Портфолио проекта "Великие украинцы"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Васильченко Лилия

Назва проекту

Великие украинцы

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

История Украины, физика, украинская литература, мировая художественная культура

Вік учнів, клас

15-16 лет, ученики 10-го класса

Стислий опис проекту

Выяснить какой вклад в мировую науку и культуру сделали украинцы, какими делами они прославили свою Родину. Установить каким образом украинцы по-крови прославляют Украину в других странах. Отследить, поддерживают ли украинцы, проживающие за рубежом, свою Родину.

Питання проекту

Ключове питання

А можешь ли ты стать великим украинцем?

Тематичні питання

  • Почему мы считаем этих людей великими?
  • Зависит ли значимость вклада человека от эпохи в которой он творил?
  • Легко ли стать великим украинцем?

Змістові питання

  • Кто сконструировал вертолет?
  • В каком виде искусства прославились украинцы?
  • Какой вклад украинских женщин в мировую науку и культуру?

план проекта

план работы над проектом

Навчальні цілі

Уміння користуватися засобами проектної діяльності; виявляти відповідність конструкції чи процесу технічним умовам; знаходити протиріччя між існуючими характеристиками технічного об'єкта чи процесу та вимогами до його вдосконалення; обґрунтовано обирати в проектній діяльності аналоги і прототипи; визначити умови реалізації проектного задуму; здійснювати конструювання за технічними умовами; здійснювати макетування об'єкта проектної діяльності. Уявлення про історичний характер становлення фізичних знань, сфери застосування фізичних знань; про природничо-наукову картину світу. Знання параметрів нормальних умов життєдіяльності людини та її безпеки, допустимих норм забруднення природного середовища та методів його очищення. Уміння застосовувати набуті знання для пояснення практичного використання законів фізики в технічних пристроях, на виробництві, у різних сферах життєдіяльності людини. Учень самостійно чи з допомогою вчителя: усвідомлює і визначає мотив і мету власної пізнавальної і життєтворчої діяльності; планує діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на етапи; здійснює намічений план; оцінює проміжні і кінцеві результати, робить відповідні корективи.

Діяльність вчителя

У ході роботи над проектом вчитель має:

•Відібрати безпечні веб-ресурси з інтернету та розмістити їх на шкільному сервері або на локальному сервері. •Організувати додаткові заняття з учнями, щоб обговорити з ними правила роботи в Інтернеті та вимоги до оформлення посилань на веб-ресурси. •Створити шаблони необхідних документів для роботи учнів у проекті. •Розповісти про цілі проекту. •Сформулювати основні питання проекту. •Запропонувати та заповнити разом з учнями таблицю З-Х-Д. •Розподілити учнів по групам. •Організувати роботу учнів у проекті. •Спланувати та провести захист робіт учнів за підсумками проекту.

правила работы в команде презентация проекта

Діяльність учнів

Учні: аналізують наведені історичні джерела та наукову літературу; висловлють судження щодо характеру і значення змін у соціально-економічному житті людини; визначають характерні риси культури та науки відповідного періоду; аналізують діяльність видатних науковців і митців та їх найкращі твори; характеризують культурні досягнення, розпізнає найвагоміші наукові відкриття, стисло описує їх; висловлюють ставлення до історичних діячів доби, судження про доленосні події того часу; показують на карті основні місця і території, пов’язані з розвитком освіти, науки та мистецтва; визначають і характеризують основні чинники, особливості розвитку, явища, процеси та пам’ятки культури цього періоду; описують явища культурного життя та науки; порівнюють ідеї та цінності, характерні для тогочасної культури та науки, із сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців; оцінюють внесок окремих діячів у вітчизняні та світові науку та культуру.

презентация учащихся (авиаторы) презентация учащихся (историки) конкурс знатоков Украины метод проектов в образовании

Оцінювання

он-лайн анкета "Великие украинцы" как правильно провести презентацию секреты презентации Стива Джобса форма оценивания презентации таблица ЗХД фасилитация

Корисні ресурси

Энциклопедия известных личностей Известные и неизвестные украинцы

Інші документи

Список рекомендованной литературы

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.