Навчальний проект з Всесвітньої історії "Людина-митець, людина-творець, людина-захисник у ХХ ст."

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Участник:Наталья Коваль Коваль Наталія Володимирівна ЗОШ №15.- директор ЗОШ№15.

Назва проекту

«Людина – творець, людина – митець, людина - захисник» у ХХ ст..

Ключове питання

Чи може бути конкретна людина творцем історичного процесу?

Тематичні питання

 • Чи були у ХХ столітті "людина-митець", "людина-творець" та "людина-захисник"?
 • Чи є доля конкретних людей історією?

Змістовні питання

1. Завдяки яким персоналіям відбулися наукові відкриття  у ХХ столітті? 

2. Які на Ваш погляд історичні особи найбільше вплинули на розвиток події  у ХХ столітті? 

Стислий опис

Ініціатори проекту - вчитель історії Коваль Н.В.
     З метою залучення до проектної діяльності учнів старшої школи ініціаторами проекту було запропоновано взяти участь у проекті учням 11 класів. Діяльність учнів.

Проект складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Теоретична:

- ознайомлюються з учительською презентацією, прикладами учнівських робіт та формами оцінювання публікації, презентації, веб-сайту;

- об'єднуються в групи за інтересами; - обирають тему для дослідження; - розподіляють обов'язки в групі;

Практична:

- збирають матеріали у Інтернет, літературі, проводять соціологічне опитування ;

- обробляють отриманий матеріал;

- використовують дидактичний матеріал;

- створюють діаграму, пишуть висновки, оформлюють звіт;

- доповнюють звіт практичної частини у свою веб-сторінку, публікацію або презентацію;

- оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх однокласників;

- презентують свою роботу на шкільному валеологічному тижні. Практична частина проекту передбачає поділ учнів на групи, кожна з яких виконає своє конкретне творче завдання.

Оцінювання знань та вмінь відбувалося за допомогою спостереження за роботою учнів, виконанням поставлених завдань, а також аналізу створених ними кінцевих продуктів (презентацій, публікацій, веб-сайтів).  

Учні  були поділені на 3 групи:
Дослідники:
Вивчали питання:
1.Дослідити основні наукові відкриття, що визначили особистість у ХХ ст.

2. Збір та обробка матеріалу про "людина-митця" ХХ століття.

Завдання для групи: розробити презентацію.

Історики:
Вивчали питання:
 1. Дослідити думку учнів ЗОШ№15: "Кого я вважаю "людиною-захисником" ХХ ст.?"  

2. Збір та обробка матеріалу про "людина-захисника" ХХ століття.

Завданнями для групи були: презентація, буклет, сайт.

Статисти:

Вивчали питання:

1.Основні тенденції розвитку культури другої половини ХХ століття на прикладі життя та творчості великого непризнаного за життя майстра Колесника Михайла.

2. Збір та обробка матеріалу про "людина-митця" ХХ століття.

3. Прослідити розвиток мистетцва, науки та писемності у ХХ ст.
    Завданням для групи було: презентація.  

        Після завершення проекту учні обговорили результати своєї діяльності. Працюючи з листами самооцінки презентації, публікації, веб-сайта, створеними для цього проекту, кожний учень визначив свої навчальні досягнення, а також оцінив власний внесок та інших членів групи в реалізацію проекту. 

Проект розпочато 21 березня 2013 року. Проект завершено 23 травня 2013 року. 


Навчальні предмети

Написати предмети, з якими ваш навчальний проект

Проект пов’язаний з

 • українською мовою;
 • російською мовою;
 • зарубіжною літературою;
 • історією України;
 • всесвітньою історією;  
 • Я та Україна;
 • екологією та соціалогією.

Класи

Проект стосується 11-х класів.

Участь приймали класи з російською та українською мовами викладання. 

