Навчальний проект : "Злети та падіння Нестора Махна"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск


Содержание

Автор проекту

Участник:Шингур Ірина Олександрівна

Назва проекту

Злети та падіння отамана Нестора Махна

Ключове питання

Хто він, історична особистість, чи випадковий учасник історичного минулого?

Тематичні питання

В яки історичних умовах формувалися погляди Н.Махна. Як вплинула на становлення свідомості Махна діяльність в «Союзі бідних хліборобів»? Формування анархічних поглядів під час перебування в Бутирській в’язниці. Роль Н.Махна в отаманському русі Південної України. Н.Махно: за і проти!(погляди земляків)

Змістові питання

Які соціальні фактори вплинули на політичну свідомість Н.Махна? Визначить історичні аспекти махновського руху. В чому ви вбачаєте неординарність поглядів Н.І.Махна?

Стислий опис

Чим більше заглиблюємося у вивчення історії тим більше переконуємося, що знаємо ми її поверхнево, багато чого залишається для нас невідомим. Плине час, «колесо» історії невблаганно крутиться вперед віддаляючи нас від історичних подій, що відбулися в буремні роки громадянської війни і які викликають чи не найбільше дискусій у істориків та краєзнавців-ці події іменуються «махновщина». Уже відійшли в минуле люди – свідки тих подій. Залишилися лише документи-листи, спогади, книги, які варті дослідження в ім’я історичної істини. 26 жовтня 2013 року виповнюється 125років з дня народження неординарної особистості Н.І.Махна. Його життям, політичними поглядами цікавилося не одне покоління істориків. Ми вирішили також заглибитися в історичне минуле і з’ясувати деякі аспекти махновського руху, та відтворити соціальний портрет отамана, його військове мистецтво, дослідити ставлення гуляйпільців до особи Н.І.Махна. Проект «Злети та падіння отамана Нестора Махна» - це результат дослідницької роботи учнів у підготовці до шкільної конференції. Головна мета проекту: показати неординарність постаті Н.І.Махна.

Навчальні предмети

Всесвітня історія, історія України, людина і суспільство, інформатика

Класи

10, 11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Володіння предметними уміннями: знання дат,опис політичних подій, соціально – економічного становища, настрої населення та психологічний клімат у суспільстві у період 1917-1921рр. Знання біографічних відомостей історичного діяча та його світогляд. Використання карти як джерела інформації масштабу та перебігу подій Російської революції. Аналіз та узагальнення фактів, порівняння та критична оцінка різних точок зору щодо діяльності Н.Махна. Аргументоване обґрунтування власної позиції з питань революції. Використання довідкової літератури, Інтернет ресурсів для самостійного пошуку інформації. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Всесвітня історія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Міністерство освіти і науки України., Київ, 2010

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Учні повинні глибше зрозуміти життєву позицію Нестора Махна, побачити його сильні та слабкі сторони, оцінити його діяльність в період Російської революції. Вміти створювати презентацію, публікацію, веб-сайт, опанувавши відповідні програми Microsoft Office.

Діяльність учнів

На початку проекту учні ознайомлюються з презентацією вчителя. Розбиваються на групи(«біографи», «історики», «тактики», «соціологи») і починають роботу в проекті. Учні розробляють питання тестів, тематику творів та виступів на конференції. Для презентування результатів дослідження вони розробляють сценарій мультимедійної презентації. Збирають і систематизують інформацію з Інтернету та друкованих джерел. Учні створюють мультимедійну презентацію «Злети та падіння отамана Н.Махна».Вони демонструють презентацію перед учнями та вчителями. Для обговорення ідеї та пошуку однодумців сторюється Web-сайт проекту. З метою створення Web-сайту учні починають вивчення програми Microsoft Publisher. Створюють однорівневий Web-вузол з 3 сторінок. Учасники проекту працюють в групах. Вивчають готові публікації, аналізують їх та оцінюють. Розробляють план своєї власної публікації, що буде створена з метою інформування учнів школи та вчителів про хід підготовки до ювілеюНестора Махна. Пишуть невеликі статті. Використовуючи програму Microsoft Publisher , створюють учнівський інформаційний бюллетень «Загнаний звір».Роздруковують та розповсюджують його серед ровесників та знайомих, кому не байдуже історичне минуле.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

