Портфолио проекта "Волокна вокруг нас"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Омельченко Тетяна Юріївна

Назва проекту

Волокна навколо нас

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Хімія. Історія. Матеріалознавство.

Вік учнів, клас

11 клас. 16 – 17 років.

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії 11 клас. Тема: Види волокон. Производство химических волокон. Проект спрямован на формування уявлення про виробництво хімічних волокон. Встановлення зв’язку хімії з іншими науками. Учасники проекту збирають всю необхідну інформацію про властивості і значення хімічних волокон і сучасному житті, визначають позитивний та негативний вплив використання хімічних волокон на організм людини оточуюче середовище, вчаться використовувать знання у житті. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи до чотирьох учнів. Робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет - ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Чи можна виміряти світ?

Тематичні питання

Яке значення мають хімічні волокна у сучасному житті?

Який вплив має волокнистий склад матеріалів на організм людини?

Змістові питання

Що таке волокно?

З якої сировини виготовляють штучні волокна?

З якої сировини виготовляють синтетичні волокна?

План вивчення теми (вставити файл)

План впровадження теми

План вивчення теми

Навчальні цілі

Дати уявлення про види хімічних волокон, познайомити зі способами їх отримання, властивостями і технологією обробки і застосування в навколишньому житті. Навчити розбиратися у властивостях тканин і застосовувати ці знання в житті. Розвивати здібності до аналізу і зіставлення фактів. Виховувати спостережливість та увагу, активність, акуратність, уміння працювати в групі.

Перед учнями були поставлені такі цілі:

- Вивчити історію появи волокон, їх види і властивості

- Проаналізувати розмаїття сучасних волокнистих матеріалів

- Проаналізувати вплив волокнистих матеріалів на організм і характер людини

- Дізнатися які гігієнічні вимоги пред'являються до тканин з різних волокон

- Дослідити якість та склад волокнистих матеріалів

- Скласти пам'ятку для учнів моєї школи з вибору одягу з різних волокнистих матеріалів

Діяльність вчителя

Вчитель ставить перед учнями ключове запитання: Чи можна виміряти світ? Як один з варіантів проводиться з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань:

- Яке значення мають хімічних волокон у житті людини?

- Чи можливо сучасне виробництво без використання синтетичних волокон?

Перед початком лабораторно- практичного дослідження вчитель:

- знайомить учнів з Законом про авторське право;

- пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонує для заповнення шваблон таблиці);

- навчає критичнооцінювати сайти та іінші посилання під час роботи в Інтернеті (надає необхідні форми);

- Нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.

- Проводить інструктаж з Охорони праці під час проведення хімічних дослідів.

Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результатіи своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розробляє кінцевий список.

Презентація вчителя

Документ фасилітації

Публікація вчителя

Діяльність учнів

Учні мають ознайомитися і розглянути основні властивості синтетичних волокон.

Учні об'єднуються в малі групи для розробкита впровадження проектів.Об'єднання в малі групи відбувається автоматично (документ для фасилітації).

Для кожної групи розроблене власне завдання.

Перше заняття

1 група досліджує:

1. Історія появи хімічних волокон.

2. Види і властивості натуральних волокон.

3. Види і властивості штучних і синтетичних волокон.

4 . Натуральні та штучні волокна і організм людини.

5. Гігієнічні вимоги до тканин з різних волокон.

6. Одяг та її вплив на характер людини.

7. Проводить опитування серед учнів шляхом анкетування.

2 група: Експериментальне дослідження зразків

1. Визначення складу волокнистих матеріалів.

2. Визначення деформації волокнистих матеріалів.

3. Визначення гігроскопічності волокнистих матеріалів.

4. Визначення ступінь зминання волокнистих матеріалів.

5. Визначення стійкості до запахів у волокнистих матеріалів.

6. Визначення властивостей волокнистих матеріалів.

3 група: Лабораторно-практичне дослідження.

1. Отримання хімічного мідноаміачного волокна.

Перед початком роботи вчитель: - обовя'зково знайомить учнів з Законом про авторське право;

- пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонує для заповнення шваблон таблиці);

- навчає критичнооцінювати сайти та іінші посилання під час роботи в Інтернеті (надає необхідні форми);

- Нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті.

- Проводить інструктаж з Охорони праці під час проведення хімічних дослідів.

Учні отримують форму оцінювання, щоб спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений кінцевий список.

Об'єднання в малі групи відбувається автоматично (документ дляфасилітації).Учні об'єднуються в малі групи для розробкита впровадження проектів.

Друге заняття

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання. Записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження ( методи знаходяться у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислуховується до обговорення учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідеї та намічає шляхи подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкція для виконання дослідження. Правильність, ефективність та доцільність обраних методик обговорюється з вчителем. Та запрошеним фахівцем, бажано науковцем з даної галузі знань. Науковець та вчитель надають учням свої коментарі, які сприяють корекції знань, розумінню та їх навчанню. Діти Виконують дослідження. Нотують у журналах отримані результати. Роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, буклет.

Трете заняття

Продуктом стає мультімедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або веб-сторінка, пам'ятка для вибору одягу з різних волокнистих матеріалів. Представлення своїх робот відбуваеться за допомогою ротаціїних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріямипередбаченими у формі оцінювання.Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів,батькам, керівникам місцевої громади.

Учнівська презентація

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють З-Х-Д-таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо вивчення властивостей волокон. Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за презентацією для проведення мозкової атаки. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес навчання учнів. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. По завершенні частини дослідження, учитель перевіряє спостереження учнів, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових інструкції. Коли учні працюють у малих групах над створенням презентації, публікації вони використовують контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовують форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінюється за Формою оцінювання.

Опитування з теми "Види волокон".

Оцінювання

Таблиця З-Х-Д

Інструкція для ЛПР

Інструкція по ОП

Памятка для роботи з підручником

Шаблон для учнів

Форма оцінювання

Корисні ресурси

http://groh.ru/gro/chem/chem5.html

http://physchem.narod.ru/Source/History/big_index.html

http://physchem.narod.ru/Source/History/links.html http://www.biysk.ru/~karman/mat_vol_x_sintet.htm

http://www.znaytovar.ru/s/Sinteticheskie_volokna.html

http://refs.co.ua/80062-Himicheskie_volokna.html

Список використаніх джерел

Інші документи

1. Ярошенко О.Г. Хімія. Підруч. Для 11-го кл. - К.: Станіца-Київ, 2007. – 112 с.

2. Фигуровский Н.А. История химии.- Просвещение, 1979. – 310с. Химические волокна, под ред. 3. А. Роговина и др., т. 1-10.

3. Буринська Н.М., ВеличкоЛ.П. Хімія, 11 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх закладів. –– 176с. К.: Ірпень: ВТФ «Перун», 1999.

4. Теоретические основы производства химических волокон, К. E. Перепелкин. M., 1990.

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.