Портфолио проекта "Вода - источник жизни"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Гулый Петр Михайлович

Назва проекту

"Вода - наш друг или враг?"

Основні та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія, фізика, географія, література

Вік учнів, клас

5 клас, 10-11 років.

Стислий опис проекту

Навчальний проект з природознавства. 5 клас.

Тема: Вода — найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини.

Проект спрямований на формування уявлення про воду, ії властивості та застосування. На пояснення дітям властивості води, її походження, значення для живих істот та господарської діяльності людини. На переконання дітей у необхідності бережливого ставлення та раціонального використання води.

Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про особливості будови і значення води, визначають позитивний і негативний вплив ії на розвиток цивілізації.

Для кращої роботи в проекті учасники об’єднуються у команди по 6 учнів , робота команд координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет-ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні данні власними дослідженнями та складають звіт. Для підготовки звіту учні всіх 5 команд створюють презентації для показу у навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Що є життям на Землі?

Тематичні питання

Які властивості води мають вплив на її роль у природі?

Як виникла вода на нашій планеті Земля?

Які водні об'єкти є на просторі України?

Чому воду називають джерелом життя?

Змістові питання

Які властивості має вода?

Де в природі є вода?

Яка розчинність речовин у воді?

З чого складається вода?

Що називають газованими напоями?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми


План впровадження

Навчальні цілі

1.Ознайомити учнів з властивостями води, її походженням та значенням води для всього живого.

2. Дати поняття розчин, розчинник та розчинення речовини.

3.Сформувати вміння досліджувати властивості води, її значення для розвитку живих істот на нашій планеті.

4.Продовжувати формувати вміння працювати в групі, висловлювати свою думку та прислухатися до думки групи.

5.Сприяти формуванню бережливого ставлення до води, екологічне виховання.

6.Сприяти формуванню інтересу до вивчення природничих наук.

7.Формувати стійкий пізнавальний інтерес до предмета.

8. Розвивати навички самостійної дослідницької роботи.

9.Використотувати комп’ютерні технології.

10.Вміти правильно оформлювати список використаних джерел.

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми.

Вчитель роздає дітям буклет с відомостями про воду, який поясняє особливості методу пректів, та як він буде використовуватися при вивченні теми;

Пересвідчується, які знання мають учні з данної теми, що будуть використані під час виконання проекту.

Перевіряє, чи знають учні, як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати ії та документувати.

Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження і думати над питаннями і спільними дискусіями в рамках навчального проекту.

Перед початком роботи вчитель:

- Обов'язково знайомить дітей про авторське право;

- Пояснює як правильно оформити список використаних джерел;

- Навчає критично оцінювати сайти та інші посилання під час роботи в Інтернеті;

- Нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.


Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений контрольний список.


Перше заняття.

Вчитель ставить перед учніми ключове запитання: Вода – це життя?

Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань:


Що це таке ця загадкова стихія води?


До живой чи не до живої частини природи відноситься вода. Чому?


Клас поділяється на 5 команд, для кожної команди розроблено власне завдання.


Завдання:

Історики: Поясніть, як виникла вода на нашій планеті Земля?

Медики: Поясніть, чому воду називають джерелом життя?

Екологи: Визначте, які водні проблеми існують в наш час, запропонуйте шляхи їх вирішення.

Народознавці: Знайти прислів'я, приказки та загадки про воду.

Дослідники: «Газовані напої - пити чи ні!?»


Друге заняття.

Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот що до роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів.

Правильність, ефективність та доцільність обраних методів обговорюється з вчителем та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань.


Третє заняття.

Вчитель оцінює разом з учнями підсумки діяльності кожної групи.

Продуктом діяльності учнів стає мультимедійні презентації та публікації.


Презентація вчителя


Публікація вчителя


План-конспект уроку


Фасилітація

Діяльність учнів

Перше заняття.

Учні мають ознайомитися і розглянути властивості, значеня, застосування, поширення на Землі води.

Учні об'єднуються в малі групи для розробки і впровадження проектів.


Друге заняття.

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або в Інтернет ресурсах).

Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки.

Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати данні, роботи висновки, готують презентації.


Третє заняття.


Продуктом діяльності учнів стає мультимедійні презентації та публікації.

Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»).

Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання.

Результати своїх досліджень учні презентують за вибором керівника проекту – учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.


Презентація учнів


Публикація учнів

Оцінювання

На початку роботи на проектом учні заповнюють ЗХД - таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони знають, а також показують свої попередні знання щодо вивчення теми:«Вода — найпоширеніша речовина на Землі. Здатність води розчиняти інші речовини».

Вчитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з'ясувати поперезді знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки.

Учні впродовж всього виконання проекту постійно працють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють ії.

Цей документ допомогає вчителю відслідити, як самє іде процесс навчання учнів.

До того, як учні почнуть працювати над міні – проектом зі створення презентації та публікації вони розроблять план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження.

Впродовж роботи над проектом учні також використовують форму оцінювання, яка допомогає їм виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів.

Коли учні завершать частину дослідження, вчитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з'ясувати, чи потребують учні додаткових інструкцій.

Коли учні працюватимуть у малих группах над створення презентації, публикації для того, щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентацій та публікацій, який допомогає їм створювати таку презентацію та публикацію, яка відповідає вимогам.

Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.


опитування учнів з теми :"Вода"


Використання організаційних діаграм для оцінювання навчальних потреб учнів


Діаграма


ЗХД таблиця


Інструкція для проведення експеримента


Шаблон для оцінювання знань учнів


Форма оцінювання презентаціі учнів

Корисні ресурси

www.mon.gov.ua

http://festival.1september.ru/articles/513123/

http://shrimpsplanet.com/ru/article/213-voda

https://sites.google.com/site/himulacom/zvonok-na-urok/8-klass/urok-no31-fiziceskie-i-himiceskie-svojstva-vody

http://fizrast.ru/vodniy-obmen/obshaya-harakteristika/raspredelenie-vody.html

http://school.xvatit.com/index.php

http://images.yandex.ua


Список використаних джерел

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.