Портфолио проекта "Саме життя"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Анфілова Анна Павлівна, вчитель хімії ЗОШ № 86 м. Запоріжжя

Назва проекту

"Саме життя"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

хімія

Вік учнів, клас

13-15 років, 8-9 класи

Стислий опис проекту

Навчальний проект з хімії розрахований на учнів 8 і 9 класів. Теми: 8 клас. Тема 2. Основні класи неорганічних сполук. 9 клас. Тема 1. Розчини. Для кращої роботи у проекті учасники об’єднуються у групи до чотирьох чоловік, робота груп координується вчителем. Учні проводять огляд літератури та інтернет–ресурсів з приводу даних питань, підтверджують літературні дані власними дослідженнями і складають звіт. Для підготовки звіту учні створюють презентацію (бюлетень, буклет або веб-сайт) для показу в навчальному закладі.

Питання проекту

Ключове питання

Що є початком всього?

Тематичні питання

- Чому вода – речовина № 1 в світі?

- Чи обережно ми ставимось до води?

- В чому унікальність цієї речовини?

- Які екологічні проблеми пов’язані із забрудненням води?

Змістові питання

- Які властивості має вода?

- Яке значення води?

План вивчення теми (вставити файл)

Навчальні програми: Навчальні цілі: учень називає оксиди; описує поширеність представників основних класів неорганічних сполук у природі; наводить приклади основних і кислотних оксидів; характеризує фізичні та хімічні властивості оксидів;

складає план експерименту, проводить його, робить висновки; висловлює судження про значення хімічного експерименту, як джерела знань про вплив речовин на навколишнє середовище і здоров’я людини; дотримується запобіжних заходів під час роботи з реактивами.

План впровадження

План вивчення теми

Навчальні цілі

- Формування стійкий пізнавальний інтерес до вивчення предмета.

- Формування вміння користуватися додатковою літературою, аналізувати одержані знання.

- Формування вміння працювати в колективі.

- Розвивання навичок самостійної дослідницької роботи.

- Формування основи критичного мислення (оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання)

- Використання цифрових технологій, комунікаційних мереж

- Використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації.

- Правильне оформлення списку використаних джерел.

- Навчання презентувати свою роботу (презентація, буклет).

Діяльність вчителя

Підготовка до вивчення теми:

Вчитель роздає дітям буклети для батьків, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми. Перевіряє, чи знають учні як шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати. Просить учнів підготувати наперед журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Перше заняття

Вчитель ставить перед учнями Ключове запитання: Що є початком всього? Як один із варіантів проводить з учнями мозковий штурм. Вчитель показує вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Чому вода – речовина № 1? – Чи можна чимось замінити воду? – Чи обережно ми ставимось до води? Учні мають ознайомитися і розглянути склад, будову і властивості води. Для кожної групи розроблене власне завдання. Група 1. 1. Дослідити склад і будову молекули води. 2. Відповісти на питання:Як склад і будова води впливають на її властивості? Група 2. 1. Дослідити фізичні та хімічні властивості води. 2. Відповісти на питання: В чому проявляється унікальність води? Перед початком роботи вчитель: - обов'язково знайомить дітей з Законом про авторське право; - пояснює як правильно оформити список використаних джерел (пропонуємо для заповнення шаблон таблиці); - навчає критично оцінювати сайти та інші посиланні під час роботи в Інтернеті (надаємо необхідні форми); - нагадує про безпечну поведінку в Інтернеті. Вчитель роздає учням форму оцінювання, щоб допомогти учням спланувати та відстежити результати своєї діяльності. Щоб мати змогу оцінити кінцевий продукт розроблений критерії оцінювання роботи учнів над темою. Об’єднання в малі групи відбувається автоматично. Учні об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.

Друге заняття

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження (методи знаходять у відповідній літературі або Інтернет ресурсах). Вчитель під час роботи груп, прислухається до обговорень учнів, записує нотатки у блокнот щодо роботи малих груп, їх ідей та намічає шляхи для подальшого спрямування навчання кожної групи учнів. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт.

