Обсуждение:Портфоліо проекту "Білки. Чи все ми зеаємо про них?"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

  • Цікаво названо проект, акцент на профілактиці алкоголізму.
  • Питання до проекту побудовані правильно, логічно.
  • Тематичні питання розкривають та доповнюють ключове.
  • Ключове та тематичні питання формуюють поле діяльності учні.
  • Стислий опис проекту висвітлює форми роботи учнів, а також демонструє головну мету проекту та результати по завершенні роботи над ним.

Ідеї для покращення

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Позитивними моментами у розділі "Оцінювання" вбачаю:

  • 1. Наявність оцінювання для різних етапів роботи над проектом, що в подальшому полегшує роботу вчителя, а також дає змогу об'єктивно оцінити учнів.
  • 2. Наявність оцінювання різних видів роботи, що дає можливість диференціювати вимоги до учнів з різними можливостями.

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

На мій погляд презентація змістовна, повністю розкриває дану тему. Вдало підібрані малюнки, зроблені висновки, існує наглядність.

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Форма оцінювання учнівської презентації виконана якісно. Вчитель намагався оцінити всі виді діяльності учнів при виконанні роботи. Використано різні види та форми оцінювання робіт: тестові завдання, таблиця ЗДХ, діаграма.

Ідеї для покращення

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Матеріали для фасилітації демонструють відповідальність та наполегливість вчителя при реалізації проекту.

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Документи інформаційно насиченими, вдало оформленими і несуть змістове навантаження для реалізації проекту.

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Проект має визначену практичну значущість, зорієнтований на можливості учнів, потребує уваги та огляду на уроках. Проект розвиває навички дослідницької роботи, креативне мислення, навички групової діяльності, логічно та змістовно преконує, що алкоголізм- це хоббі слабких.

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

РЕЦЕНЗІЯ

План вивчення теми показує, як в основному діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям.

В документі "План вивчення теми" необхідно виправити розділи про автора проекту. Також необхідно звернути увагу, що розділи: "Диференціація навчання", "Обладнання та канцтовари", "Інтернет ресурси", "Інші ресурси" не заповнені.

Вчитель пропонує учням завдання 21 століття та створює умови, надає чіткі інструкції для розвитку цих навичок.

Методика навчання постійно залучає Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.

В процесі вивчення теми передбачено декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентувати, відповідно до запланованих завдань та дільності.

Методика навчання передбачає врахування різноманітних навчальних потреб різних учнів.

Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою.

ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя.

ІКТ у проекті обумовлені специфічними умовами роботи вчителя та реально можливі в школі.

План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та точно вимірюють рівень досягнення навчальних цілей. Надаючи великого значення вивченню змісту, ці засоби оцінювання враховують характерні риси всього навчального процесу.

Засоби оцінювання мають спеціальні розділи - описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні завдання, навички та поведінку. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуванням.

Використовуються різноманітні формальні та неформальні методи оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім 5 цілям оцінювання.

План передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження проектів містить деталі щодо успішного впровадження, але його необхідно доповнити та деталізувати.

Майже всі компоненти Портфоліо завершені і при незначному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.