Обсуждение:Портфоліо навчального проекту "Як правильно вийти заміж"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Ключові і тематичні запитання поставлені вдало. Учні працюють у групах. Навчальні цілі повністю співпадають з очікуваними результатами. --Алексеева Анна Николаевна 15:14, 19 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

На мій погляд, вдалим моментом є те, що оцінювання учнів здійснюється на протязі всієї роботи над проектом за Формою оцінювання презентації, публікації та сайту.--Алексеева Анна Николаевна 15:19, 19 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

У презентації учні трьох груп "Журналісти-соціологи", "Медики-психологи" та "Теологи" провели дослідження щодо обраної теми, використовували багато кольорових ілюстрацій, створили діаграму, відповіли на основні питання та зробили висновки.--Алексеева Анна Николаевна 15:34, 19 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Методи оцінювання ясно і повністю співвідносяться з вибраними стандартами та метою навчання. Всі вони орієнтовані на учня, надають обгрунтовану і надійну інформацію як вчителю, так і учням. Розроблені критерії оцінювання учні можуть використовувати протягом роботи над проектом для розуміння очікувань від навчального проекту, а також сприяти роботі групи в цілому. --Алексеева Анна Николаевна 15:49, 19 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Вдалим моментом є алгоритм розподілу дітей на групи "Журналісти-соціологи", "Медики-психологи" та "Теологи", з яким вчитель ознайомив учнів перед початком роботи над проектом.--Алексеева Анна Николаевна 15:37, 19 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

На мій погляд, усі документи портфоліо цікаві, змістовні, насичені, несуть певну інформацію, яка допоможе в роботі над проектом. У наявності є Форма оцінювання мультимедійної презентації,публікації, сайту, буклет учителя, презентація учнів. --Алексеева Анна Николаевна 15:42, 19 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Всі документи портфоліо підібрано відповідно до теми проекту і дають можливість побачити результати роботи над ним. Поставлена мета проекту досягнута.--Алексеева Анна Николаевна 15:43, 19 июля 2013 (EEST)

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

Закони з авторського права не порушувались. --Алексеева Анна Николаевна 15:44, 19 июля 2013 (EEST)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

РЕЦЕНЗІЯ

План проекту показує, як більшість діяльності учнів спрямована відповідати вимогам освітніх стандартів, програм та навчальним цілям.

Вчитель пропонує завдання для формування навичок 21 сторіччя і надає можливості розвивати ці навички. Методика навчання використовує Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмета та основних ідеях проекту.

Пропонована методика навчання теми передбачає декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (одноосібно чи в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентування, відповідно до запланованих завдань та діяльності. Методика навчання передбачає врахування різних навчальних потреб різних учнів.

Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою. ІКТ сприяють покращенню навчання в проекті, підтримуючи розвиток навичок 21 ст., використовуючи відповідні завдання та зміст. У проекті учні використовують ІКТ відповідні їх віку та навчальних потребам та враховують різні можливості учнів.

План оцінювання та засоби оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та навчальним цілям, надаючи великого значення вивченню змісту. Засоби оцінювання в проекті мають спеціальні розділи - критерії, в яких докладно описані конкретні знання, навички та риси. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуваннями.

Але необхідно доопрацювати буклет методу проектів.
Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів, які викладають ф/к "Основи християнської культури", червень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.