Державні освітні стандарти та навчальні програми

 •  ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 10 – 11 КЛАСИ. Програма для загальноос.вітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Міністерство освіти і науки України., Київ, 2010  


      Процеси, події і явища вітчизняної історії висвітлюються у контексті загальноєвропейської та світової історіїТакий підхід вчитель може за даною програмою реалізувати шляхом синхроністичного вивчення та узгодження матеріалу відповідних курсів вітчизняної і всесвітньої історії, виходячи із можливостей міжкурсових зв’язків. При плануванні навчального процесу педагог може сам визначити оптимальну для конкретної педагогічної ситуації послідовність розгляду окремих тем і сюжетів, місце включення регіонального та локального матеріалу. Інколи доцільним є поєднане вивчення тем з курсів вітчизняної і всесвітньої історії. Це стосується, наприклад, історії міжнародних відносин і зовнішньої політики у ХХ ст., історії Першої і Другої світових війн, окремих питань історії культури тощо.  

      Зміст відповідних тем передбачає як вивчення конкретних подій, явищ, історичних постатей краю, так і порівняння їх з подіями і явищами, що відбувались на території країни в цілому. Такі теми потребують широкого залучення учнів до самостійної пізнавальної діяльності, зокрема з елементами досліджень. Програмою передбачено вивчення історії міжнародних відносин і зовнішньої політики у ХХ ст., історії Другої світових війн, окремих питань історії культури, більшості тем посилено проблемний характер викладу як основу формування гуманітарного світогляду учнів.  

     Учень:

Називає хронологічні межі періодів Другої світової війни, її головні військові події.  

Аналізує особливості окупаційного режиму та Руху Опору на окупованих територіях, його політичну орієнтацію та форми боротьби.

Висловлює судження щодо зміни ролі чоловіка і жінки в умовах війни Пояснює причини переходу військової ініціативи до радянських військ у 1943 р.; причини створення ООН. 

Характеризує основні напрямки НТР в др. пол. ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина.

Описує наукові відкриття, нові галузі науки, високі технології, інтеграцію науки і виробництва.

Аналізує зміни в соціальній структурі суспільства.

Пояснює причини становлення постіндустріального (інформаційного ) суспільства.

Характеризує основні тенденції і течії світової літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту.

Тлумачить та застосовує поняття та терміни: постіндустріальне суспільство, інформаційне суспільство, соціалістичний реалізм, функціоналізм.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Перелік навчальних цілей, знань та вмінь, які матимуть учні по завершенні реалізації навчального проекту

Учні навчаються збирати та аналізувати інформацію,стають більш компетентними в сфері самостійної пізнавальної діяльності, формують навички бачити проблемну область та знаходити шляхи її вирішення, розвивають можливості інформаційних технологій, вміння працювати командою для досягнення загальної мети, закріплюють знання та навички створення презентацій та Web-сайтів.

Діяльність учнів

Пошук інформації, оформлення інформації у вигляді презентацій, публікації та Web-сайту.

Приприблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Два місяці - приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

 Вхідні знання та навички 

Учні творчо використовують знання, уміння та навички в нових, нестандартних ситуаціях, у різних видах навчально-пізнавальної і організаційної діяльності. Учні розподіляють свій час, планують свою індивідуальну діяльність, контролюють, оцінюютьи, коригують за необхідності.

Крім того, учні володіють вміннями працювати з офісними програмами: Word, Power Point, Publisher, користуватися ресурсами Інтернету.

Учні володіють навиками систематизації та критичного ставлення до інформації.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

*Презентації кожної групи: (за завданням)

 • Дослідники:"Людина-митець": [1], [2]
 • Історики:"Людина-захисник": презентація: [3]+фільм [4]
 • Статисти:"Людина-творець":[5]

*Публікація [6]

*Веб-сайт [7]

 

Фотоальбом етапу нашого проекту(у домі великого художника: "людина-творець"- Михайло Колесник)

Картини Колесников М., м.Мелітополь Картини Колесников М., м.Мелітополь Картини Колесников М., м.МелітопольКартини Колесников М., м.МелітопольКартини Колесников М., м.МелітопольКартини Колесников М., м.Мелітополь Картини Колесников М., м.Мелітополь Картини Колесников М., м.Мелітополь