Два місяці- вересень, жовтень

Вхідні знання та навички

Перед початком роботи над проектом учні повинні знати події Російської революції, особливості революційних подій на Україні,вміти аналізувати історичні факти, давати характеристику історичним діячам, оцінювати їхню діяльність в ході революції, узагальнювати матеріал і робити висновки.Знання програмового пакету Microsoft Offis (Power Point, Exel,Microsoft Publisher, Word), вміння розшукувати та опрацьовувати інформацію.

Матеріали та ресурси

Учнівські роботи

  • Презентація

Презентація учнівська https://docs.google.com/file/d/0B5AN930aucp5dWRfM2ZyTmhKUDA/edit?usp=sharing

  • Публікація

П1.jpg

П2.jpg

  • Веб-сайт

1 .jpg

2 .jpg

3 .jpg

Фотоальбом

0270.jpg

0287.jpg

0288.jpg

0296.jpg

0297.jpg

0299.jpg

Методичні матеріали

Засоби оцінювання https://docs.google.com/file/d/0B5AN930aucp5U254eUFqZFZZT1E/edit?usp=sharing

Пам'ятка https://docs.google.com/file/d/0B5AN930aucp5ZzZFUHNmQzZnRGM/edit?usp=sharing

Презентація учительська https://docs.google.com/file/d/0B5AN930aucp5QWY1LWpkbGgyNkU/edit?usp=sharing

Список використаної літератури https://docs.google.com/file/d/0B5AN930aucp5MnBQbGFfTEJuVTg/edit?usp=sharing

Дидактичні матеріали

Вікторина з теми https://docs.google.com/file/d/0B5AN930aucp5T0JOWk9WcS1obVk/edit?usp=sharing

Тематика виступів https://docs.google.com/file/d/0B5AN930aucp5ZC1oV0FwRmtjN00/edit?usp=sharing

План роботи https://docs.google.com/file/d/0B5AN930aucp5bzJ1NHR4ZkJ2NVE/edit?usp=sharing

Друковані матеріали

1.Аршинов П.А. История махновского движения (1918–1921). – Запорожье: дикое Поле, 1995. – 248 с.

2.Верстюк В.ф. Махновщина: селянський повстанський рух на Україні (1918 – 1921). – К: Наукова думка, 1992. – 368 с.

3.Горак Володимир. Махновська держава та “анархіст” Махно. Газета “День”, N 130, 05.08.2006.

4.Деникин а.и. Вооруженные силы Юга России // белое дело. Дон и добровольческая армия. – Москва: Голос, 1992. – С. 329–393.

5.Добровольський Олександр. Козацький чорний ангел. – Опубліковано 01.08.2006. – www.aratta.com.ua.

6.Кузьменко Г.А. Дневник (19 февраля 1920–28 марта 1920). – http://www.mahno.ru/lit/Kuzmenko/lit4.php. також: щоденник Галини Кузьменко // яланський Віктор, Верьовка Лариса. Нестор і Галина. Розповідають фотокартки. – Київ – Гуляйполе: Вид. журналу “Ярмарок”, 1999. С. 369–392.

7.Лихаревский Е. “Андреевский конфуз” // Армия и революция. – 1921. – № 4/5. – С. 114–120

8.Нестор Махно. Воспоминания. Репринтное воспроизведение изданий 1936, 1937 гг. – кн. 1, кн. 2–3. – К.: изд. “Україна”, 1991.

9.Черний Гелій. Нестор Махно – основоположник маневрової війни // Газета “День”.

Додаткове приладдя та витратні матеріали

Замовити DVD- систему, флеш- карту

Ресурси Інтернету

www.meta.com.ua, www.yandex.ru, wikipedia.org

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання робіт буде здійснюватися за допомогою розроблених форм оцінювання

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.