Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "Мова, яку розуміє лише душа"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

--Barnalena 16:12, 29 июня 2013 (EEST)

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

На мій погляд, питання до проекту побудовані правильно, логічно. Тематичні питання розкривають та доповнюють ключове. Ключове та тематичні питання формуюють поле діяльності учні. Стислий опис проекту висвітлює форми роботи учнів, а також демонструє головну мету проекту та результати по завершенні роботи над ним. Навчальні цілі запропоновані в портфоліо демонструють логічність та послідовність у плануванні роботи вчителя перед проектом, а також підкреслюють основні навички, які метод проектів може сформувати в учнів.

Ідеї для покращення

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Позитивними моментом у розділі "Оцінювання" я вбачаю: 1. Наявність оцінювання для різних етапів роботи над проектом, що в подальшому полегшує роботу вчителя, а також дає змогу об'єктивно оцінити учнів. 2. Наявність оцінювання різних видів роботи, що дає можливість диференціювати вимоги до учнів з різними можливостями.

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Дуже гарні фотографії, що є позитивним в будь-якому дослідженні (реалістичність та побутова самобутність). В презентації описані види роботи та результати тих груп учнів, які виконували роботу над проектом.

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Форма оцінювання учнівської презентації виконана якісно. Вчитель намагався оцінити всі виді діяльності учнів при виконанні роботи.

Ідеї для покращення

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Більшість документів портфоліо є інформаційно насиченими, вдало оформленими та несуть змістове навантаження для реалізації проекту.

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Загалом портфоліо вивчення теми є інформаційно насиченим, враховано всі відповідні документи та складові, що свідчить про відповідність його існуючим вимогам. Також портфоліо вивчення теми є цінним пам'ятним джерелом для Гавязь Анатолія Володимировича про курси підвищення кваліфікації 2013 року)))

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Автор проекту Гавязь Анатолій Володимирович, вчитель художньої культури Балківської ЗОШ Василівського району, вибрав актуальну та цікаву учням тему проекту «Мова, яку розуміє лише душа», яка розкриває видатну сторінку музичної культури Америки та сприяє формуванню поваги до світової музичної спадщини.

Не всі розділи вікі-Портфоліо проекту заповнені. Портфоліо містить достатню кількість документів, що супроводжують роботу над проектом.

До позитивних моментів слід віднести:

1) розроблені досить цікаві основні питання проекту, продумані навчальні цілі;

2) гарний буклет вчителя, який досить конкретно розповідає про метод проектів (доречні ілюстрації, з фотографією Балківської школи, адреса школи та дані керівника проекту);

3) з творчим підходом зроблені також наступні документи до проекту: вхідна анкета, вчительська презентація, учнівський блог (досить інформативний та проілюстрований відеокліпами видатних виконавців Америки);

4) наведені інформаційні ресурси;

5) до всіх документів надано доступ зі сторінки Портфоліо;

6) створений гарний блог рефлексії щодо навчання на тренінгу (з гумором та багатьма доцільними зображеннями).

Бажано доробити:

1) тематичне питання: «Які американські виконавці є найбільш відомими?» доцільно доповнити - «Які американські виконавці є найбільш відомими і чому?», змістові питання мають бути простішими: «Шо таке «музичний стиль»?, друге – це завдання;

2) розмістити на вікі-сторінці портфоліо план навчального проекту та план реалізації;

3) в навчальних цілях доповнити перелік програм (чи учні тільки в Pablisher не вміють працювати?);

4) прописати діяльність вчителя (є лише документи) та дописати діяльність учнів (чи вони рефлексію проводити не будуть?);

5) у вхідній анкеті зробити однакове звернення в запитаннях (в двох питання звернення на ти, в двох – на ви);

6) в вчительській презентації на слайді №2 бажано було б розмістити результати попереднього анкетування, на слайді №5 останнім пунктом має бути «Проведення рефлексії» (оскільки презентація творчих наробок груп може дати матеріал для рефлексії), а завершити презентацію доцільно побажанням успіхів;

7) прописати хід оцінювання в проекті, кінцеве оцінювання має бути зроблене для учнівської роботи, яку вчитель виконав від імені учнів (учнівський блог, а оцінювання – для учнівської презентації);

8) виступити в ролі опонента для Барни О.А.

Висновок: Гавязь Анатолій Володимирович в цілому продемонстрував розуміння методу проектів та підготував цікавий навчальний проект, але який потребує суттєвої доробки. В цілому проект відповідає вимогам до оформлення проектів за версією Інтел-10 лише при умові виправлення недоліків.

Гура Світлана Павлівна, ст. викладач каф. теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР

Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів художньої культури, травень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.