Навчальний проект з математики "Наш багатогранний світ!"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Лакуніна Віра Михайлівна

Назва проекту

Наш багатогранний світ

Ключове питання

Що потрібно, щоб створити свій мікросвіт?

Тематичні питання

1. Як не загубитися в 5 класі?

2. У якому світі краще плавати?

3. Що моїй душі завгодно?

Змістові питання

1. Що допоможе зняти втому?

2. Якої форми має бути акваріум?

3. Як математика допоможе в придбанні акваріума?

4. Яка геометрія у вашого характеру?

Стислий опис

Учні в школі часто хвилюються, переживають, відчувають тривожність. Після того, як психолог дослідив рівень адаптації 5-х класів, виявилось, що в нашому класі високий рівень тривожності. Психолог школи порекомендував декілька варіантів ефективних методів зниження тривожності: заняття спортом, походи, спілкування з друзями або з природою. Ми вибрали спілкування з природою... Група учнів 5-А класу запропонувала придбати акваріум.

Учні, об’єднуються в дослідницькі групи: «НДЛ», «Статисти», «Аква-Атланта», «Практики», «Архітектори», «Акули пера», «Зелені». Група «НДЛ» знайомить з результатами тестування шкільного психолога і пропонує скористатися спілкуванням з природою. Група «Статистів» шляхом збору інформації з різних джерел з'ясовує, яких мешканців підводного світу можливо «заселити» в класний акваріум. Група «Аква-Атланта» займається пошуком та аналізом інформації про акваріуми, їх форми. Група «Практиків» розраховуює основні параметри майбутнього акваріума і на уроках праці виготовляє макет акваріума у вигляді прямокутного паралелепіпеда. Група «Архітекторів» підбирає цікаві факти використання геометрії як у матеріальному, так і духовному житті людини. Група «Акули пера» створює буклет для учнів та їх батьків. Група «Зелених» постійно спостерігає за ходом проекту і дає рекомендації, що необхідно знати перед придбанням акваріума.

Навчальні предмети

Математика, природознавство, трудове навчання, інформатика.

Класи

5 клас

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Освітня галузь “Математика” З метою пропедевтики геометрії передбачається ознайомити п'ятикласників з простими геометричними поняттями: крапка, відрізок, багатокутник, прямокутник, куб і прямокутний паралелепіпед. Навчити обчислювати об'єми і площі поверхонь куба і прямокутного паралелепіпеда.

Освітня галузь „Технології” Ознайомлення учнів з місцем та роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті, їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при вирішенні завдань, пов'язаних з обробкою інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, представленням, передачею. Створення умов для реалізації особово-орієнтованого підходу до навчання, виховання і розвитку особи.

Освітня галузь „Природознавство” Основною метою освітньої галузі є розвиток в учнів любові до природи за допомогою догляду за мешканцями підводного світу, формування умінь застосовувати придбані знання в житті; знаходити взаємозв'язок компонентів природи, її цілісність і системну організацію; розуміти значення знань про природу для людини; уявлення про штучну екосистему.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Учні повинні навчитися:

• удосконалити уміння працювати з різними джерелами інформаций;

• поглибити знання з математики,

• удосконалити навички вимірів та обчислень;

• аналізувати отримані результати досліджень;

• удосконалити уміння працювати з текстом, зображеннями, створювати презентації, публікацію, веб-сайт;

• розвивати навички роботи в групах, уміти домовлятися;

• виступати перед аудиторією коротко, чітко, лаконічно;

• представляти результати досліджень за допомогою діаграм і графіків;

• аналізувати події і факти, порівнювати, доводити, висувати гіпотези;

• робити висновки.

Діяльність учнів

Учні знайомляться з презентацією вчителя і проблемою теми, оглядають і обговорюють проект з учителем, обговорюють назву проекту, виявляють необхідні прилади для проведення досвіду, додаткову літературу, вивчають публікації. Учні, об’єднуються в дослідницькі групи: «НДЛ», «Статисти», «Аква-Атланта», «Практики», «Архітектори», «Акули пера», «Зелені».

Група «НДЛ» знайомить з результатами тестування шкільного психолога і пропонує скористатися спілкуванням з природою.

Група «Статистів» шляхом збору інформації з різних джерел з'ясовує, яких мешканців підводного світу можливо «заселити» в класний акваріум.

Група «Аква-Атланта» займається пошуком та аналізом інформації про акваріуми, їх форми.

Група «Практиків» розраховуює основні параметри майбутнього акваріума і на уроках праці виготовляє макет акваріума у вигляді прямокутного паралелепіпеда.

Група «Архітекторів» підбирає цікаві факти використання геометрії як у матеріальному, так і духовному житті людини.

Група «Акули пера» створює буклет для учнів та їх батьків.

Група «Зелених» постійно спостерігає за ходом проекту і дає рекомендації, що необхідно знати перед придбанням акваріума.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Три тижні

Вхідні знання та навички

Базові знання і уміння з математики: уміння малювати просторові фігури, знання формул для обчислення об'ємів і площ поверхонь; уміти виражати одні одиниці вимірів через інших, уміти виконувати дії з іменованими числами.

Базові знання і уміння з природознавства: знаходити взаємозв'язок компонентів природи, її цілісність і системну організацію; розуміти значення знань про природу для людини; уявлення про штучну екосистему.

Базові знання і уміння з інформатики: початкові уміння і навички працювати з програмним пакетом Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint та Publisher), мати початкові уміння працювати в Інтернеті.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Публікація 1 2

Фотоальбом

Защита проекта

Методичні матеріали

Учительська презентація

Шаблон для опитування

Конспект уроку

Дидактичні матеріали

Кросворд

Розв'яжіть задачі

Тести 1, 2

Тест 3

Друковані матеріали

  • Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика: Учебник для 5 класса. – Х.: Гимназия, 2005. – 288 с.;
  • Золотницкий Н. Ф. «Аквариум любителя» М.: Терра, 1993. – 774 с.
  • Домашний аквариум. Б.Шредер./Пер.с нем. И. Гарнов. – М.: ООО «АКВАРИУМ ЛТД», К.: ФГУИППВ, 2003. – 64 с.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір, компакт-диски, проектор, екран, фарба

Ресурси Інтернету

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання презентацій

Оцінювання публікації

Оцінювання веб-сайту

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.