Навчальний проект Українці обирають страусів

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск
Sertifikat4 ZapoWiki20Peucheva.jpg

Содержание

Автор проекту

Пейчева Світлана Олександрівна

Назва проекту

Українці обирають страусів

Ключове питання

Чи є у «африканця» шанс стати «свійським українцем»?

Тематичні питання

Чи приживуться “африканці” на Мелітопольщині? Кого обрати фермеру - страуса чи корову?

Змістові питання

Чи вигідно утримання птаха в фермерських господарствах? Які умови необхідні для цього? Як в нашому регіоні розвивається страусівництво?

Стислий опис

Проект передбачає ознайомлення учнів з страусами, страусиною фермою «Страус-Південь». Учні практично доводять, що утримання фермерами Мелітопольщини страусів є економічно вигіднішим за утримування корів,телят. Переконують, що страуси прекрасно пристосувалися до кліматичних умов півдня України.Розробили задачник,намалювали малюнки. В ході проекту також:

1.Комплектуються мобільні групи

2.Створюються презентація, публікація та веб-сайт проекту

3.Проходить конкурс-захист учнівських проектів початкової школи в формі прес-конференції.

4.Розповсюджується буклет серед мешканців села, керівників фермерських господарств.

Навчальні предмети

природознавство, математика, економіка, «Шукачі скарбів», екологія рідного краю

Класи

4 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Програми для середньої загальноосвітньої школи з російською мовою навчання. 1-4 клас. К.:"Початкова школа".– 2006. – 192 с. Програми для середньої загальноосвітньої школи з російською мовою навчання. 1-4 клас. К.:"Початкова школа".– 2006. – 432 с. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень системи загальної середньої освіти учнів початкової школи. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2010. – 79 с. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень системи загальної середньої освіти учнів початкової школи. – К.: Міністерство освіти і науки України, 2010. – 63 с.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Мета проекту:  сприяти формуванню у молодших школярів вміння відбирати і аналізувати інформацію, працювати з енциклопедіями, довідниками, спеціальною літературою;  ознайомитися з інформацією про страусів, вивчити особливості їх розведення і утримання в нашому регіоні;  довести практично, що утримання страусів є економічно вигідним для селян;  навчити використовувати можливості інформаційних технологій;  під час екскурсії на ферму навчити проводити спостереження, брати інтерв’ю, висувати гіпотези, робити аргументовані висновки. Проект передбачає ознайомлення учнів з страусами і фермою «Страус-Південь».

В результаті роботи над проектом, який триває останні 3 тижні лютого, учні практично доводять, що утримання фермерами Мелітопольщини страусів є економічно вигіднішим за утримування худоби. Переконують, що страуси прекрасно пристосувалися до кліматичних умов зони степу.

Діяльність учнів

І етап – учні ознайомлюються з темою проекту, Ключовим та Тематичними питаннями, темою свого дослідження.Відбувається поділ дітей на групи за вподобаннями, розподіл доручень в кожній групі.

«Фермери»: проводять анкетування серед мешканців села,обґрунтовують і доводять з допомогою математичних розрахунків, таблиць, графіків, що фермерському господарству вигідніше утримувати страуса ніж корову. Оформлюють дослідницьку роботу у вигляді мультимедійної презентації.

«Орнітологи»: досліджують питання утримання, розмноження страусів в зоні степів; ознайомлюються з раціоном кормів, розробляють “меню ” страуса (виходячи з існуючих в нашому регіоні); проводять шкільний конкурс малюнків і фотографій: “Сімейка страусів ”. Додають задачі до «задачника від Кеши». Науково-практичні матеріали, малюнки і фотографії розміщають на веб-сайті.

«Мандрівники»: організовують екскурсію, зібрані матеріали систематизують і узагальнюють у формі буклету. Розповсюджують серед мешканців села, керівників фермерських господарств. Кожна група розробляє веб-сайт, презентацію або буклет згідно критеріїв оцінювання.

ІІ етап: проходить узагальнення опорних знань учнів. Проводиться анкетування для виявлення рівня знань мешканців села про страусівництво. Під час перегляду вчительської презентації учні знайомляться з критеріями оцінювання, з завданнями, питаннями, на які вони шукатимуть відповіді. Розподіляють свій час з допомогою календаря проекту.

ІІІ етап: учні разом з батьками шукають інформацію в Інтернеті про страусів, опрацьовують літературу, підбирають малюнки. Вони пишуть оголошення, відвідують страусину ферму, виконуючи дослідження. Ведеться підготовка до захисту проекту.

ІV етап: учнями проводиться рефлексія і самооцінка проекту за підсумковими картками. Після цього оцінюється участь в проекті групами, вчителем. Формою захисту проекту є прес-конференція. Проходить вручення нагород учням, подяка батькам. По завершенні проекту проводиться оцінювання проекту в цілому, включно з захистом, отримання відгуків про те, наскільки він вдалий. В результаті роботи над проектом, який триває останні 3 тижні лютого, учні практично доводять, що утримання фермерами Мелітопольщини страусів є економічно вигіднішим за утримування худоби. Переконують, що страуси прекрасно пристосувалися до кліматичних умов зони степу.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

3 тижні

Вхідні знання та навички

Знання програм пакету Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Microsoft Publisher, Word), вміння шукати та опрацьовувати інформацію.

Матеріали та ресурси

принтер,сканер,проектор,цифровий фотоапарат,диски,комп'ютер,сканер,засоби для зв'язку з Інтернетом. Програмне забезпечення.

Учнівські роботи

  • Презентація [1]
  • Публікація [2]
  • Веб-сайт [3]

Фотоальбом

[[4]] [[5]] [[6]] [[7]] [[8]]

Методичні матеріали

Cценарій захисту проекту Список літератури Методичні вказівки вчителю Проектний журнал Картки для оцінювання для журі [9] Вчительська презентація [10]

Дидактичні матеріали

Задачник Картки Подяки Інструкцї-пояснення Кросворд Анкета [11]

Друковані матеріали

Енциклопедії про cтраусів, журнал « Птицеводство», фотоальманахи.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Олівці, альбоми, фарби, лінійки, зошити, ручки, папір для принтера.

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

 Учнями проводиться рефлексія і самооцінка проекту за підсумковими картками.

Відповідно до критеріїв оцінювання. [12]

Після цього оцінюється участь в проекті групами, вчителем.
Формою захисту проекту є прес-конференція.
Проходить вручення нагород учням, подяка батькам. 

По завершенні проекту проводиться оцінювання проекту журі в цілому, включно з захистом, отримання відгуків про те, наскільки він вдалий.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.