Навчальний проект Учітеся, брати мої, думайте, читайте…

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Горбанець Сніжана Валентинівна, вчитель української мови та літератури Костянтинівського районного НВО №1 "Таврія"

Пічахчі Наталія Валентинівна, вчитель української мови та літератури Костянтинівського районного НВО №1 "Таврія"

Назва проекту

Учітеся, брати мої, думайте, читайте…

Ключове питання

Чи потрібно учиться, чи завжди це пригодиться?

Тематичні питання

Чи впливають життєві обставини на творчість митця?

Чому освіта необхідна кожній людині?

Чому Т.Шевченко звертається в своїх творах не тільки до сучасників?

Змістові питання

Які особливі події в житті вплинули на творчість Т.Г.Шевченка?

До чого закликає твір Т.Г.Шевченка «І мертвим, і живим…»?

Які жанрові особливості цього твору?

Стислий опис

Основна мета — дослідження творчої модифікації жанру послання у творчості Т.Г. Шевченка, взявши за основу зміст і естетичну спрямованість образів, єдність композиції і засоби художньої виразності. Завдання: - з’ясувати особливості жанру послання в історії української літератури; - глибоко вивчити відомості про життя і творчість Т. Г. Шевченка.

Навчальні предмети

українська література

світова література

інформатика

Класи

5, 10

Державні освітні стандарти та навчальні програми

5 клас

Зміст навчального матеріалу

Тарас Шевченко. “За сонцем хмаронька пливе...”, “Садок вишневий коло хати...” Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство. Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. 9 клас “І мертвим, і живим, і ненарожденним...” Продовження теми “земляків” у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Бичування комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

5 клас: Пригадати відомості про Україну часів Т. Шевченка. Вміти розповісти про дитинство Т. Шевченка і його родину. Відтворювати настрої пейзажних поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом. Виразно читати поезії. Знаходити в них епітети, порівняння, метафори. Вивчити напам’ять: “За сонцем хмаронька пливе...”; “Садок вишневий коло хати...”. Виховання почуття прекрасного, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва як потужної спонуки до оптимістичного життєствердного погляду на світ. Розвиток уміння висловити власні відчуття, емоції. Розуміти культурні й політичні чинники, що спонукали поета до написання цього твору. Виразно і усвідомлено читати твір. Визначити і схарактеризувати адресата послання, провідну думку твору. Орієнтуватись у складній композиції твору, виявляти його різні настроєві інтонації. Вивчити напам’ять: фрагмент (на вибір). Формування переконання, що за будь-яких обставин необхідно залишатися з народом, його цінностями.

Діяльність учнів

Діяльність учнів: Для організації роботи над проектом учнів об’єднано в 3 групи. Кожна група після ознайомлення з питаннями проекту обирає форму звітування і питання, які вона буде висвітлювати. Проект-міжкласний. Проект виконується не під час вивчення теми на уроках, а в позакласний час. Для теоретичної частини учні будуть шукати інформацію в Інтернет та літературі. Група «біографів» вивчає життєвий та творчий шлях поета. Група «науковців» проводить літературознавче дослідження твору Т.Г.Шевченка «І мертвим, і живим…», щоб дати відповідь на ключове питання. Група «журналістів» проводить опитування учнів, батьків НВО, збирає твори – роздуми за темою проекту.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

2 тижні

Вхідні знання та навички

Вміння працювати з науково-популярною літературою, здійснювати пошук інформації в Інтернет, створювати презентацію, веб-сайт, публікацію у відповідній програмі.

Матеріали та ресурси

принтер, лазерний диск, засоби для зв'язку з Інтернетом, проектор, комп'ютери, табличний процесор, програми опрацювання зображень, веб-браузер для перегляду веб-сайтів, програми для створення мультимедійних презентацій, програми для створення веб-сайтів

Учнівські роботи

  • Презентації

[1]Шевченко-художник

[2] Біографія

[3] Біографія

[4] Біографія

[5] Біографія

  • Публікація [6]
  • Веб-сайт [7]

Методичні матеріали

Презентація вчителя [8]

Журнал оцінювання[9]

Посилання [10]

Сценарій [11]

Дидактичні матеріали

Вікторина [12]

Кросворд [13]

Друковані матеріали

1. Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : в 12т./ Т.Г. Шевченко. - К. : Наукова думка, 1989-1992.

2. Бондар М. Поезія пошевченківської епохи : система жанрів / М. Бондар. - К.: Наукова думка, 1986. - 326 с.

3. Вічний як народ : [сторінки до біографії Т.Г. Шевченка] : [навчальний посібник] / [авт.-упоряд. О. Руденко, Н. Петренко]. - К.: Либідь, 1998. - 272 с.

4. Дарда В. Переяславські дзвони / В. Дарда. - К.: Либідь, 1990. - С. 236-238.

5. Дзюба І. Довіку насущний / І. Дзюба // Сучасність. - 1989. - №5. - С. 154 - 162.

6. Дзюба І. Поет супроти імперії /1. Дзюба // Сучасність. — 2004. — №3. — С. З —15.

7. Івакін Ю. Коментар до “Кобзаря” Т.Г. Шевченка : [поезії до заслання] / Ю. Івакін. - К.: Наукова думка, 1964. - 329 с.

8. Івакін Ю. Нотатки шевченкознавця : [літературно-критичні нариси] / Ю.Івакін. - К.: Радянський письменник, 1986. — 311с.

9. Івакін Ю.Образний світ і поетика Т.Г. Шевченка / Ю. Івакін / [за заг. ред. Є.П. Кирилюка]. - К.: Наукова думка, 1980. - С. 179 - 180.

10. Клочек Г. До істинного Тараса Шевченка : національна ідея — домінанта творчості Шевченка / Г. Клочек //Літературна Україна. - 2001. —17 травня.

11. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка : [сучасна інтерпретація] / Г. Клочек. — К.: Освіта, 1998. - 238 с.

12. Марко В. Поема Шевченка “І мертвим і живим...” : [концептуально- стильовий аналіз] /В. Марко // Дивослово. -1997. -№5-6.—С. 26-30.

13. Рахманний Р. Ми — українці шевченкового роду / Р. Рахманний // Народна творчість та етнографія. - 2001.—№3.—С. 55-60.

14. Творчий метод і поетика Т.Г. Шевченка / авт. тексту В. Горобкевич. К. : Паукова думка, 1980. ~ 502 с.

15. Франко І. Із секретів поетичної творчості : в 50 т. /1. Франко. - К. ; Наукова думка, 1981. - .Т.31,- 1981.-432 с.

16. Шевченківський словник : у 2 т. / [авт.-уклад. В. Пахаренко]. - К. : Наукова думка, 1978. - , Т.1-2. -1978.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір, ілюстрації.

Ресурси Інтернету

Твори Тараса Шевченка http://nbuv.gov.ua/books/18/stg.html

Вікіпедія http://uk.wikipedia.org

Цитати http://vk.com/zapovit

Родовід http://uk.rodovid.org

Тарас Григорович Шевченко український поет та художник http://tarasshevchenko.at.ua

Оцінювання знань та вмінь учнів

Учнівські роботи оцінюються за критеріями, що описані в методичному комплексі проекту. Знайомство з критеріями оцінювання здійснюється під час презентації проекту вчителем.

Оцінювання презентації [14] Оцінювання веб-сайту [15] Оцінювання публікації [16]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.