Навчальний проект Про що мріють від маленької дівчинки до дорослої пані

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Керівник роботи - Жилова неля Миколаївна

Про що мріють від маленької дівчинки до дорослої пані

Ключове питання

Про які речі мріють маленькі дівчатка та дорослі пані?

Тематичні питання

1. Про що може мріяти жіноча половина людства?

2. Що дарує, створюючи сім’ю, молода пара один одному в знак вічного кохання?

3. Знання із яких галузей науки треба мати, щоб створювати таку красу?

4. Які геометричні фігури використовуються для здійснення цієї мрії

Змістові питання

назвати формули обчислення об’ємів циліндра та інших тіл обертання

назвати формули обчислення площ тіл та площ фігур на площині

Стислий опис

Проект досліджує відношення об'ємів до маси тіл, які зустрічаються в повсякденні, а також їх площю поверхні. під час роботи над проетом учні проаналізували матеріали із історії, географії, хімії, цим самим розширили теоретичні знання із різних галузей науки.

Навчальні предмети

Історія, хімія,географія,музика, історія мистецтва

Класи

10 та 11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Основними завданнями змісту освітньої галузі в старшій школі є: - розширення математичного апарату, засвоєного в основній школі; - розв'язування прикладних задач; - вивчення просторових фігур, продовження розвитку просторових уявлень і уяви; - розширення і поглиблення відомостей про геометричні величини; - розширення і поглиблення уявлень про математику як елемент загальнолюдської культури, про застосування її в практичній діяльності, різних галузях науки. Тема “Геометричні тіла. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл” розглядає основні види геометричних тіл та їхні властивості. При вивченні цієї теми важливо сформувати навички конструювання фігур у просторі, класифікація тіл та їх поверхонь. Такий підхід вимагає використання конструктивних означень. Це дозволяє встановити спільність між призмами і циліндрами, пірамідами та конусами. Паралельне розглядання цих груп тіл дає позитивні моменти при вивченні їхніх властивостей. У процесі вивчення теми важливо розглянути різні методи обчислення об’ємів і площ поверхонь(інтегральне обчислення площ та обємів - 11 клас,згадати про знаходження обєм'у у фізиці, математичні розрахунки по знайомим формулам) . Особливу увагу приділити методу аналізу і синтезу прирішенні задач.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Знання геометричних фігур та їх розташування у просторі та їх види. Уміння зображати фігури при рішенні задач прикладного характеру. Вміння обчислювати площу і об’єми тіл. Творчо розвивати особистість. Розширити свої знання з фізики, географії, хімії та ін. Розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять, комунікативні навички.

Діяльність учнів

І етап -формування групи. ІІ етап -вибір теми проекту. ІІІ етап -пошук і дослідження матеріалу. IV етап - формування матеріалу. V етап - проведення експерименту. VІ етап -підведення підсумків на основі досдідницької роботи. VІІ етап - захист проекту проекту.

Термін створення проекту 1 місяць і його захист - 45 хвилин.

Вхідні знання та навички

Вміння працювати з матеріалом у бібліотеці, в Інтернеті, з довідковою літературою. Оформлення результатів роботи у різних формах.

Матеріали та ресурси

принтер

сканер

проектор

лазерний диск

комп'ютери

Учнівські роботи

  • Презентація [1]
  • Публікація

[2]

  • Веб-сайт [3]
  • Інше фільм

[4]

Фотоальбом

Методичні матеріали

[5]

Дидактичні матеріали

  • test

[6]

[7]

Друковані матеріали

Мала гірнича енциклопедія. В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: «Донбас», 2004. — ISBN 966-7804-14-3. Українська радянська енциклопедія. У 12-ти томах. / За ред. М. Бажана. — 2-ге вид. — К., 1974—1985. Елементи цікавої математики./О.Г.Черватюк, Г.Д.Шиманська. – Київ:” радянська школа,1968. Журнали “Математика” Власноруч створені задачі про обручки.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

  • принтер, сканер,фотоапарат, папір.

Ресурси Інтернету

[8] [9] [10] [11] [12]

Оцінювання знань та вмінь учнів

  • оцівання учнівських робіт

[13] Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.