Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "Павутиння всесвіту"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Качественно прописан план темы, определены все основные ключевые моменты: оценивание, работа в группах, цель, дифференциация. Всё подкреплено ссылками на стандарты и программы 24.27--Ярошенко Наталья Владимировна 10:54, 24 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Оценивание учащихся учитель осуществляет на протяжение всей работы над проектом, что отражается в таблицах, схемах. Используется материал, который поможет ориентироваться в теме учащимся с разным уровнем подготовленности 24.07--Ярошенко Наталья Владимировна 10:55, 24 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Удачно размещены рисунки,фотографии,подобраны цветовые гаммы.Прослеживается логическое соединение разных видов деятельности детей.24.07--Ярошенко Наталья Владимировна 10:59, 24 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

На мой взгляд, формы оценивания ученической работы продуманы хорошо. Учитель имеет возможность видеть результаты работы учащихся на протяжение всей работы в проекте и взаимодействует с ними. 24.07--Ярошенко Наталья Владимировна 11:01, 24 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Документи подобраны и разработаны правильно, что даст возможность учителю четко организовать и корректировать работу учащихся.24.07--Ярошенко Наталья Владимировна 11:13, 24 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Работу над проектом сопровождает большое количество разнообразных документов. План проекта удачно описывает применение большинства из них. В"Плане работы над проектом" учителем изложены все подробности работы над проектом. Представлены таблицы и схемы, а социологический опрос помогает сориентироваться при организации работы с учащимися.24.07.--Ярошенко Наталья Владимировна 11:06, 24 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Для проекта выбрана очень интересная и актуальная тема, которая наверняка привлечёт внимание учащихся и заставит их с интересом работать. Материал портфолио по данной теме актуален в современной школе. В портфолио представлены материалы для учителя, учащихся, которые помогают в реализации проекта 24.07.--Ярошенко Наталья Владимировна 11:08, 24 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

План проекту чітко показує, як вся діяльність учнів відповідає вимогам освітніх стандартів, програм та навчальним цілям. Вчитель пропонує завдання для формування навичок 21 сторіччя та створює умови для розвитку цих навичок.

Методика навчання постійно залучає Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмета та основних ідеях впродовж всього проекту. Пропонована методика передбачає багато можливостей для демонстрації учнями результатів своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (одноосібно чи в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентування, відповідно до запланованих завдань та діяльності. Методика навчання базується на реалізації навчальних потреб різних учнів та передбачає різні завдання та різний рівень допомоги для учнів з різними освітніми потребами.

У проекті учні використовують ІКТ для підвищення концептуального розуміння теми та розвитку стратегічних знань та навичок, передбачених навчальною програмою. ІКТ сприяють покращенню навчання в проекті, творчо підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 ст., використовуючи відповідні завдання та зміст. У проекті учні постійно використовують такі ІКТ, які відповідають їх рівню, потребам та інтересам і так, що це потребує вдосконалення їх комп’ютерних навичок.

План оцінювання та засоби оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та навчальним цілям. Надаючи великого значення вивченню змісту ці засоби оцінювання враховують характерні риси всього навчального процесу, такі як, наприклад, організацію роботи над учнівським проектом та презентування учнями результатів своєї діяльності.

Засоби оцінювання в проекті мають спеціальні розділи - критерії, в яких докладно описані конкретні знання, навички та риси. Засоби оцінювання прості та зрозумілі для використання учнями і вимірюють їх досягнення, порівнюючи їх з очікуваннями.

У проекті використовуються різноманітні формальні та неформальні методи оцінювання, які використовуються впродовж всього навчального процесу та відповідають всім п’яти цілям оцінювання.

Всі компоненти Портфоліо завершені і готові для використання в навчальному процесі.


Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів, які викладають ф/к "Основи християнської культури", червень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.