Обсуждение:Портфолио проекта Мараховской Е.И. на тему:"Удивительный мир чисел"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Білий опонент:Запропоновані комп’ ютерні технології застосовано цікаво. Вони поглиблюють та розширюють знання учнів та вміння. Навчальні цілі сформульовані чітко та підкріплені ключовими та змістовими питаннями. Навчальні цілі узгоджуються з Державними освітніми стандартами та навчальною програмою з хімії. План навчального проекту являє собою добре розроблений посібник з реалізації проекту . Інструкції розроблені вчителем допоможуть учням провести проектну діяльність. Використання діаграм є візуально привабливим , вони спрощують виконання порівнянь даних. Вчитель розробив тестові завдання , що дасть можливість швидше провести опитування учнів на уроці. Дидактичні матеріали , які вчитель розробив з використанням комп’ ютерних технологій , допоможуть вчителю в його роботі , а дітям по новому розповідати про результати своїх досліджень..Засоби оцінювання допомагають учням у процесі навчання.Передбачається певний зв’ язок між навчальними цілями та критеріями оцінювання знань, вмінь учнів Учні розуміють , що результати їх роботи побачать і вчителі і учні класу та школи , а також батьки , що стане додатковою мотивацією їх серйозного ставлення до своєї проектної діяльності, що зумовлює отримання кращих результатів.Мене зацікавив цей проект і презентацію вчителя , презентацію учнів та буклет для батьків я б обов' язково використовувала на своїх уроках.--Наталія Мірошніченко

==Ідеї для покращення

Уточнить содержание и сократить описание последней из учебных целей

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та точно вимірюють рівень досягнення навчальних цілей. Надаючи великого значення вивченню змісту, ці засоби оцінювання враховують характерні риси всього навчального процесу. Використовуються різноманітні формальні та неформальні методи оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім цілям оцінювання. Наталія Мірошніченко

Ідеї для покращення

Рекомендуем внести в этапы оценивания форму "Карта самооценивания"

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Грамотно підібраний матеріал по темі. Дизайн подобається. Граматичних помилок не має. Вдало підібрані малюнки. Продемонстровано результати своєї навчальної діяльності, створено реальні продукти та обрано способи їх презентування, відповідно до запланованих завдань та дільності. Наталія Мірошніченко

Ідеї для покращення

Насыщенная презентация учащихся.

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Для оцінювання учнівської презентації вдало підібрані форми: оцінювання презентації, підказки для рефлексії, оцінювання вчитель учня.Наталія Мірошніченко

Ідеї для покращення

Замечания отсутствуют

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Матеріали для фасилітції підібрані вдало. Вони відповідають темі уроку, доступні для учнів, добрий дизайн. Наталія Мірошніченко

Ідеї для покращення

Желательно предоставить рекомендации к подбору содержания материала для ученических публикаций

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Портфоліо з теми: "Удивительный мир чисел" сподобався. Для своєї роботи я можу використати всі види роботи. Всі компоненти портфоліо закінчені. ІКТ на уроках математики сприяють підвищенню ефективності навчання учнів, підтримують розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя. Методика навчання постійно залучає основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.Наталія Мірошніченко

Ідеї для покращення

Исправить в Презентации учителя первый файл, где не указано, кто подготовил презентацию.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

За допомогою даного портфоліо розкрита тема. Вчитель та учень добре попрацювали.Наталія Мірошніченко

Ідеї для покращення

Следует дополнить портфолио дополнительным материалом

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.