Навчальний проект з математики "Теорема Піфагора, чия вона?"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Парахіна Марина Володимирівна

посилання на візитку автора [[1]]

Все навколо геометрія

Що може зробити одна людина для усього людства, якщо вона прагне досконалості?

Загальне, широке питання, на яке немає однозначної відповіді

Тематичні питання

Хто такий Піфагор і що він дав світу?

Чому теорема про сторони прямокутного трикутника носить ім’я Піфагора й чи відповідає це дійсності?

Чи актуальна на сьогодні теорема Піфагора?

Змістові питання

Які зміни пережила теорема Піфагора від давнини до сьогодення?

Які існують способи доведення теореми Піфагора?

Які відкриття в математиці зробив Піфагор та його учні?

Стислий опис

Цей між предметний проект, який об’єднує математику, історію, музику і інформатику. У ході практичної діяльності учні повинні зясувати: Теорему Піфагора, удосконалити та поглибити свої знання з теми, виявити зв'язок математики з мистецтвом, музикою, астрономією .

Навчальні предмети

Музика,образотворче мистецтво; інформатика; людина і суспільство; фізика, астрономія

Класи

8 - 11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

продовження розвитку уявлень про число, формування обчислювальних навичок та застосування їх до розв'язування задач;

- розширення математичного апарату, засвоєного в початковій школі;

- формування навичок і умінь тотожного перетворення виразів, розв'язування рівнянь і нерівностей, їх систем та застосування їх до розв'язування задач; формування уявлення про функцію як математичну модель;

- вивчення геометричних фігур на площині, розвиток просторових уявлень і уяви;

- формування уявлень про геометричні величини та навичок і умінь їх вимірювання і обчислення;

- навчання математичної мови;

- формування уявлень про математичні поняття і методи як важливі засоби моделювання реальних процесів і явищ.

Уявлення про логічну будову геометрії.

Знання означень геометричних фігур на площині, рівності і подібності фігур;

видів геометричних перетворень;

методів, що застосовуються в геометрії.

Уміння виконувати основні побудови циркулем і лінійкою; застосовувати набуті знання до розв'язування задач, зокрема прикладних.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

У процесі розробки проекту учні знайомляться з теоремою Піфагора, вчаться розуміти сутність доведення теореми. Удосконалюють та поглиблюють свої знання з теми. Виявляють зв'язок математики з астрономією, мистецтвом, музикою,географією. Відкривають для себе багато нового, цікавого, захоплюються історією математики.

Діяльність учнів

Під час виконання проекта основними елементами діяльності учнів є: збір інформації з різних джерел, підготовка презентації, підготовка публікації, підготовка Web-сайта. Учні переглядають презентацію вчителя; обговорюють проект та складають план презинтації; проводять збір історичної інформації в Інтернеті та бібліотеці; учні виводять необхідні формули для обчислень;вчаться складати прості публікації в програмі Publisher, створюють веб-сторінку проекту; учні проводять збір інформації від інших учасників проекту; оцінюють достовірність інформації; учні класифікують інформацію за категоріями; аналізують отримані результати і проводять обчислення; вчаться створювати презинтації; створюють таблиці; роблять висновки; вибирають ілюстрації; створюють слайди презинтації; та демонструють презентацію проекту.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Приблизний тиждень

Вхідні знання та навички

1. Знання теореми Піфагора.

2. Доведення теореми.

3. Розв’язування задач на застосування теореми Піфагора.

4. Вміння користуватися Інтернет- ресурсами

5. Вміння реалізувати отримані результати

Матеріали та ресурси

Комп'ютер, принтер, цифровий фотоапарат, лазерні диски

Учнівські роботи

  • Презентація [[2]][[3]]
  • Публікація
  • Веб-сайт
  • Інше

Фотоальбом

Методичні матеріали

Дидактичні матеріали

Друковані матеріали

Підручники, хрестоматії, довідники тощо

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Книги, диски DVD, компакт-диски

Ресурси Інтернету

http://www.animationfactory.com

http://civic.univers.krasu.ru/

http://www.yandex.ru/info/search.html

http://websearch.report.ru/

http://www.zhurnal.ru/search-r.shtml

Оцінювання знань та вмінь учнів

Колективне обговорення, анкетування.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.