Навчальний проект вчителя історії Токмакцької ООШ № 6: ХХ століття. Доля людини

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Скрипка Юрій Анатолійович Скрипка Юрій Анатолійович

Назва проекту

ХХ століття. Доля людини

Ключове питання

Що вплинуло на долю людей у ХХ столітті?

Тематичні питання

Головні події ХХ століття?

Видатні історичні особи ХХ століття?

Згадка про трагічні події з метою неповторення помилок?

Освітлення подій в документальному кінематографі та фотозображеннях?

Змістові питання

Який вплив на людську психологію мали глобальні події ХХ століття?

Чи робить сучасне людство висновки щодо небезпеки нових війн?

Що Ви знаєте про історичних осіб, які задавали тон головним подіям ХХ століття?

Стислий опис

матеріал про події ХХ століття, пов’язати сучасну історію з попередніми подіями, зробити висновки щодо необхідності згуртування людства для подальшого виживання, готувати презентації, буклети, публікації на основі кількох джерел.

Навчальні предмети

історія України, всесвітня історія, людина і суспільство,інформатика

Класи

10 - 11

Державні освітні стандарти та навчальні програми

• забезпечення формування елементарних уявлень про історію як науку, відмінну від інших своїм предметом, категоріальним апаратом та методологією;

• забезпечення розвитку загальнодидактичних та спеціальних умінь, важливих для навчання історії;

• використання матеріалу з історії при ознайомленні з найяскравішими сторінками історії та її найвизначнішими діячами;

• збереження хронологічної послідовності викладу як передумови засвоєння на емпіричному рівні логіки історичного процесу;

• послідовне втілення загальнолюдських цінностей;

• врахування вікових особливостей.

• знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних подій і процесів;

• знання фактів — місця, обставин, учасників, результатів подій;

• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;

• визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

• групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;

• знання історичних понять термінів, їх визначень;

• розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Учні навчаться:

- аналізувати історичні події

- працювати з історичними документами

- проходити тестування

- висловлювати думки та захищати їх аргументами

- розбиратися в історичних термінах

- робити презентації в Microcoft PowerPoint

- робити публікації в Microcoft Publisher

- створювати веб-сторінки в Microcoft Publisher

Діяльність учнів

Ознайомитися з головними подіями ХХ століття.

Пройти тестування.

Створити групу.

Підготувати презентацію «ХХ століття. Доля людини», знайти фото зображення та інформацію в Інтернеті, створити буклет, кросворди та вікторини.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

4 тиждні

Вхідні знання та навички

Учні повинні вміти аналізувати та порівнювати, робити висновки та захищати власну думку. Мати первинні навички роботи з комп’ютером.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Веб-сайт [1]
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

вчительська презентація

напрямки дослідження

Дидактичні матеріали

Вікторина

опорний конспект

тести

Друковані матеріали

Підручники та довідники з історії, фотоматеріали.

Про глобальні проблеми сучасності, їх основні групи та вирішення. /Філософські науки : зб. наук. праць. – Суми, 2006. – 256 с.

Робертс Ален. Как спасти землю: Всемирная стратегия охраны природы. — М.: Мысль, 1983. — с. 14.

Бакланов А. Г. Сломать механизм гонки вооружений // Международная жизнь. —1992. — № 5. — с. 76.

Сохранит ил человечество человечность? Доклад Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. — М.  : Международные отношения. —1989. — с. 39.

2011-й – рік Чорнобиля//Голос України. – 2010. – 24 вересня (№178). – С. 1,5.

Ленін. Таємниці життя й смерті, Є. Данилов, «Зебра-Е», М., 2007;

Корольов Г. Сталінізм: історіософський погляд // Історія в школі. -2004. -№ 5-6. - С. 61-63

Герман Раушнінг. Каже Гітлер. Звір з безодні. - Москва: МІФ, 1993.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір для друку публікацій, оціночних форм.

Мультимедійний проектор для проведення презентацій.

Ресурси Інтернету

uk.wikipedia.org›wiki/ХХ століття

history.vn.ua/book/world

ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/818

school.xvatit.com/…itle=Світ_на_початку_ХХ_століття

Оцінювання знань та вмінь учнів

Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання в Excel: [2]

виготовлення буклета, за який будуть отримувати бали за зміст, грамотність, посилання на джерела. [3]

створення PowerPoint Презентації, за яку будуть отримувати бали за пошукову роботу в групах, розкриття змісту, якість оформлення, грамотність. [4]

Веб - сторінки, за яку будуть отримувати бали за зміст, творчі роботи, характеристику посилання. [5]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.