Обласний конкурс блогів МО вчителів основ здоров’я

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Конкурс завершено!!! Вітаємо переможців!!!

 • 1 місце - Сайт методичного об’єднання вчителів основ здоров’я м.Мелітополя (блог - http://mmo-oz.at.ua/)
 • 2 місце - Блог методичного об’єднання вчителів основ здоров’я м. Енергодара (блог - http://bogdanmak92.blogspot.com/)
 • 3 місце - Блог методичного об’єднання вчителів основ здоров’я Шевченківського району (блог - http://ozshevchenkivskyi.blogspot.com/)

Содержание

Загальні положення

 • Конкурс блогів (сайтів) методичних об’єднань вчителів основ здоров’я проводиться в межах обласного Року мережевої взаємодії «Життя online».
 • Предметом конкурсу є результат методичної діяльності методичного об’єднання вчителів основ здоров’я (далі – МО), поданий у вигляді блогу (сайту).
 • Метою конкурсу блогів (сайтів) методичних об’єднань вчителів основ здоров’я (далі – Конкурс) є аналіз та презентація значимих професійних досягнень вчителів основ здоров’я; мотивація вчителів на професійний розвиток та підвищення професійної компетентності; спонукання учасників освітнього процесу до освоєння сучасних інформаційних технологій; популяризація засад здорового способу життя.
 • Завдання Конкурсу полягають у сприянні:
 1. розвитку ініціативності педагогічних кадрів;
 2. ефективному використанню мережі Інтернет для оперативного розповсюдження інформації;
 3. розвитку інфраструктури єдиного освітнього інформаційного простору;
 4. підвищенню інтересу вчителів основ здоров’я до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою вирішення завдань модернізації освіти;
 5. підвищенню результативності та ефективності професійної педагогічної діяльності;
 6. поширенню та розповсюдженню передового педагогічного досвіду.


Спонсори

Sponsor intel.JPG Sponsor vola.JPG Sponsor onlandia.JPG
Іntel® «Навчання для майбутнього» Підприємство ВОЛЯ Онляндія - безпечна веб-країна


Порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться з 26 вересня 2012 року по 25 травня 2013 року:

 • І етап: створення блогу (сайту) МО та розміщення посилання на нього на на блозі вчителів основ здоров’я за адресою http://oz-zp.blogspot.com/ – листопад-грудень 2012 року;
 • ІІ етап: ведення блогу (сайту) МО – до 30 квітня 2013 року;
 • ІІІ етап: публічна експертиза блогу (сайту) членами журі Конкурсу – травень 2013 року;
 • IV етап: підведення підсумків конкурсу – червень 2013 року (наказ за результатами Року затверджується до 25 серпня).

Діяльність учасників конкурсу:

 • протягом листопада-грудня 2012 року учасники Конкурсу мають створити блог (сайт) МО за орієнтовною структурою, наведеною в даному Положенні та надіслати посилання на нього до оргкомітету Конкурсу за адресами ciit_zp@mail.ru та aksynelena@ukr.net;
 • впродовж проведення Конкурсу учасники мають поповнювати блог (сайт) МО власними матеріалами, цікавими посиланнями на матеріали сторонніх інтернет-ресурсів за власним вибором;
 • впродовж функціонування блогу (сайту) учасники мають популяризувати його серед педагогічної, учнівської та батьківської громадськості.

Робота журі

Робота журі полягає у вчасному та об’єктивному оцінюванні конкурсних матеріалів відповідно до встановлених критеріїв. Оцінки членів журі публікуються в загальному протоколі, який розміщується на сторінці Конкурсу на ЗапоВікі; сторінці «Конкурсы и проекты» блогу кафедри фізичної культури, спорту та здорового способу життя ЗОІППО за адресою http://kfkis-zp.blogspot.com/ та на блозі вчителів основ здоров’я за адресою http://oz-zp.blogspot.com/.

Керівництво конкурсом

Керівництво Конкурсом здійснює кафедра фізичної культури, спорту та здорового способу життя КЗ «ЗОІППО» ЗОР спільно з Центром інформатики та інформаційних технологій в освіті ЗОІППО.

Призерів та переможців Конкурсу визначає журі у складі:

 • Аксьонова Олена Петрівна, завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здорового способу життя, кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Півненко Юлія Володимирівна, старший викладач кафедри фізичної культури, спорту та здорового способу життя;
 • Сокол Ірина Миколаївна, методист Центру інформатики та інформаційних технологій в освіті, адміністратор ЗапоВікі;
 • Телятник Кіра Валентинівна, методист Центру інформатики та інформаційних технологій в освіті;
 • Циганок Олександра Владиславівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичної культури, спорту та здорового способу життя.

Учасники конкурсу

 • У Конкурсі беруть участь члени методичних об’єднань вчителів основ здоров’я незалежно від форми організації (районне МО, міське МО, МО навчального закладу), що створили та підтримують роботу блогу (сайту) МО.
 • Для участі в конкурсі керівник методичного об’єднання вчителів основ здоров’я організовує створення блогу (сайту) МО за наступними розділами:
 1. Візитка, яка містить загальні відомості про МО: відомості про керівника та членів МО, проблемна тема МО;
 2. Результативність навчальної та позаурочної діяльності: участь в олімпіадах, рівень навчальних досягнень учнів, участь учнів у фізкультурно-оздоровчих заходах;
 3. Науково-методична діяльність: організація роботи МО, участь в методичній роботі різного рівня, публікації членів МО;
 4. Інноваційна діяльність: розробка, апробація та впровадження інноваційних підходів до урочної та позаурочної діяльності;
 5. Популяризація досвіду: презентація власного досвіду на різних рівнях, проведення і участь у виставках, конкурсах, майстер-класах, конференціях;
 6. Інші розділи за розсуд учасників.
 • Члени МО беруть активну участь у поповненні блогу (сайту) МО матеріалами, їх обговоренні та коментуванні, популяризують роботу блогу серед педагогічної, учнівської та батьківської громадськості.

Порядок оцінювання конкурсних робіт

Оцінювання конкурсних блогів (сайтів) здійснюється за такими попередніми критеріями:

 • Структурованість подання інформації;
 • Відповідність структури блогу (сайту) зазначеним умовам;
 • Наявність оригінальних елементів блогу (сайту);
 • Корисність та доцільність інформації;
 • Наявність та розкриття педагогічної концепції роботи МО;
 • Комплексне відображення в блозі (сайті) змісту різних аспектів професійної діяльності педагогів; розкриття системи роботи;
 • Різноманітність форм представлення інформації.
 • Частота оновлення та доповнення інформації;
 • Грамотність та логічність представлених матеріалів;
 • Дизайн (оригінальність, єдиний стиль оформлення, емблема (логотип));
 • Активність спілкування на сторінках блогу;
 • Використання сучасних Інтернет-технологій (опитування, аудіо, відео матеріали, документи різних типів);
 • Дотримання авторських прав.
Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.