Планування майбутнього. Вибір професії

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Веб-квест "Планування майбутнього. Вибір професії"

Учасники:

Учні 9-11 класів Запорізького загальноосвітньго багатопрофільного навчально-виховного комплексу №106

Термін проведення

Початок квесту: 20 березня;
Images det.jpg

Закінчення квесту:20 квітня;

Підведення підсумків: 20 квітня.

Введення

Вибір професії – один з головних пріоритетів у власному житті кожної людини. Хочеш бути щасливим та успішним – вибери професію, яка має бути пов’язана зі спорідненою діяльністю, що відповідає нахилам і здібностям, притаманним особистості.

Пропонуємо тести згідно вибору майбутньої професії.

Мета веб-квеста: сприяти професійному визначенню старшокласників, формувати внутрішню готовність самостійно й осмислено планувати та обгрунтовано підходити до вибору професії. Робота над веб-квестом дозволяє віднайти найкращі можливості для отримання найбільш ефективних кінцевих результатів, спроектувавши життєві та професійні перспективи; спрогнозувати можливий професійний успіх молодих людей, розширити зміст певного вибору професій; визначити ту чи іншу бажану професійну сферу; усвідомити важливі життєві цілі; формувати позитивні мотивації, навчальні та виховні цінності.

Веб-квест сприяє загальному та всебічному розвитку учня, вимагає прояву ініціативності, самостійності, самодисципліни, співпраці, розвиткові дослідницьких навичок.

Робота над квестом здійснює міжпредметні зв’язки в наступних предметних галузях:

2 det.jpeg
 • - література;
 • - історія;
 • - іноземна мова;
 • - географія;
 • - психологія.

Основні вимоги до вмінь та навичок:

 • - настройка та встановлення з’єднання з Інтернет;
 • - пошук інформації за допомогою пошукових систем;
 • - збереження знайденої інформації;
 • - робота в графічних редакторах;
 • - робота в редакторі презентацій Power Point.

Автори веб-квеста: вчителі англійської мови – Чупріна О.І., Наслєдова А.В.

НАПРЯМОК ДОСЛІДЖЕННЯ

 • - Профільна орієнтація – надання психолого-педагогічної допомоги учням у прийнятті рішення щодо вибору профілю навчання.
 • - Особистісне самовизначення застосування інтегрованих знань та вмінь.
 • - Формування критичного мислення.

Вам потрібно буде виступити від імені наступних персонажів:
Соціолог Ваша мета дослідити про яких успішних американців, серед котрих були політики, бізнесмени, фінансисти, письменники та вчені, писав книгу «Думай та збагачуйся» у 30-ті роки в Америці журналіст Наполеон Хілл. Вам необхідно з’ясувати чому саме вони стали успішними?

Психолог Ваша мета дослідити, як саме треба діяти, щоб не помилитися у виборі професії, як отримати потрібну освіту, вміння орієнтуватися в реальному суспільстві та прогнозувати зміни в ньому.

Григорій Сковорода писав: «Бути щасливим це значить пізнати себе, свою природу, знайти свою «формулу праці» і жити в мирі, виконуючи суспільну потребу». Але насамперед необхідно подумати чого саме ви бажаєте досягти – професійного успіху чи щасливого життя?

Багато людей ототожнюють поняття успіху і щастя, але між ними існує істотна різниця. Перед вами і стоїть завдання визначити яка саме різниця існує між поняттями «щастя» та «успіх»?

 • -Які умови щасливого життя і доброго настрою існують за даними американських психологів Р. Левінсона та М. Графа?
 • -Які 5 схем професійної діяльності визначають психологи?
 • -На які 4 групи можна поділити професії за умовами праці?
 • -Що визначає вибір професії?

Сьогодні за допомогою психологічних тестів можна визначити провідний тип темпераменту. Ваше завдання:

 • -Для чого потрібно знати свій темперамент та його характеристики?
 • -Чи дійсно потрібно враховувати темперамент вибираючи професію?
 • -Чи впливають на вашу думку анкетні дані при виборі кар’єри?
 • -Як ви вважаєте. Чи буде ваша професія користуватися попитом на ринку праці через 5 років? Через 10 років?

Критерії оцінювання

 

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Розумін
ня завдання

Учень вміє виділяти та показувати точну інформацію та розуміння завдань

Учень вміє виділяти та показувати точне розуміння завдань та виділяти детальну інформацію

Учень виділяє загальну інформацію, але недостатньо чітко аргументує свою точку зору

Учень не може сформулювати мету завдань та виділяти загальну інформацію

Виконан
ня завдання

Учень надає аргументовані висновки, розкриває мету і основний зміст завдань

Інформація виконана учнем не в повному обсязі, частина інформації не має відношення до теми, але згальну інформацію може виділяти

Учень вміє виділяти детальну інформацію, але не вміє розрізняти точку зору авторів на конкретні теми

Учень не досить логічно аргументує інформацію, відповіді на питання неповні

Результат
роботи

Чітке та логічне представлення роботи, інформація структурована, демонструє критичний аналіз

Учень показує точність інформації, але особиста позиція та оцінка виражені недостатньо чітко, хоча учень логічно будує висловлювання

Учень достатньо логічно будує висловлювання, обсяг висловлювання неповний, має труднощі при виконанні аналізу

Учень недостатньо логічно будує висловлювання, має труднощі під час висловлювання конкретної позиції

Творчий
підхід

Показані різні підходи до рішення проблеми, робота відмічається яскравою індивідуальністю, виражає точку зору мікрогрупи

Учень творчо розкриває мету і основний зміст завдань, проводить порівняння, але не робить висновків

Учень копіює інформацію з пропонованих завдань, але не має критичного погляду на питання, використовує обмежену інформацію

Учень розуміє окремі деталі, але не може зв’язно передати основний зміст завдань, має труднощі в вираженні власної точки зору

Рівень володіння
англійською мовою

Знання з англійської мови відповідають рівню викладання іноземної мови. Учень вміє мислити іноземною мовою

Учень вміє подати завдання англійською мовою, володіє усною та писемною мовою

Учень вміє донести матеріал на англійській мові, використовує готовий матеріал

Учень вміє розкрити тему завдань, але допускається чисельних граматичних та орфографічних помилок, має труднощі з підбором слів


Self-assesment


Description of achievement

Level reached

poor

fair

good

excel

I can read and understand:

 • -words and word-combinations of the given topic;
 • -new words and word
 • -combinations given in quizzes and tests;
 • -descriptions of people’s characteristics

 

 

 

 

I can:

 • -identify main ideas and details;
 • -talk about choosing a profession;
 • -participate in conversation about choosing a profession;
 • -make my own dialogues on the given topic using them as an example;
 • -speak about personal characteristics of different people;
 • -express my opinion;
 • -approve or disapprove of something;
 • -understand people’s opinions;
 • -write about my plans for the future to check my skills in communicative writing.

 

 

 

 

Study skills

 

 

 

 

I know how:
 • -to read for the main idea;
 • -to read for detail;
 • -to read for specific information

 

 

 

 

I can:
 • -make notes from texts, tests, quizzes;
 • -extract personal information;
 • -evaluate the author’s point of view;
 • -participate in a group work;
 • v -understand ideas not directly stated;
 • -distinguish facts from opinions;
 • v -interpret charts;
 • -show my ability of operating the grammar.

 

 

 

 

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.