Обсуждение:Портфоліо проекту "Хімія.Чи потрібна вона нам?"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

План вивчення теми (Ключові і Тематичні запитання, Стислий опис, Діяльність учнів, Навчальні цілі)

Вдалі моменти

План изучения темы четко показывает, направленную деятельность учеников на достижение требований государственных образовательных стандартов, учебных программ. Ключевой вопрос обеспечивает основную цель обуения; позволяет сконцентрировать работу с учящимися в значительном, глобальном контексте, поддерживает и продолжает изучение Ключевого вопроса, но более конкретно. Автор предлагает задание для формирования навыков 21 века и создает условия, предоставляет четкие инструкции для развития этих навыков. Учебные цели сформулированы ясно и четко, подкрепленные ключевым и тематическими вопросами. Все учебные цели четко согласовываются с Государственными образовательными станлартами и учебными программами из данного предмета (Химия 7 класс) с учетом дифференцированного обучения. В сжатом описании проекта отмечено название темы из программы, основные виды деятельности и продукты деятельности учеников в проекте.

Ідеї для покращення

План оцінювання (графік і опис)

Вдалі моменти

В данном Портфолио описана система оценивания, которая используется для того, чтобы определить учебные потребности учеников, установить учебные цели, отследить прогресс в их обучении, предоставлять обратную связь, оценивать мышление. Описаны методы оценивания, инструменты для оценивания на протяжении всего учебного процесса.

Ідеї для покращення

Приклад учнівської роботи

Вдалі моменти

Ученики демонстрируют результаты своей учебной деятельности. Они создают реальные продукты и избирают способы их презентации в соответствии с запланированными заданиями и деятельностью.

Ідеї для покращення

Форма оцінювання прикладу учнівської роботи

Вдалі моменти

В Портфолио представлены критерии оценивания, в которых описаны конкретные знания, навыки. Средства оценивания простые и понятные для учеников и измеряют их достижение, сравнивая их с ожиданиями.

Ідеї для покращення

Допоможні матеріали для фасилітації

Вдалі моменти

В проекте есть вспомогательный материал для фасилитации. Форма для автоматического объединения учеников в группы, которая дает возможность не зависимо от вкусов учителя или учеников провести объединение в группы.

Ідеї для покращення

Інші складові Портфоліо (документи)

Вдалі моменти

В Портфолио представлена детальная инструкция для выполнения работы, шаблон для поддержки слабых учеников, список литературы, план внедрения проекта.

Ідеї для покращення

ПОРТФОЛІО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ЦІЛОМУ

Вдалі моменти

Все компоненты портфолио завершены и готовы для использования в учебном процессе.

Ідеї для покращення

Закони з авторського права були дотримані (визначені власники авторських прав там, де використовуються різні джерела)

ІНШІ КОМЕНТАРІ

РЕЦЕНЗІЯ

План вивчення теми показує, як в основному діяльність учнів спрямована на досягнення вимог державних освітніх стандартів, навчальних програм та запланованим навчальним цілям.

Вчитель пропонує учням завдання 21 століття та створює умови, надає чіткі інструкції для розвитку цих навичок.

Методика навчання постійно залучає Основні запитання для того, щоб сфокусувати навчання учнів на важливих концепціях предмету та основних ідеях впродовж всього вивчення теми.

В процесі вивчення теми передбачено декілька можливостей вибору учнями того, як продемонструвати результати своєї навчальної діяльності. Вони самостійно (в групах) створюють реальні продукти та обирають способи їх презентувати, відповідно до запланованих завдань та дільності.

Методика навчання передбачає врахування різноманітних навчальних потреб різних учнів.

Учні використовують ІКТ для кращого розуміння та усвідомлення важливих положень теми та розвитку навичок, передбачених навчальною програмою.

ІКТ сприяють підвищення ефективності навчання учнів, підтримуючи розвиток багатьох навичок 21 сторіччя, відповідно завданням та змісту вивчення теми. Більшість завдань з використанням ІКТ спрямовані на розвиток навичок 21 сторіччя.

ІКТ у проекті обумовлені специфічними умовами роботи вчителя та реально можливі в школі.

План оцінювання, методи та інструменти оцінювання відповідають всім державним освітнім стандартам, програмам та точно вимірюють рівень досягнення навчальних цілей. Надаючи великого значення вивченню змісту, ці засоби оцінювання враховують характерні риси всього навчального процесу.

Засоби оцінювання мають спеціальні розділи - описи критеріїв, в яких докладно описані конкретні завдання, навички та поведінку. Учні самі можуть використовувати ці засоби оцінювання, щоб порівняти свою роботу з очікуванням.

Використовуються різноманітні формальні та неформальні методи оцінювання впродовж всього навчального процесу та відповідають всім 5 цілям оцінювання.

План передбачає використання учнями інструкцій, які дозволяють їм впровадити заплановане. План впровадження проектів містить деталі щодо успішного впровадження, але його необхідно доповнити.

Майже всі компоненти Портфоліо завершені і при незначному доопрацюванні будуть готові для використання в навчальному процесі.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.