Обсуждение:Портфоліо пректа "Вода-незнайома і знайома"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Мені здається, що це дуже цікава і обємна тема, тому в підготовці власного проекту я б розширила перелік змістовних питань

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Важко давати рекомендації, якщо для кожного з компонентів розроблені відповідні форми оцінювання, учні проходять відповідний інструктаж із самооцінювання та взаємооцінювання, учитель проводить для учнів індивідуальні і групові консультації, де виясняється процес реалізації роботи учнів над проектом. В проект можна включити інструкцію стосовно дослідницької діяльності.

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Дещо не відповідє тема презентації " Чому потрібна вода на Землі?" досідницькій діяльності учнів ( забруднення водойм)

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Форми оцінювання подано, але бажано більше включити матерілу для контролю.

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Форма для фасилітації присутня, але вона занадто стримана та коротка. За необхідності можна використовувати ще і інші шаблони.

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Більш детально можна розписати діяльність вчителя.

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Ідеї для покращення

Майже всі компоненти проекту завершені і при незначному доопрацюванні можуть бути використані в навчальному процесі.

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

Бажаю успіхів в подальшій професійній і творчій педагогічній діяльності.


РЕЦЕНЗІЯ

План вивчення теми показує, як в основному діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям. Необхідно звернути увагу, що Інтернет-ресурси записуються згідно затверджених вимог.

Пропонуються завдання для формування навичок 21 століття, і які надають можливість розвивати ці навички.

Методика навчання постійно залучає Основні питання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.

В процесі вивчення теми передбачено декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно створюють реальні продукти та обирають їх презентування, відповідно до запланованих завдань та діяльності.

Методика навчання передбачає врахування різноманітних навчальних потреб різних учнів. Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою.

ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя. У проекті учні зазвичай використовують ІКТ відповідні їх віку та навчальних потребам та враховують різні можливості учнів. План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та вимірюють рівень досягнення запланованих навчальних цілей, надаючи великого значення вивченню змісту та діагностують деякі навички.

В процесі вивчення теми учні оцінюють самі себе та однокласників. Засоби оцінювання мають спеціальні розділи - описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні знання, навички та поведінку. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуваннями.

Використовуються декілька формальних та неформальних методів оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім 5 цілям оцінювання.

План передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження проектів мстить деталі щодо успішного впровадження.

Зверніть увагу, що питання Де міститься вода? Де використовується вода? Які види забруднення води існують? Які способи очищення води існують? є тематичними, а не змістовими.

В електронному портфоліо бажано заповнити розділ "Інші документи", тут и можете представити приклади інших портфоліо, або додаткові документи для учнів.

Майже всі компоненти Портфоліо завершені і при незначному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.