План проекту Модель машини майбутнього

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Гуменна Оксана Володимирівна

Назва проекту

Модель машини майбутнього

Ключове питання

Чи може машина замінити людину?

Тематичні питання

 • Чи є межа науковому пізнанню?
 • Чи можлива штучна розумна істота?
 • До яких пір буде йти удосконалення обчислювальної техніки?
 • Чи є небезпека поневолення людей комп'ютерами?
 • Чи всі ми станемо кіборгами?

Змістові питання

 • Що таке інтелект?
 • Що таке штучний інтелект?
 • Успіхи систем штучного інтелекту та їх причини.
 • Експертні системи реального часу - основні напрямки штучного інтелекту.
 • Стан та тенденції розвитку штучного інтелекту.
 • Проблеми створення штучного інтелекту.

Стислий опис

Проект пропонується для реалізації з учнями 10-х класів. Під час цього проекту учні повинні дослідити гіпотезу чи може машина замінити людину. Учні повинні провести анкетування серед учнів 10-х класів, щоб визначити їх відношення до цього питання. Також учні мають можливість для творчих відповідей на питання : стан та тенденції розвитку штучного інтелекту, розвиток робототехніки та прогнози створення машини майбутнього. Працюючи над проектом, учні отримають знання про системи штучного інтелекту, використовуючи літературу, електронні енциклопедії, ресурси Інтернет. Вони оформлюють результати своєї роботи у вигляді публікацій, презентацій та WEB-сайтів. За результатами проекту проводиться конференція. Учні навчаються робити самооцінки та взаємооцінки своєї роботи та роботи своїх однолітків.

Навчальні предмети

 • Інформатика
 • Людина і суспільство

Класи

10-11 класи

Державні освітні стандарти та навчальні програми

Людина в технічному середовищі

 • Технічний прогрес: його зако¬номірності, ознаки прояву та вплив на суспільний розвиток. *Типологія, класифікаційні ознаки та характеристика технічних об'єктів і процесів
 • Технологічна діяльність людини.
 • Куль тура виробничого середовища.
 • Раціональні умови функціонування системи "людина – техніка” у виробничому середовищі.
 • Закономірності і перспективи розвитку технологічних основ виробничої та побутової діяльності.

Технології

 • Уміння користуватися графічними редакторами
 • Знання соціальних, правових та етичних аспектів інформатизації суспільства.
 • Знання можливостей використання програмного забезпечення комп’ютера в навчальному процесі.

Суспільствознавство

 • Уміння визначати життєві цінності та орієнтири.
 • Обирати конструктивні форми взаємодії та власної поведінки.

Мова

 • Вміння і навички в різних видах мовленнєвої діяльності: володіння різними типами і стилями мовлення з урахуванням ситуацій спілкування.
 • Уміння формулювати думку у різних стилях і жанрах мовлення.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання

Під час роботи над проектом, учні навчаться:

 • проводити опитування та аналізувати його результати;
 • систематизувати, порівнювати та розпізнавати спільне у твердженнях;
 • здійснювати пошук в Інтернеті інформації на задану тему;
 • працювати з програмою Publisher для створення публікацій;
 • працювати з програмою Publisher для створення веб-сторінок;
 • працювати з соціальними сервисами;
 • оформлювати проект.

Діяльність учнів

 • Ознайомлюються з вчительською презентацією, з’ясовують свої завдання в межах проекту;
 • Ознайомлюються з критеріями оцінювання презентації, публікації, веб-сайту;
 • Планують свою діяльність;
 • Працюють з дидактичними матеріалами;
 • Пошук відповідних матеріалів у Інтернеті, електронних енциклопедіях, літературі;
 • Проводять анкетування та проаналізувати його.
 • Подають результати роботи над проектом і процесу його виконання у вигляді презентації;
 • Знайомляться з правилами створення ефективних публікацій та презентацій;
 • Користуватися програмою Excel для оброки даних та створення діаграм;
 • Вчаться користуватися програмою Publisher створення публікації;
 • Створюють веб-сайт проекту;
 • Працюють з соціальними сервісами.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту

3 тижні

Вхідні знання та навички

 • Вміння працювати з програми пакета Microsoft Office.
 • Початкові вміння працювати а Інтернеті.
 • Поняття: штучний інтелект, експертні системи, чіп, робот.

Матеріали та ресурси

 • Обладнання

комп'ютери, сканер, принтер,засоби для зв'язку з Інтернет.

 • Програмне забезпечення

МS Word, MS Excel, MS PowerPoint, VS Publisher, Веб-браузер.

Друковані матеріали

 • Перспективы развития вычислительной техники.Кн.2. Интеллектуализация ЭВМ.М., 1989
 • Уинстон П. Искусственный интеллект. М.1980.
 • Хант Э. Искусственный интеллект. М.1978.
 • «Я познаю мир: Компьютеры и Интернет: энциклопедия» /С.Н.Зигуненко – М.ООО «Издательство АСТ»,2002.-393с.
 • Энциклопедии.
 • Журналы : «Компьютер в семье и школе», «Радиолюбитель», «Компьютер + программы».


Додаткове приладдя та витратні матеріали

Папір, дискети, компакт-диски.

Ресурси Інтернету

Коллекция закладок
Коллекция закладок-flexum

Оцінювання знань та вмінь учнів

Оцінювання проекту буде здійснюватися за допомогою критеріїв оцінювання презентації, публікації та веб-сайту.
Бали переводяться у стандартну 12-бальну шкалу за допомогою формули.
Засоби оцінювання
Оцінювання презентації - Скрибд
Оцінювання презентації-Документ Гугл
Оцінювання публікації - Скрибд
Оцінювання публікації-Документ Гугл
Оцінювання веб-сайту - Скрибд
Оцінювання веб-сайту-Документ Гугл

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.