Портфолио проекта "Travelling"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Гаркуша І.А. та Коропець І.В.

Коропець Ірина Віталіївна

Назва проекту

"Подорожуємо світом"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Англійська мова, російська мова, географія, історія, природознавство та комп'ютерні технології

Вік учнів, клас

10-11 років, 5-й клас

Стислий опис проекту

Проект "Подорожуємо світом" має за мету розвивати інтерес учнів до подорожі та цікавість до історичної спадщини нашої країни та країни, мова якої вивчається. Мета проекту розвивати інтерес до вивчення іноземних мов взагалі та втому числі англійської мови як засобу спілкування з представниками інших держав.

Питання проекту

Ключове питання

Подорож – це задоволення чи метод навчання?

Тематичні питання

Як подорож впливає на розвиток особистості?

Як подорожувати дешево та швидко?

Як вивчати історію подорожуючи?

Змістові питання

Яку країну обрати для подорожі?

Як організувати маршрут подорожі?

Яким видом транспорту подорожувати?

Які є ключові вирази для подорожуючих?

План вивчення теми

План вивчення теми

План впровадження проекту

Навчальні цілі

поважно ставитися до співрозмовника, до його думки

розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчаеться,

розуміти та поважно ставитися до особливостей стилю життя зарубіжних однолітків,

розвивати здатність представляти культуру рідної країни,

брати участь у міжкультурній комунікації, приймати рішення та давати оцінку

Діяльність вчителя

Встановити та повідомити учнів про тему та мету, строки поведення проекту, етапи, обов'язкові завдання, систему оцінювання виконаних учнями завдань


Презентация учителя


Безопасный интернет

Документ фасилитации

Діяльність учнів

Спочатку учні повинні усвідомитим та зрозуміти тему та мету проекту, отримати перспективне завдання для опрацювання від вчителя та раціонально скласти для себе план та графік реалізації даного завдання. Учні повинні збирати матеріал по темі "Подорож", також вони приймають участь у дискусії по темі проекту та вислдовлюють свої думки про користь та переваги та недоліки різніх видів подорожей.

Учні проводять дослідження користуючись Інтернетом та друкованими джерелами з своїх тем. Учні критично оцінюють ресурси Інтернету, обираючи для використання у своїх дослідженнях ті, які є достовірними і яким можна довіряти, вони оцінюють веб-сайти за формами оцінювання Інтернет-джерел. В процесі виконання роботи над темою учні ведуть дослідження по проблемі проекту працюя у групах або парами.

Діти виконують дослідження, нотують у журналах отримані результати, роблять висновки.

Під час виконання проекту учні опановують певні методики проведення досліджень, спостережень, навчаються оформлювати результати у вигляді таблиць, узагальнювати дані, робити висновки. Готують презентацію, бюлетень або буклет.

Продуктом роботи стає мультимедійна презентація, буклет або інформаційний бюлетень по темі "Подорож світом". Взаємооцінювання відбувається за критеріями передбаченими у формі оцінювання. Результати своїх досліджень учні презентують учням паралельних класів, батькам, керівникам місцевої громади.

Ученическая презентация"Travelling around the world"

Оцінювання

Анкетування

Самооцінювання учнів

Прикдади оцінювання

Корисні ресурси

Список використаних ресурсів

Інші документи

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.