Третє заняття

Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.


Публикация АнфиловаАнна 28022013 лист1.jpg Публикация АнфиловаАнна 28022013 лист2.jpg

Фасилітація - презентація

Діяльність учнів

Діти отримують від вчителя буклети, які пояснюють особливості методу проектів, та як він буде використовуватися при вивченні теми. Учні показують вчителю вміння шукати інформацію в Інтернеті, зберігати її та документувати, заздалегідь підготовують журнали досліджень, щоб занотовувати свої спостереження, і думати над питаннями і спільними дискусіями у рамках навчального проекту.

Перше заняття

Діти заслуховують Ключове питання проекту: Що є початком всього? Учні приймають участь у мозковому штурмі за поставленими вчителем питаннями, дивляться вступну презентацію, в ході якої та після неї варто провести з класом обговорення наступних запитань: - Чому вода – речовина № 1? – Чи обережно ми ставимось до води? - В чому унікальність цієї речовини? - Які екологічні проблеми пов’язані із забрудненням води? Учні ознайомлюються і розглядають склад, будову і властивості води. Кожна група отримує власне завдання. Група 1. 1. Дослідити склад і будову молекули води. 2. Відповісти на питання: Як склад і будова води впливають на її властивості? Група 2. 1. Дослідити фізичні та хімічні властивості води. 2. Відповісти на питання: В чому проявляється унікальність води? Перед початком роботи діти ознайомлюються з Законом про авторське право, як правильно оформити список використаних джерел. Учні одержують форму оцінювання, щоб мати можливість спланувати та відстежити результати своєї діяльності, ознайомлюються з критеріями оцінювання роботи над темою. Об’єднуються в малі групи для розробки та впровадження проектів.

Друге заняття

Учні збираються в малих групах, обговорюють своє завдання, записують в Журналі досліджень свої попередні ідеї та які методи вони будуть використовувати під час дослідження, знайомлять з ними вчителя. Продуктом даного етапу роботи стане розроблення Інструкції для виконання дослідження. Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки. Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень, буклет або веб-сайт.

Третє заняття

Продуктом стає мультимедійна презентація, буклет, інформаційний бюлетень або веб-сторінка. Представлення своїх робіт відбувається за допомогою ротаційних станцій («Рухаємося по колу»). Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують за вибором учням молодших класів, паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Учнівська робота

Інструкція до виконання практичної роботи

Оцінювання

На початку роботи над проектом учні заповнюють З-Х-Я-Д - таблицю, в якій наводять відомості про те, що вони розуміють, а також показують свої попередні знання щодо теми "Вода". Учитель проводить оцінювання навчальних досягнень учнів для того, щоб з’ясувати попередні знання учнів з цієї теми за методом мозкового штурму. Учні впродовж всього виконання проекту постійно працюють над таблицею З-Х-Я-Д поступово заповнюють її. Цей документ допомагає вчителю відслідковувати, як саме іде процес засвоєння знань. До того, як учні почнуть працювати над міні-проектом зі створення презентації та ін. вони розробляють план роботи групи для того, щоб спрямувати своє навчання та дослідження. Впродовж роботи над проектом учні працюють в трьох групах, також використовують Форму оцінювання, яка допомагає їм добре виконати завдання та спрямовує їх у виконанні завдань проектів. Коли учні завершать частину дослідження, учитель перевірить їх спостереження, правильність запису, щоб з’ясувати, чи потребують учні додаткових знань через консультацію. Коли учні працюватимуть у групах над створенням презентації, публікації для того , щоб поділитися з іншими своїми здобутками та знаннями, вони використовують Контрольний список для презентації та ін., який допомагає їм створювати таку презентацію або публікацію, яка відповідає вимогам. Оскільки це груповий проект, учні використовуватимуть форми взаємооцінювання. Їх кінцевий продукт буде оцінений за Формою оцінювання.

Таблица З-Х-Д

Диаграмма

Презентация

Опрос для учащихся

Критерії оцінювання

Самооцінювання учнів

Корисні ресурси

Список джерел

Інші документи

Шаблон: журнал досліджень

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.