Фотоальбом захисту проекту

1IMG 8943.jpg 1 IMG 8957.jpg 1IMG 8947.jpg 1IMG 8953.jpg 1IMG 8965.jpg 1IMG 8966.jpg

Методичні матеріали

 • Позакласний захід [8]
 • Література до позакланого заходу [9]

Дидактичні матеріали

Презентація вчителя: [10]

Тестування (ворд_форма) [11]

План навчального проекту: [12]

План реалізації проекту: [13]

Планування учительської презентації: [14]

Матеріали до заходу: [15]

Друковані матеріали


 • Алексеєв Ю.М., Вертегел А.Г., В.М. Даниленко,Всесвітня історія ХХ століття. –К., 1994.
 • Волков Андрей, газета «Наш город». «Мелитополь. Посмертное признание».
 • Верт Н. История советского государства 1900-1991. –М., 1991.
 • Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия (Глав. ред. М.М. Козлов. - М.: Сов. энциклопедия, 1985)
 • Грант Н. Конфликты ХХ века. Иллюстрированная история.-М., 1995.
 • Гісем О.В. Міжнародні відносини (1945-1995). – К., 1995.
 • Майборода О.М. Новітня історія (період після Другої світової війни). – К., 1997.
 • Нариси з історії (1901-1945) ХХ століття: Історія, економіка, політика, ідеологія. Кн.1/За ред.. А.Ф. Трубайчука. – К., 1998.
 • Світова історія: ХХ століття.енциклопедичний довідник.-Львів, 2008 
 • Самый полный иллюстрированный энциклопедический словарь.-Москва:АСТ.Астрель.-2008.-С.167,237,4  
 • Советский энциклопедический словарь/Гл. ред. А.М. Прохоров.- 4-изд.-М.:Советская энциклопедия, 1989.-1632с., ил. (стр.798)79,585,820,910,1208.    
 • Сто человек, которые изменили ход истории//DeAGOSTINI.-2009.-№82.      
 • Теория заговора//Тайны ХХ века.Спецвыпуск.-2011.-№5.-С.109-111.      
 • Типпельскирх К. История Второй мировой войны (СПб.: Полигон; М.: АСТ, 1999) 7.Харт Х.Сто великих людей.-Москва:Вече.-2000.-С.ю425-429.      
 • Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона.
 •  Хоскинг Д. История Советского Союза 1917-1991. – М., 1994.

  Хроника человечества/ Сост. Бодо Харенберг.-М., 1996.  Посібник:
Всесвітня історія ХХ століття: для тих, хто готується до іспитів/ О.В. Гісем, В.М. Даниленко, Ф.Л. Левітас, А.Л. Ольбішевський, П.П. Панченко, А.О. Подобєд. – К.:Ніка-Центр, 1999.-400С.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Грамоти

Призи

Мультимедійний проектор,

Активатор інтерактивної поверхні,

Персональний комп ютер,

Відеокамера,

Фотоапарат тощо

Ресурси Інтернету

1. http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Melitopol?uselang=ru

2. Музеї України http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&id=8396&in=view

3. http://beket.com.ua/zaporozhskaja/melitopol/

4. Мелитопольщина http://mistland.ru/category/melitopol/

5. Сайт ЗапоВікі http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Заглавная_страница

6. http://ru.wikipedia.org/wikі.  

7. Сайт рефератів: http://ua.textreferat.com/referat-9000-1.html  

8. сайт Известные мелитопольцы http://vmelitopole.ru/index.php  

9.http://vmelitopole.ru/index.php


Оцінювання знань та вмінь учнів

Учні будуть оцінюватись за допомогою листа оцінювання Презентації, Публікації, Веб-сторінки, за якими вони будуть отримувати бали за зміст, оформлення та організацію.
Крім цьго оцінювання буде звернена увага на мистецтво викладання та супроводження презентації учнем.

 • Оцінювання презентації [16]
 • Оцінювання публікації [17]
 • Оцінювання сайту [18]
 • Самооцінювання учня [19]
 • Оцінювання роботи учня групою учнів [20]
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.