Обсуждение:Портфолио проекта "Саме життя"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

У плані реалізації проекту доцільно, на мій погляд, надати більш чіткі терміни реалізації кожного завдання.

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Вчитель має оцінювати свою діяльність на кожному етапі проекту, діяльність учнів на кожному етапі проекту. План оцінювання, на мій погляд, потребує доопрацювання.

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Викладений в публікації матеріал не носить проблемного характеру. Бажано було включити висновки, думки, погляди дітей, які вони сформулювали в ході роботи над проектом.

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Схема ЗХД має невелику кількість питань по даній темі. Учнівська презентація не вдало оформлена:відсутність фону, колір шрифта зливається із фоном, відсутність схем, які потрібно учням заповнити, наявність у презентації пустих слайдів

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Документи для фасілітації носять загальний характер.

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Вчитель не зовсім чітко вказує методи, якими він користувався для перевірки, не вказує форми для оцінювання учнівських проектів, не пояснює, яким чином учні об'єднуються в малі групи.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

В цілому проект цікавий, але вимагає доопрацювання.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ


РЕЦЕНЗІЯ

План вивчення теми показує, як в основному діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям. Необхідно звернути увагу, що Інтернет-ресурси записуються згідно затверджених вимог. Але в плані вивчення теми не заповнені розділи "Навчальні програми" та "Попередні знання та навички". Також необхідно звернути увагу, що питання: " В чому унікальність цієї речовини?", "Яке значення води?", є тематичними, а не змістовими.

Пропонуються завдання для формування навичок 21 століття, і які надають можливість розвивати ці навички.

Методика навчання постійно залучає Основні питання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.

В процесі вивчення теми передбачено декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно створюють реальні продукти та обирають їх презентування, відповідно до запланованих завдань та діяльності.

Методика навчання передбачає врахування різноманітних навчальних потреб різних учнів. Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою.

ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя. У проекті учні зазвичай використовують ІКТ відповідні їх віку та навчальних потребам та враховують різні можливості учнів. План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та вимірюють рівень досягнення запланованих навчальних цілей, надаючи великого значення вивченню змісту та діагностують деякі навички.

В процесі вивчення теми учні оцінюють самі себе та однокласників. Засоби оцінювання мають спеціальні розділи - описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні знання, навички та поведінку. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуваннями.

Використовуються декілька формальних та неформальних методів оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім 5 цілям оцінювання.

План передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження проектів мстить деталі щодо успішного впровадження. Майже всі компоненти мого Портфоліо завершені і при незначному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.

Документ для фасилітації - є пустою.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.