Обсуждение:Портфоліо проекту "Домівка для мого сердця"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

Тема проекту дуже актуальна - старшокласники дуже цікавляться сімейними відносинами і мріють про створення щасливої родини.

Автор проекту гарно продумав навчальні цілі, досить чітко прописав діяльність учнів. Соловйова І.А.

Ідеї для покращення

Гадаю, що не зовсім правильно сформоване ключове питання. Опис проекту потрібно розширити.--Скидан Тетяна Анатоліївна 23:52, 19 июля 2013 (EEST)

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

Автор проекту розуміє що та як слід оцінювати під час проектної діяльності, наводить форми оцінювання для різних етапів роботи над проектом. Хоча автор використовує шаблоні для оцінювання, він намагався зробити їх приабливими та оформив в єдиному стилі. Соловйова І.А.

Ідеї для покращення

На мій погляд, опис оцінювання слід зробити більш змістовним.--Скидан Тетяна Анатоліївна 23:55, 19 июля 2013 (EEST)

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Учнівська презентація оформлена в романтичному стилі, гарно підібрані ілюстрації, цікаві вірші. Є розподіл роботи між групами, інформація щодо відповіді на тематичні питання, висновки щодо тематичних питань та власних досягнень учнів у проектній діяльності. Соловйова І.А.

Ідеї для покращення

Думаю, що в учнівській презентації слід допрацювати слайди за результами роботи груп. --Скидан Тетяна Анатоліївна 00:02, 20 июля 2013 (EEST)

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

Оцінювання учнівської презентації передбачає певні і досить чіткі критерії, за якими зрозуміло, що саме вимагається від презентації. Є також шкала оцінювання з рівнями. Соловйова І.А.

Ідеї для покращення

На мій погляд, оцінюючи учнівську роботу, слід звернути увагу на побудову презентації.--Скидан Тетяна Анатоліївна 23:58, 19 июля 2013 (EEST)

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

Якщо вважати за документ фасилітації "Рекомендації щодо створення презентації", то вони досить інформативні (але більше підходять для вчителя). Соловйова І.А.

Ідеї для покращення

Гадаю, що потрібно попрацювати над складанням інструкцій.--Скидан Тетяна Анатоліївна 00:16, 20 июля 2013 (EEST)

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

Гарно оформлений буклет про метод проектів, мажорна вчительська презентація. Соловйова І.А.

Ідеї для покращення

Гадаю, учителю потрібно було заповнити журнал оцінювання. Також в документі "Діаграма" є тільки питання, а діаграму потрібно зробити.--Скидан Тетяна Анатоліївна 00:21, 20 июля 2013 (EEST)

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Дуже гарна тема проекту, документи, які створені до проекту, показують, що автор має творчій потенціал і при певній доробці може впровадити цікавий проект. Соловйова І.А.

Ідеї для покращення

На мій погляд , учнівська презентація дуже стисла.--Скидан Тетяна Анатоліївна 00:28, 20 июля 2013 (EEST)

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

План проекту показує, як більшість діяльності моїх учнів спрямована відповідати вимогам освітніх стандартів, програм та навчальним цілям. Вчитель пропонує завдання для формування навичок 21 сторіччя та створює умови для розвитку цих навичок.

Методика навчання використовує Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмета та основних ідеях проекту. Але необхідно звернути у вагу, що в електронному портфоліо в розділі "Питання проекту" повинні стояти саме питання, а "3. Назвіть соціальні функції сім'ї?" та "4. Перерахуйте типи сім'ї?" є завданнями.

Пропонована методика навчання теми передбачає декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (одноосібно чи в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентування, відповідно до запланованих завдань та діяльності.

Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою. ІКТ сприяють покращенню навчання в проекті, підтримуючи розвиток навичок 21 ст., використовуючи відповідні завдання та зміст. У проекті учні зазвичай використовують ІКТ відповідні їх віку та навчальних потребам та враховують різні можливості учнів.

План оцінювання та засоби оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та навчальним цілям, надаючи великого значення вивченню змісту. Засоби оцінювання в проекті мають спеціальні розділи - критерії, в яких докладно описані конкретні знання, навички та риси. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуваннями.

Необхідно звернути увагу:

  • в презентації вчителя не зрозуміло за якими питаннями проводилось опитування, та які результати відображає діаграма
  • не зовсім зрозуміло навіщо вчителю аналізувати свої вміння та навички (див.Діяльність вчителя)

Майже всі компоненти Портфоліо завершені і при доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.Тренінг за 10 версією "Навчання для майбутнього", ЗОІППО, для вчителів, які викладають ф/к "Основи християнської культури", червень 2013

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.