватиме публікацію та веб - сайт в Publisher, презентацію в PowerPoint, а також розробить оголошення про пошук нового господаря для безпритульного собаки. По завершенні проекту учні разом з батьками будуть доглядати за безпритульним собакою, доки не знайдуть йому господара.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

7 уроків по 40 хвилин

Вхідні знання та навички

Функціональні знання клавіатури та вміння користуватися мишею (вміння роздруковувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері ) Базові знання з використання текстового редактора Вміння стисло та цікаво викладати матеріал.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Енциклопедія Запоріжжя, про тварин, «Червона книга України»

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Олівці, альбоми, фарби, лінійки, зошити, ручки, папір, дощечки, гвіздки, молоток.

Ресурси Інтернету

[1] [2] [3] [4]

Оцінювання знань та вмінь учнів

Знання та навички учнів оцінюються за розробленими формами оцінювання

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.