Навчальний проект Умови росту і розвитку рослин

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Акуленко Алла Миколаївна, вчитель початкових класів Бердянської гімназіїї №3 "Сузір'я"

Назва проекту

Умови росту і розвитку рослин

Ключове питання

Чи може нежива природа впливати на живу?

Тематичні питання

Які умови проростання насіння? Які умови росту і розвитку рослин?

Змістові питання

Чому не проросло насіння і загинула рослина в холодному місці?

Чому не проросло насіння, залите водою?

Чому рослини можуть пожовкнути, зів’яти , мати поганий вигляд?

Стислий опис

Учні будуть досліджувати умови проростання насіння та умови розвитку рослин. Свої спостереження вони оформлять у вигляді презентації в Power Point , випустять публікацію в Publisher та створять Веб-сайт в програмі Publisher. Результати своєї роботи учні продемонструють на уроці за темою «Умови розвитку рослин».

Навчальні предмети

Я і Україна, Інформатика, Географія, Трудове навчання

Класи

1-4 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Я і довкілля. Природознавство Загальноприродничий компонент освітньої галузі. Явища природи. Уявлення про загальні закономірності природи та природничо-наукову картину світу, загальну будову Всесвіту, цілісність природи. Знання про довкілля людини, його компоненти та взаємозв'язок між ними. Уміння спостерігати та описувати природні явища, пояснювати на основі загальних закономірностей природи причини їх виникнення сприяти формуванню в учнів природничо-наукового світогляду; сформувати в учнів цілісне розуміння живої та неживої природи і місця людини в ній; сформувати зацікавлене ставлення до вивчення природи; сприяти усвідомленню необхідності охорони природи та раціонального використання її ресурсів.


Навчальні цілі та очікувані результати навчання

 • формувати уявлення про умови проростання насіння; умови росту і розвитку рослин;

учити пророщувати насіння, вирощувати рослини з насіння;

 • формувати вміння бачити проблему і формулювати її у формі запитання, цілеспрямовано сприймати об’єкт або його частину, узагальнювати сприйняття;
 • виробляти уміння узагальнювати, робити висновки, оцінювати результати діяльності (самооцінювання і взаємооцінювання);
 • виховувати спостережливість і взаємоповагу під час спільної діяльності ( виконання довготривалих дослідів);
 • виховувати здатність до самовираження кожного учня під час підготовки презентацій
 • При створенні презентації в учнів формувати вміння виступати перед аудиторією, вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок.
 • При створенні публікації в учнів формувати вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення.
 • При створенні Веб-сторінки в дітей формувати дизайнерські уміння, діти вчаться комп’ютерній термінології.

Діяльність учнів

Обговорення з учнями мету і завдання дослідницької роботи;

 • Об’єднання дітей у творчі групи, розподілити обов’язки між учасниками проекту:
 • Одна група учнів буде досліджувати умови проростання насіння, а також разом з батьками створить презентацію в Power Point;
 • Друга група буде досліджувати умови розвитку рослин і також разом з батьками створить презентацію в Power Point;
 • Третя група відвідає «Наш сад» і познайомиться з роботаю садівників, які вирощують квіти в штучних умовах.
 • Розвиток у учнів працювати в Publisher для створення Веб-сторінки.
 • Проведення відкритого уроку, на якому учні демонструють свої презентації і публікації.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

1 місяць 

Вхідні знання та навички

 • Функціональні знання клавіатури та вміння користуватися мишею (вміння роздруковувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері )
 • Базові знання з використання текстового редактора 

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

Інші матеріали

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Енциклопедії про рослини, підручник «Я і Україна» 

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Фотоапарат, зошити, ручки, папір

Ресурси Інтернету

http://www.edelveiss.com.ua

http://www.protalinka-fw.narod.ru

http://www.chl.kiev.ua/95/ROS_2/zelen_.htm

http://www.grigaonline.narod.ru/roslini/redbook.htm

http://www.korolne.lviv.ua/text/kaktus1.html

http://science.univ.kiev.ua/botsad.html

http://www.demyanova.netfirms.com/childstore/storage.htm

Оцінювання знань та вмінь учнів

Знання та навички учнів оцінюються за розробленими формами оцінювання

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.