Обсуждение:Портфоліо проекту "Білки"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Аналіз портфоліо

План вивчення теми чітко показує, як вся діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям

Вчитель пропонує завдання для формування навичок 21 століття і надаю можливості розвивати ці навички

Методика навчання постійно залучає Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми

В процесі вивчення теми передбачено багато можливостей для демонстрації учнями результатів своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (одноосібно чи в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентування, відповідно до запланованих завдань та діяльності

Методика навчання базується на реалізації навчальних потреб різних учнів та передбачає різні завдання та різний рівень допомоги для учнів з різними навчальними потребами

Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою

ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя

Використовуються декілька формальних та неформальних методів оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім п’яти цілям оцінювання

Майже всі компоненти Портфоліо завершені і при незначному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.


ПЛЯСЕЦЬКА Я С

План вивчення теми "Білки" показує, як в основному діяльність моїх учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям.

Солов'ян Федор пропонує завдання для формування навичок 21 століття і надає можливості розвивати ці навички.

Методика навчання передбачає врахування деяких навчальних потреб різних учнів.

В процесі вивчення теми учні оцінюють самі себе та однокласників.

Засоби оцінювання не мають спеціальних розділів – описів критеріїв для того, щоб учні могли їх застосовувати при оцінюванні результатів своєї роботи.

Компоненти Портфоліо Федора Солов'ян майже всі завершені, але їм бракує детальності і вони дають тільки загальне уявлення щодо використання їх в класі.

Обговорення підготувала Нефьодова Ольга Володимирівна


РЕЦЕНЗІЯ

План вивчення теми показує, що робота учнів спрямована на досягнення вимог деяких державних освітніх стандартів, навчальних програм та деяким запланованим навчальним цілям.

Учні виконують завдання, що розкривають навички 21 століття в ході проекту, але вони не отримують конкретних і чітких інструкцій щодо цілеспрямованого їх розвитку.

Методика навчання іноді використовує Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.

В процесі вивчення теми передбачено декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентувати, відповідно до запланованих завдань та дільності.

Методика навчання базується на реалізації навчальних потреб різних учнів та передбачає різні завдання та різний рівень допомоги для учнів з різними навчальними потребами.

Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою.

ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя.

ІКТ у проекті обумовлені специфічними умовами роботи вчителя та реально можливі в школі.

Але необхідно більш деталізувати розділ "Діяльність вчителя", також необхідно деталізувати розділ "Діяльність учнів", т.к. не зрозуміло що повинні робити діти, на якому етапі тощо.

План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та точно вимірюють рівень досягнення навчальних цілей. Надаючи великого значення вивченню змісту, ці засоби оцінювання враховують характерні риси всього навчального процесу.

Засоби оцінювання мають спеціальні розділи - описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні завдання, навички та поведінку. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуванням.

Використовуються різноманітні формальні та неформальні методи оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім 5 цілям оцінювання.

План передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження проектів містить деталі щодо успішного впровадження.

Компоненти Портфоліо майже всі завершені, але їм бракує детальності і вони дають тільки загальне уявлення щодо використання їх в класі.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.