Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "Скарбничка чеснот"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Мені здається, що питання до проекту складено правильно. Тематичні питання розкривають та доповнюють ключове питання.Короткий опис проекту висвітлює форми роботи учнів, а також демонструє головну мету проекту та результати по завершенні роботи над ним. Навчальні цілі, запропоновані в портфоліо, демонструють логічність та послідовність у плануванні роботи вчителя перед проектом. --Коса Людмила Олексіївна 00:03, 18 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Вдалим я вважаю те, що оцінювання роботи буде здійснюватися за графіком, що передбачає три етапи: а)оцінювання на початку проекту,б)поточне оцінювання,в) оцінювання наприкінці роботи над проектом. Розроблено інструментарій оцінювання, що включає самооцінку, взаємооцінювання та оцінювання вчителем. Оцінювання здійснюється у формі підсумкової роботи за результатами дослідження. --Коса Людмила Олексіївна 00:16, 18 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Учнівська презентація інформаційно насичена, яскрава за формою та логічна за змістом.--Коса Людмила Олексіївна 00:22, 18 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Форма оцінювання учнівської презентації дозволяє врахувати всі моменти роботи.Вчитель враховує всі види діяльності учнів при виконанні роботи.--Коса Людмила Олексіївна 00:27, 18 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Для організації процесу колективного розв'язання проблем у групі вчитель подає список адрес сайтів в Інтернеті.Це дозволить учням ефективно організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням учасників процесу. --Коса Людмила Олексіївна 00:37, 18 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Документи портфоліо є інформаційно насиченими, вони вдало оформлені, мають глибоке змістове навантаження.--Коса Людмила Олексіївна 00:42, 18 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Портфоліо навчального проекту "Скарбничка чеснот" грамотно оформлено. Робота цікава, змістовна, логічна, інформаційно насичена. Автор володіє інформацією, вміє організувати роботу учнів, правильно її оцінити.--Коса Людмила Олексіївна 00:48, 18 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Автор проекту Корж Єрина Анатоліївна, вчитель Шевченківської ЗОШ Приазовськиого району, вибрала актуальну та цікаву учням тему про християнські моральні чесноти та підготувала проект «Скарбничка чеснот».

Усі розділи вікі-сторінки Портфоліо проекту заповнені та надають можливість скласти загальне уявлення про проект, його мету та завдання. Портфоліо містить достатню кількість документів, що супроводжують роботу над проектом.

До позитивних моментів слід віднести:

1) розроблені дуже гарні основні питання проекту, які мають зацікавити учнів, чітко розписана діяльність вчителя;

2) створені яскраві та привабливі документи до портфоліо: буклет про метод проектів, вчительська презентація, дуже цікаві дидактичні завдання, учнівська презентація (змістовна та інформативна, з ілюстраціями та схемою);

3) автор проекту має уявлення про всі етапи оцінювання роботи учнів у проекті та підготувала до двох з них певні розробки;

4) розроблений гарний документ для фасилітації (об’єднання в групи «Знайди свій номер»);

5) наведені інформаційні ресурси;

6) до всіх документів надано доступ зі сторінки Портфоліо;

7) створений змістовний блог рефлексії щодо навчання на тренінгу.

Бажано доробити:

1) має бути не Шаблон, а План вивчення теми, в який слід вписати змістові питання (вони є на вікі-сторінці Портфоліо); вписати діяльність вчителя (вона гарно розписана на вікі-сторінці Портфоліо); діяльність учнів слід дописати (створюють учнівську роботу у вигляді презентації, презентують свою роботу учням з паралельного класу, адміністрації та батькам, підводять підсумки своєї діяльності у проекті, рефлексують, що вийшло, що ні) в Плані та на вікі-сторінці проекту; обдарованим учням можна було б запропонувати зробити вікі-статтю; вказати конкретні Інтернет-ресурси;

2) у вчительській презентації слід було б більш конкретизувати завдання для груп (слайд №6, 7, 8 Аналізують (що саме?); на слайді №9 не слід було робити висновки за учнів; було б більш сучасно назвати групу №3 «Аналітики» або «Соціологи»(оскільки вони опитують, аналізують, створюють діаграми, але нічого не роблять такого, за що їх можна назвати «Народники»); слайд про необхідні для проекту інформаційні джерела;

3) в учнівській презентації немає посилання на інформаційні ресурси; 4) зробити документ з оцінювання всередині проекту;

5) оскільки курсанти Липські не підготували свої портфоліо, тому бажано, щоб Ви виступили опонентом до наступних за ними курсантів.

Висновок: Корж Єрина Анатоліївна продемонструвала розуміння методу проектів та підготувала навчальний проект, який справляє гарне враження та при доробці інших необхідних матеріалів може бути успішно реалізований. Проект в цілому відповідає вимогам до оформлення проектів за версією Інтел-10 при умові виправлення недоліків.

Ст. викладач каф. теорії та методики виховання КЗ «ЗОІППО» ЗОР Гура Світлана Павлівна


Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів, які викладають ф/к "Основи християнської культури", червень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.