Навчальний проект з Всесвітньої історії "Людина-митець, людина-творець, людина-зихасник у ХХ ст."

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

посилання на візитку автора Коваль Наталія Володимирівна ЗОШ №15.

Назва проекту

"Людина-митець, людина-творець, людина-захсник ХХ ст"

Ключове питання

Чи може бути людина творцем історичного процесу?


Тематичні питання

  

  • Чи існували у ХХ стю."Людина-митець, людина-творець, "людина-захисник"?
  • Чи є доля конкретних людей історією?

Змістові питання

Конкретні питання, що мають точну відповідь

Стислий опис

Ініціатори проекту - вчитель історії Коваль Н.В.

    З метою залучення до проектної діяльності учнів старшої школи ініціаторами  проекту було запропоновано взяти участь у проекті учням   11 класів.

Діяльність учнів. Проект складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретичний: - ознайомлюються з учительською презентацією, прикладами учнівських робіт та формами оцінювання публікації, презентації, веб-сайту; - об'єднуються в групи за інтересами; - обирають тему для дослідження; - розподіляють обов'язки в групі; - знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними, узагальнюють та створюють звіт у вигляді публікації, веб-сторінки та презентації. Практичний: - збирають матеріали у Інтернет, літературі, проводять соціологічне опитування ; - обробляють отриманий матеріал; - використовують дидактичний матеріал; - створюють діаграму, пишуть висновки, оформлюють звіт; - доповнюють звіт практичної частини у свою веб-сторінку, публікацію або презентацію; - оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх однокласників; - презентують свою роботу на шкільному валеологічному тижні. Практична частина проекту передбачає поділ учнів на групи, кожна з яких виконає своє конкретне творче завдання.

Оцінювання знань та вмінь відбувалося за допомогою спостереження за роботою учнів, виконанням поставлених зав¬дань, а також аналізу створених ними кінцевих продуктів (презентацій, публікацій, веб-сайтів).


Презентація проекту.

Формою представлення результатів проектної діяльності був обраний виступ під час проведення шкільної наукової конференції з колективними доповідями та використанням пректору та активатора інтрактивної поверхні.

Працюючи над реалізацією проекту, учні підготували звіт у вигляді буклету, публікації та веб-сайта.


Після завершення проекту учні обговорили результати своєї діяльності. Працюючи з листами самооцінки презентації, публікації, веб-сайта, створеними для цього проекту, кожний учень визначив свої нав¬чальні досягнення, а також оцінив власний внесок та інших членів групи в реалізацію проекту.


Проект розпочато 21 лютого 2013 року. Проект завершено 23 травня 2013 року.

Навчальні предмети

Написати предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

Класи

Написати класи, яких стосується ваш навчальний проект

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Перелік державних освітніх стандартів та навчальних програм, на які ви посилаєтеся при формуванні навчальних цілей свого навчального проекту

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Перелік навчальних цілей, знань та вмінь, які матимуть учні по завершенні реалізації навчального проекту

Діяльність учнів

Чітка схема всього навчального циклу

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Вхідні знання та навички

Знання та навички, які учні повинні мати перед початком роботи, необхідні для виконання навчальних завдань проекту

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація
  • Публікація
  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Опис процесу оцінювання роботи учнів

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.