Навчальний проект Зміцнення здоров'я

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Миланко Світлана Валентинівна

Sveta.png

Ychasniki proektu.jpg

Назва проекту

Зміцнення здоров'я

Ключове питання

Чи існують універсальні критерії здорового способу життя?

Тематичні питання

Що таке здоров'я?

Що таке здоровий спосіб життя?

Що виховувати в учнів?

Змістові питання

Що таке здорове харчування?

Як піклуватися про себе?

Як правильно відпочивати?

Стислий опис

Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня, а саме: навчити учнів збирати інформацію, яка впливає на здоров‘я, спорт, сон, здорове харчування та інші фактори, аналізувати та класифікувати їх; висувати гіпотези та ідеї; обговорювати результати досліджень. Отримавши завдання з учительського веб-сайту, учні, повинні відшукати інформацію в Інтернеті про здоров’я та здоровий спосіб життя, підготувати свої власні презентацію, публікацію та веб-сайт.

Навчальні предмети

Основи здоров'я.

Технології.

Українська мова і література.

Класи

1-4 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь «Мови і літератури»

Зміст освітньої галузі. Учні повинні грамотно писати тексти з дотриманням правил орфографії і пунктуації; дотримуватися правил правопису під час побудови письмових зв’язних висловлювань; виконувати мовленнєві операції: аналізувати мовні явища, виділяти головне, використовуючи декілька друкованих та електронних джерел для написання інформаційних публікацій власними словами, робити висновки.

Освітня галузь «Технології»

Зміст освітньої галузі. Учні вчаться працювати, використовуючи комп’ютерні програми. Комп’ютерні технології покращують продуктивність навчання. Учні повинні вміти здійснювати простий пошук інформації. Комп’ютерні технології необхідні, щоб збирати інформацію з різноманітних джерел та вміти її відбирати.

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура"

Зміст освітньої галузі. Учні повинні знати складові здоров’я; взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним оточенням; розпізнавати ознаки здоров’я; розуміти вплив основних природних і соціальних факторів та фізичної активності на здоров’я; застосовувати правила здорового способу життя та безпечної для здоров’я поведінки; знати про необхідність рухової активності, правила харчування, особистої гігієни, загартовування, розпорядку дня.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Діяльність учнів

Чітка схема всього навчального циклу

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Вхідні знання та навички

Знання та навички, які учні повинні мати перед початком роботи, необхідні для виконання навчальних завдань проекту

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація

Країна здоров'я

Prezent.jpg
  • Публікація

Країна здоров'я

Publik.jpg
  • Веб-сайт

Країна здоров'я

Site.jpg

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.