Положення про проведення районного (заочного) конкурсу авторських індивідуальних програм розвитку обдарованості учнів

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Положення про проведення районного (заочного) конкурсу авторських індивідуальних програм розвитку обдарованості учнів

1. Загальні положення

1.1. Районний (заочний) конкурс авторських індивідуальних програм розвитку обдарованості учнів є одним із заходів реалізації Районної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2008-2010 роки.

Мета проведення районного конкурсу – розробка, впровадження ефективних методичних засобів і технологій пошуку, навчання, виховання та самовдосконалення обдарованих дітей і молоді, створення умов для гармонійного розвитку особистості.

1.2. Для участі в конкурсі запрошуються як окремі педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, так і авторські колективи.

2. Організація проведення конкурсу

2.1. Районний (заочний) конкурс проводиться в один етап – 29.11.2010 – розгляд поданих авторських програм членами журі.

'2.2.' Для проведення конкурсу відділ освіти Якимівської районної державної адміністрації затверджує склад журі до 11.09.2010.

3. Вимоги до оформлення матеріалів, що подаються на конкурс

3.1. Для участі в районному конкурсі роботи надаються до РМК у термін до 25.11.2010.

3.2. До програми додаються об’єктивні дані про автора або колектив авторів, чиї матеріали представлені на конкурс (прізвище, ім’я, по батькові; спеціальність за освітою; категорія, звання; школа, де працює вчитель), фотографія в електронному варіанті.

3.3. Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються. Організатори конкурсу залишають за собою право їхнього використання при організації виставок, реалізації освітніх програм зі збереженням авторських прав.

3.4. Конкурсні роботи подаються українською мовою на стандартних аркушах А-4 (210-297 мм). Оформлення аркушів одностороннє, комп’ютерний набір у редакторі Word, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14. Додається електронна версія (диск 3,5 (А:), або СD-R).

4. Вимоги до індивідуальних програм розвитку обдарованості учнів

Орієнтована структура індивідуальної програми розвитку обдарованості учнів

4.1. Титульна сторінка (назва освітнього закладу, де реалізується програма; дані про автора; назва і термін реалізації програми; назва міста (села); рік створення програми).

4.2. Пояснювальна записка до програми (обсяг до 3 сторінок)

4.2.1. Актуальність (2 бали).

4.2.2. Протиріччя, проблема, утруднення (2 бали).

• Передумови появи нової програми.

• Проблеми, що ведуть до розробки авторської програми, розв’язання яких потребує інтелектуального забезпечення.

4.2.3. Мета, завдання, принципи, на яких базується програма (2 бали).

4.2.4. Ідея, підхід, авторська точка зору (3 бали).

• Ідея, яку покладено в основу програми.

• Авторська точка зору.

• Провідні ідеї, положення, принципи з концепції або програми розвитку школи, які конкретизовано в даній програмі.

4.2.5. Вікова категорія учасника програми.

4.2.6. Кількість годин, необхідних для реалізації програми.

4.2.7. Технології, методи, прийоми та форми роботи, які допомагають реалізувати програму (2 бали).

4.2.8. Ресурсне забезпечення програми (використані матеріали, обладнання, психологічні ресурси та ін. - 5 балів).

4.2.9. Характеристика структури програми (2 бали).

4.2.10. Форми підведення підсумків реалізації програми (за умови впровадження в практику - 2 бали).

4.3. Прогноз (опис очікуваних результатів у ході реалізації програми - 3 бали).

4.4. Змістовна частина.

4.4.1. Поглиблений зміст навчального матеріалу за вибором учня (10 балів).

4.4.2. Види діяльності та види завдань щодо розвитку психічних процесів, інтелектуальних і творчих якостей (10 балів).

4.4.3. Психологічний супровід: форми, методи та прийоми (розвиток психічних процесів, інтелектуальних, творчих та особистісних якостей – 5 балів).

4.4.4. Самоосвітня діяльність обдарованої дитини (саморозвиток – 5 балів).

4.5. Рекомендації обдарованій дитині та його батькам (5 балів).

4.6. Список використаної літератури (2 бали).

Навчальна програма може бути різною за обсягом, змістом варіативної частини базисного навчального плану, змістом додаткової освіти, повнотою представленої педагогічної технології.

5. Критерії оцінювання програм

5.1. Відповідність структури та змісту програми вимогам до індивідуальних програм розвитку обдарованості учнів (60 балів).

5.2. Науковість (10 балів).

5.3. Новизна та своєрідність авторського підходу (10 балів).

5.4. Спрямованість прогнозованого результату на досягнення триєдиної мети (освітньої, розвивальної, виховної – 10 балів).

5.5. Технологічність (можливість відтворення в шкільній практиці – 10 балів).

І місце: 100 – 85 балів

ІІ місце: 84 – 70 балів

ІІІ місце: 69 – 55 балів

6. Підведення підсумків і нагородження переможців

6.1. Програми, представлені на конкурс пізніше вказаного терміну, не будуть розглядатися членами журі.

6.2. За підсумками конкурсу журі визначає переможців. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.

6.3. Результати конкурсу узагальнюються і доводяться до широкої педагогічної, учнівської громадськості, висвітлюються в пресі.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.