Навчальний проект Центральна та осьова симетрія

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Трішечкіна Тетяна Володимирівна

Вчитель математики КЗ" Новоуспенівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"

Назва проекту

Центральна та осьова симетрія.

Ключове питання

Геометрія завжди з тобою?

Тематичні питання

Чи потрібно вивчати симетрію , щоб пізнати світ у якому ми живемо?

Яку роль відіграє геометрія в повсякденному житті людини?

Змістові питання

Як виникла наука геометрія та її розділ «Геометричні перетворення»?

Чи існує краса і гармонія симетрії в архітектурних шедеврах?

Як пов'язана симетрія і світова література.

Вміння розв’язувати задачі з теми «Симетрія».


Стислий опис

Проект передбачає вивчення учнями 9 класу теми «Центральна та осьова симетрія» шляхом самостійного творчого пошуку та заглиблення в тему на основі індивідуального досвіду та додаткової роботи з довідковою літературою , пошуку інформації в мережі Інтернет. Проект включає елементи дослідницького та інформаційного пошуку .

Клас об'єднався в чотири групи, які працювали над такими питаннями:

1. Як зародилася геометрія , як наука ?

2. Чи використовується симетрія в архітектурних шедеврах?

3. Як пов’язана симетрія і світова література?

4. Розв'язування задач з теми симетрія .

Учні повинні оформити свою роботу у вигляді презентації , публікації та створити веб-сайт

Навчальні предмети

Геометрія

Класи

9 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Основною метою освітньої галузі є: - опанування учнями системи математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті та майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти; - формування в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні дійсності; - інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції); - економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування позитивних рис особистості. Зміст освітньої галузі формується за принципом наступності між початковою, основною і старшою школою, враховуючи математичну підготовку учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої галузі "Математика". Мета вивчення геометрії в 7 – 9 класах – систематичне вивчення властивостей геометричних фігур та їх перетворення на площині; формування просторових уявлень і уяви, розвиток логічного мислення і використання геометричного апарату для вивчення суміжних предметів.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Метод проектів має велике значення для розвитку життєвої, соціальної, інформаційної, предметної компетентності учня. Цей метод дозволяє:  забезпечити продуктивний зв′язок теорії та практики у процесі навчання;

 перевірити та закріпити на практиці теоретичні знання;

 розвивати вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати, здійснювати пошукову, дослідницьку роботу в ході роботи в групах;

 навчити учнів самостійно працювати над творчими завданнями, з додатковою літературою;

 підвищувати інтерес учнів до математики;

 формувати навички співробітництва, спілкування, вміння працювати в колективі;

 формувати власну життєву позицію;

набути життєвого досвіду.

Очікувані результати:

1. Глибоко засвоять тему «Симетрія»;

2. Ознайомляться з життям і діяльністю вчених - математиків;

3.Зацікавляться історією математики;

4.Вдосконалять навики роботи на комп’ютері;

5.Навчаться працювати з різними джерелами інформації;

6. Навчаться досліджувати , аналізувати , розв'язувати поставлені задачі.

7. Переконаються , що геометрія – предмет , який знадобиться в житті.

Діяльність учнів

1. Мотивація. Повідомлення теми .Обговорення.

2.Об'єднання учнів у групи , вибір керівника з дотриманням принципу комфортності. Вільний вибір та диференціація.

3.Пошук інформації , дослідницька діяльність, створення публікацій та презентацій. Самостійна робота, індивідуально-групова.

4.Підбір задач.

5.Розв'язування задач. Самостійна робота, індивідуально-групова.

6.Оформлення проекту.

7.Захист проекту.

8.Оцінювання.

Приблизний час, який необхідний для реалізації навчального проекта

Три місяці

Вхідні знання та навички

Поняття про прямокутну систему координат, вісь симетрії.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація

Презентація групи "Дослідники" [1]

Презентація групи "Літератори" [2]

Презентація групи "Практики" [3]

  • Публікація

[4]

  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Презентація вчителя [5]

Урок-проект [6]

Напрямки роботи [7]

Історія геометрії [8]

Дидактичні матеріали

Задачі [9]

[10]

Друковані матеріали

Газета “ Математика ” №9 березень, №17 травень 2006 року.

Підручник “Геометрія” . 9 клас . Автор А.П. Єршов

Енциклопедія про видатних математиків

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

оцінювання веб- сайту[11]

оцінювання презентації[12]

оцінювання публікації [13]

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.