Навчальний проект Місто моєї мрії

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Вчитель математики Веселівської районної різнопрофільної гімназії - Савченко Ольга Ярославівна

Назва проекту

"Місто моєї мрії"

Ключове питання

Чи можливо жити без геометричних тіл?

Тематичні питання

Як геометрія може мені допомогти краще розуміти оточуючий світ?

Наші будинки – витвір архітектури чи просто геометричні тіла?

Змістові питання

1. З яких пір людство стало використовувати в своєму житті геометричні тіла?

2. Які властивості геометричних тіл використовуються в повсякденному житті.

3. Найвідоміші історичні споруди – витвір людини чи …?

Стислий опис

Проект напрямлений на дослідження історичного матеріалу про геометричні тіла, їх властивості, застосування в оточуючому світі. Поняття, що вивчаються: призма, піраміда, конус, циліндр, куля, їх властивості, площі поверхонь та об’єми Під час підготовки даного проекту учні повинні навчитись добирати і аналізувати інформацію із різних джерел. В процесі роботи учні вивчать новітні комп’ютерні технології при створенні мультимедійних презентацій, публікацій та веб-сайту. В пошуках відповіді на проблемне питання вони здобудуть навички організації колективної роботи, вміння порівнювати, аналізувати, робити висновки.

Навчальні предмети

Написати предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

Класи

10-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Основними завданнями змісту освітньої галузі в старшій школі є: - розширення математичного апарату, засвоєного в основній школі; - розв'язування прикладних задач; - вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових уявлень і уяви; - розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини; - розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент загальнолюдської культури, про застосування її в практичній діяльності, різних галузях науки. У темі “Геометричні тіла. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл” розглядаються основні види геометричних тіл та їхні властивості. Вона є центральною у стереометричній підготовці учнів. При вивченні даної теми дуже важливим є підхід, що передбачає формування навичок конструювання і класифікації тіл та їх поверхонь. Такий підхід вимагає використання конструктивних означень. Конструктивні означення дозволяють встановити спільність між призмами і циліндрами, пірамідами та конусами. Паралельне розглядання зазначених груп тіл дає перевагу при вивченні їхніх властивостей. У процесі вивчення теми повинні бути розглянуті різні методи обчислення об’ємів і площ поверхонь. Особливу увагу необхідно приділити методу розбиття, який має велике практичне значення. Використання аналогії між вимірюваннями площ плоских фігур і об’ємів сприятиме засвоєнню матеріалу учнями

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Вміння досліджувати історичний матеріал , аналізувати та виділяти головне, уміння працювати із комп’ютером (створення презентацій, публікацій, веб-сайту), вміння застосовувати отриманні знання на практиці, вміння використовувати формули для обчислень. У учнів підвищиться інтерес до предмету, виникає можливість проявити себе у тих учнів, які мають труднощі у засвоєнні математики. Даний проект дає можливість відчути успіх дітям під час проведення роботи. Результати даного проекту будуть цікаві учням різних вікових категорій та урізноманітнюють навчальний матеріал уроку.

Діяльність учнів

1.Вібір групи, у якій кожен буде працювати. 2.Група істориків: вибір літератури,яка містить інформацію про геометричні тіла та оформлення у вигляді публікації та веб-сайту. Група теоретиків: дослідження властивостей геометричного тіла «кулі» і створення презентації. Група дослідників: дослідження геометричного тіла «конус» у використанні в оточуючих предметах і створення презентації. Група практиків: створення розрахунку вантажоперевезень і оформлення у вигляді презентації.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Вісім 45-хвилинних уроків

Вхідні знання та навички

Уміння роботи з матеріалом у бібліотеці, в інтернеті, в іншій довідковій літературі; Оформлення результатів роботи у різних формах.

Матеріали та ресурси

принтер

сканер

проектор

лазерний диск

комп'ютери

Учнівські роботи

  • Презентація

Презентація групи "Теоретики" [1]

Презентація групи "Дослідники" [2]

Презентація групи "Практики" [3]

  • Публікація

Робота учнів [4]

  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Презентація учителя [5]

Буклет учителя [6]

Дидактичні матеріали

Журнал роботи над проектом [7]

Оцінювання роботи над проектом [8]

План реалізації проекту [9]

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір для публікації

Ресурси Інтернету

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

_(%E3%EE%EB%EE%E2%ED%EE%E9_%F3%E1%EE%F0)

Оцінювання знань та вмінь учнів

Для оцінювання результатів роботи учнів по кожному виду діяльності (презентація, веб-сайт, публікація) було створено критерії оцінювання, які включали в себе: повнота розкриття теми; достовірність викладених фактів; логічна послідовність викладення; доступність викладення; доцільність використаного матеріалу; нетрадиційність представлення матеріалу; наочність викладення; читабельність; оптимальне використання анімаційних ефектів; єдине стилістичне оформлення; оригінальність оформлення; оптимізація об"єму графічного матеріалу; орфографічна грамотність; стилістична грамотність. Оцінювання проводиться керівником проекту(вчителем), самими учнями, а також помічниками створення проекту.


Оцінювання веб-сайту [16]

Оцінювання презентації [17]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.