План роботи вчителів 4- го класу

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

РМО вчителів 4-х класів

Засідання № 1'

Місце проведення: Чернігівська

Дата проведення: 30. 08. 2012р.

сш «  Надія »

Тема: Теоретичний семінар.

Мета: Провести детальний аналіз роботи РМО вчителів 3-х класів за минулий рік. Розглянути перспективу подальшої професійної діяльності фахівців.

План

1.Аналіз роботи РМО за 2011- 2012 навчальний рік. Завдання на 2012-2013 навчальний рік.

Презентація РМО 3- х класів

Презентація РМО 3- х класів

Кікоть О. І. – керівник РМО.

2. Погодження плану роботи РМО на 2012 -2013 навчальний рік.

Кікоть О. І. - керівник РМО.

3. Методичні рекомендації щодо організації навчально - виховного процесу в початкових класах у 2012- 2013 навчальному році та та календарне планування в 4 класі.

Галько І. В. – методист РМК.

4. Опрацювання інструктивно - методичного листа щодо вимог ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів.

5.Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови .

Миколушенко В. Ф. – Чернігівська СШ « Надія » .

6.Звіт з курсової перепідготовки Курленкової В. А. зі спецкурсом «  Методика викладання інформатики в початковій школі ».

Курленкова В. А. - вчитель Богданівської ЗОШ І- ІІІ ступенів.

7. Огляд новинок методичної літератури , педагогічної періодичної преси.

Карнауха І. В. - вчитель Довгинської ЗОШ І – ІІІ ступенів.


Література:

1. Інструктивно – методичний лист Міністерства освіти і науки України від 11. 09. 07. № 1/9 - 532 « Вимоги до ведення класного журналу в 1- 4 класах загальноосвітніх

навчальних закладів».

2. Особливості організації навчально –виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011 - 2012 навчальному році // Початкова освіта. -

2011.- №

3.Орієнтовне календарно - тематичне планування. // Початкова освіта. – 2011.- №

4. Савченко О. Я. Навчання і виховання учнів 4 класу.// Методичний посібник. Видавництво «Початкова школа». - Київ. - 2005.

5. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови / К. Пономарьова // Початкова школа. -2011. - № 4.

Робота між засіданнями:

Для всіх категорій вчителів:

1. Поповнення картотеки з проблемної теми.

Для вчителів вищої категорії:

2. 105 схем і таблиць. Заступнику директора та вчителю початкової школи /

О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група « Основа »; 2009. – 112с.

3. Вчителям Щербаха Л. П. та Міщенко Н. В. підготувати цикл уроків із застосуванням інноваційних технологій навчання , зокрема ІКТ.

Щербасі Л. П. на уроках читання при закріпленні матеріалу ( не менше 5 уроків).

Міщенко Н. В. на уроках природознавства при перевірці домашніх завдань ( не менше 5 уроків).

Для вчителів І категорії та категорії « спеціаліст »:

2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор – укладач Н. П. Наволокова . – Х. : Вид. група «  Основа», 2011. - 176с.


3. Методика навчання української мови в початковій школі / за редакцією М. С. Вашуленка – 2011. с. 291- 294.

РМО вчителів 4-х класів

Засідання № 2

( для вчителів вищої кваліфікаційної категорії )

Місце проведення: ЗОШ І- ІІІ ст.. ім. А. М. Темника

Дата проведення:

02.11.2012 р.


Тема: Забезпечення якості освіти. Компетенція чи компетентність: що ми формуємо у молодших школярів.

Мета: Удосконалення професійної компетентності вчителів 4-х класів. Закріплення знань педагогів про інноваційні технології навчання та їх практичне застосування.

План

1. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. Шляхи формування компетентності учнів

Кікоть О.І. вчитель Чернігівської ЗОШ І- ІІІ ступенів ім. А. М. Темника

2.Діяльнісний підхід до формування компетентностей.

Курленкова В. А. - вчитель Богданівської ЗОШ І- ІІІ ступенів.

3.Ділова гра – «  Інтерактивні технології навчання ».

Кікоть О. І. – керівник РМО.

4. Захист циклу уроків із застосуванням інноваційних технологій навчання, зокрема ІКТ :

а) на уроках читання при закріпленні матеріалу ( тестовий контроль знань не менше 5 уроків)

Щербаха Л. П. – Новополтавська ЗОШ І- ІІІ ступенів;

б)на уроках природознавства при перевірці домашнього завдання ( тестовий контроль знань не менше 5 уроків)

Міщенко Н. В. – Просторівська ЗОШ І- ІІІ.

5.Мовленнєва складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра.

Кравцова Л. А. – Чернігівська ЗОШ І – ІІ ступенів.

6.Огляд новинок педагогічної та методичної преси.

Перетятько В. Я. - СЗОШ І- ІІІ ступенів «Надія».

Література :

1. 105 схем і таблиць. Заступнику директора та вчителю початкової школи /

О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група « Основа »; 2009. – 112с.

