Обсуждение:Портфолио проекта "Волшебница вода"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Зміст проекту для учнів 3-го класу цікавий, міжпредметний, відповідає навчальній програмі. Автором докладно описано план вивчення теми, доцільно підібрані тематичні й змістові питання, а от ключове питання передбачає досить багатоваріантну відповідь. Я б могла запропонувати інші запитання, зокрема «Що спільного між туманом, бурулькою і річкою?» чи «Чому без води людина не може прожити?».--Бабко Т.М. 15:36, 12 августа 2013 (EEST)

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Вчителем підготовлено текст он-лайн анкети, у якому присутні різні типи питань. Однак, вважаю що до питання «Укажите главную причину загрязнения воды» краще було б надати варіанти відповідей.--Бабко Т.М. 15:38, 12 августа 2013 (EEST)

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Автором подано змістову та насичену літературним матеріалом презентацію учнів, але для кращого її сприйняття варто звернути увагу на шрифт тексту (уникати різнобарвності, намагатися розмістити його так, щоб він «вписувався» у малюнки).--Бабко Т.М. 15:39, 12 августа 2013 (EEST)

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

У розділі «Оцінювання» подано «Оціночний лист презентації», але вважаю що його питання є заважкими для учнів 3 класу. На мій погляд до бланку «Оценивание ученической работы» необхідно додати інструкцію, в якій вказати з якою метою і хто повинен його заповнювати. Немає інструкції також і в документі «Самооценка работы на проектом». Текст цих документів також містить деякі мовні огріхи.--Бабко Т.М. 15:41, 12 августа 2013 (EEST)

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

«Пам’ятка», вміщена авторм у розділі оцінювання є корисною для учнів, проте не зовсім зрозумілим у ній є блок «Рефлексія». На мою думку, варто пояснити його значення за допомогою інструкції для учнів.--Бабко Т.М. 15:44, 12 августа 2013 (EEST)

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Кулачко О.М. підготовлена гарна публікація до проекту, але на мій погляд її треба було б інформацією про те, на вивчення яких предметів спрямоваий цей проект, які групи учнів плануються під час його реалізації тощо. Варто наголосити ще й на тому, що типи питань у презентації вчителя, публікації й плані вивчення теми дещо відрізняються. Вважаю, що посилення розділу «Корисні ресурси» зносками на відео-роліки про шляхи збереження води значно підвищили б змістовність й інформативність поданого проекту.--Бабко Т.М. 15:43, 12 августа 2013 (EEST)

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

Всі зноски, вказані у матеріалах проекту, є працюючими. Авторське право на цитати, малюнки збережено.--Бабко Т.М. 16:02, 12 августа 2013 (EEST)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.