Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "Зірки російського балету"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

 Можна вказати дотичні предмети: музичне мистецтво, живопис. Тема проекту сучасна цікава молодим дівчатим, і все ж таки ключове питання мало би бути філософського характеру. Тематичні питання, було би непогано, треба було сформулювати більш ширше.

На мою думку, робота над тематичними питання груп не буде сприяти розкриттю ключового питання. Бажаю ретельніше обмірковувати відповідність ключового, тематичних і змістових питань. Бажаю успіхів у майбутньому.

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Вважаю оформлення оціночних листів доречним оформлювати українською мовою.

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Важаю доречним і правильним буде створювати оціночні анкети українською мовою.

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Вважаю, що трохи обмежені змістові питання не дали змоги учасникам проекту більш ширше і глибше дослідити тему. Бажаю успіхів у майбутньому і створенню досконаліших проектів.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Проект "Зірки російського балету" розкриває тему, яка повязана з мистецтвом хореографії та є томою декліькох уроків в курсі "Художня культура". Тема проекту відповідає програмі курсу. Автор проекту грунтовно розкриває особливості мистецтва балету в руслі хореографічного мистецтва Росії. Підготовлений проект розкриває різні аспекти мистецтва балету, а саме - як окремого жанру хореографії, так і в руслі порівняного аналізу з творчості російських композиторів П. Чайковського, І. Стравінського, Д. Шостаковича, С.Прокофєва, А. Хачатуряна. Автор проекту розкриває життєвий і творчих шлях композиторів та зосереджує увагу на темі балети в їх творчості. Окремою ланкою проекту є розглянення особливостей творчих досягнень та осоистого виконавчого стилю відомих постатей російського балету А. Павлової, В. Ніжинського, Г. Уланової та М. Плісецької.

Вдалим моментом проекту стало широке коло означених питань стосовно творчості видатних композиторів, які приділяли особливу увагу жанру балету. Але вважається досить переватажено розподіл учнів при виконанні проетку на 10 підргуп, що може ускладнити виконання проекту та заниження координаційної ролі керівника проекту. Але поряд з цим автор за допомогою цього може досягти і залучення широкого кола виконаців проекту та грунтовного висвітлення питань особливостей жанру балету та композиторського стилю тощо. В цілому проект розроблено грунтовно, зміст та оформлення не викликають заперечень. Роботу автора можна оцінити на достатньому рівні. Тренер Кондратова Л.Г.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.