2. Мовленнєва складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра / О. Вашуленко // Початкова школа . - 2011.- № 12.- С. 16- 21.

Робота між засіданнями :

1. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів / Т. Б. Волобуєва . –

Х.: Вид. группа « Основа », - 2005. – 112с.

2. Усім членам РМО підготувати модель випускника початкової ланки і бути готовими до її захисту.


РМО вчителів 4-х класів

Засідання № 3

( для вчителів кваліфікаційної категорії « спеціаліст» та першої кваліфікаційної категорії )

Місце проведення: ЗОШ І- ІІІ ст.. ім. А. М. Темника Дата проведення:  : 10.01. 2012р.

Тема: Урок - основна форма цілеспрямованої взаємодії вчителя та учнів.

Мета: Виявити оптимальні форми взаємодії педагога та учня, які сприяють розвитку особистості школяра.

План

1.Класифікація типів уроку . Вимоги до сучасного уроку.

Кальченко І. В. – вчитель Стульнівської ЗОШ І- ІІІ ступенів.

2.Психолого – педагогічні аспекти організації уроку.

Кікоть О. І. – керівник РМО.

3. Диктант - один із важливих прийомів навчання мови.

Кікоть О. І. - керівник РМО.

4. Практична робота «  Методика проведення диктанту в 4 класі ».

Сухорукова С. М. – Широкоярський НВК.

5.Розробити рекомендації щодо планування , підготовки та проведення уроку.

Кікоть О. І. - керівник РМО.

6.-« Зорові диктанти - одна з форм роботи з розвитку навичок та техніки читання » .

Рева В. К. – Обіточненська ЗОШ І- ІІІ ступенів

7.Огляд новинок методичної , педагогічної та методичної літератури.

Линник В. В. – Владівська ЗОШ І- ІІІ ступенів.


Література :

1. 105 схем і таблиць. Заступнику директора та вчителю початкової школи / О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група « Основа »; 2009. – 112с.- С. 11-12.

2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор – укладач Н. П. Наволокова . – Х. : Вид. група «  Основа», 2011. - 176с. – С. 96 -141.

3. Методика навчання української мови в початковій школі / за редакцією М. С. Вашуленка – 2011. с. 291- 294.

4. Зорові диктанти з використанням прислів’їв і приказок / Ничирбрус Т. // Початкова освіта . - 2011р. - № 42.

5. 100 цікавих ідей для проведення уроку . – Х. : Вид. группа «  Основа », 2011. – 287.- С. 264- 266.

Робота між засіданнями :

1. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів / Т. Б. Волобуєва . –

Х.: Вид. группа « Основа », - 2005. – 112с.- С.12-13.

2. Усім членам РМО підготувати модель випускника початкової школи і бути

готовим до її захисту.


'РМО вчителів 4-х класів

Засідання № 4

Місце проведення: Чернігівська сш «  Надія »

Дата проведення: 26. 03. 2012р.

Тема: Круглий стіл : « Модель випускника початкової школи у світлі компетентнісно - орієнтованого підходу  ».

Мета: Узагальнення моделі компетентнісного випускника початкової школи. Підведення підсумків роботи РМО над проблемною темою.

План

1. Захист моделі випускника початкової школи .

Модель випускика початкової школи Кікоть О. І.

Модель випускика початкової школи Кікоть О. І.

Всі члени РМО.

2.Підведення підсумків роботи РМО над проблемною темою

Підведення підсумків роботи РМО над проблемною темою

Кікоть О. І. - керівник РМО.

3. Організація повторення на уроках та підготовка до ДПА.

Галько І. В. – методист РМК.

4.Робота в нових Веб 2.0 сервісах

Кікоть О. І. - керівник РМО.

Перелік навчальних програм та навчально- методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту україни для використаня в почакових класахзагальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012 / 13 навчальному році. Кікоть О. І. - керівник РМО.

6. Огляд новинок методичної літератури, педагогічної періодичної преси.

Зінченко Ю. В. - Замостянська ЗОШ І- ІІ ступенів.

7. Анкетування членів РМО.

Кікоть О. І. - керівник РМО.


Література :

1. Волобуєва Т. Б. Розвиток творчої компетентності школярів / Т. Б. Волобуєва . –

Х.: Вид. группа « Основа », - 2005. – 112с.

2. 105 схем і таблиць. Заступнику директора та вчителю початкової школи /

О. В. Кулаченко. – Х. : Вид. група « Основа »; 2009. – 112с.

Робота між засіданнями:

1. Опрацювати нові навчальні програми для 1 класу.

2. Анісімова Г. О. Новий Державний стандарт початкової загальної освіти : структура, особливості, механізми реалізації ( методичні рекомендації до серпневих нарад Г. О. Анісімова, О. В. Нікулочкіна, О. В. Петрик. – Запоріжжя : ТОВ « ЛІПС» ЛТД, 2012.

3. Друк у фахових журналах та газетах.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.