Портфолио проекта Ванюк Ивана на тему "Ловкость"

Материал из ЗапоВики

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Автор проекту

Ванюк Иван Иванович

"Ловкость"

Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети

Основний навчальний предмет: "Фізична культура", розділ "Теорико-методичні знання".

Вік учнів, клас

15-16 років, старші класи

Стислий опис проекту

Цей навчальний проект виконують учні старших класу в рамках теми "Вплив захисних функцій організму на фізичний розвиток людини". Метою проекту є формування здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури. Діти досліджують можливості людського організму та його захисних функцій. Учні виконують різноманітні завдання пов'язані з зазначеною темою, здійснюють пошук необхідної інформації з різноманітних джерел (інтернет,, періодика, побут). Результати своїх досліджень учні представляють у вигляді блогу, буклету, презентації

Питання проекту

Ключове питання

Що таке спритність?

Що ти знаєш про спритність?

Як можно розвивати спритність?

Як стати спритним?

Тематичні питання

Які треба мати якість щоб бути спритним?

У яких іграх безпосередньо розвивається спритність?

Змістові питання

Якими способами спритність можна розвивати на прогулянці?

План вивчення теми (вставити файл)

План вивчення теми

Навчальні цілі

З’ясування причинно-наслідкових зв’язків, ґрунтовне доведення та розуміння ідей Гнучкість та готовність до компромісів з метою здійснення спільного завдання Прийняття відповідальності за результати спільної роботи Розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа-засобів в різноманітних формах та в різних умовах Вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати інформацію, вміння вірно та творчо використовувати дані для вирішення проблем. Оформлення, аналіз та синтезування інформації для вирішення проблем та відповідей на запитання Належне використання інформаційних технологій, інструментів та/або комунікаційних мереж для створення інформаційних даних для успішного функціонування в суспільстві. Пристосування до різних ролей та рівнів відповідальності. Належна та продуктивна праця разом з іншими. Використання міжособистісних навичок та навичок вирішення проблеми для впливу на інших та ведення їх до мети.

Діяльність вчителя

Вчитель проголошує початок проектів «Ловкість», використовуючи учительську презентацію. Вчитель готує форму оцінювання результатів проекту, з якою знайомить учнів на початку виконання проекту. Вчитель готує форму для критичного оцінювання веб-сайтів для учнів початкової школи. Вчитель готує та роздає публікацію з основами проектного навчання батькам. Проводить консультацію для батьків, на якій ознайомить батьків з проектом, який планується, пояснює його особливості та закликає їх до співробітництва; знайомить батьків з правилами безпечного користування інтернетом. Вчитель готує для учнів з особливими потребами шаблони (блогу, презентації, буклету тощо), які за необхідності можна запропонувати учасникам проекту. Вчитель готує для обдарованих та здібних учнів дослідницькі завдання ("Які народні засоби та антибіотики найчастіше використовують при лікуванні вірусних захворювань?"). Вчитель починає заповнювати з учнями таблицю спостережень. Вчитель має створити Таблицю З-Х-Д «Що ти знаєш про спритність?» та радіальну діаграму. Учням пропонується заповнити запропоновану вчителем З-Х-Д схему на початку вивчення теми.

Діяльність учнів

Учням пропонується у формі мозкового штурму подумати, які функції виконує імунітет у оргнізмі та чи є шляхи його тзміцнення. Відповіді учнів записуються на великому аркуші паперу, який буде використовуватися в ході проекту.

Члени І групи протягом тижня досліджують напрямки спритності. Учні створюють блог «Ловкість», на сторінках якого розміщують статті та поради щодо підтримки захисних функцій організму. Щоб залучити членів інших груп до спілкування на сторінках свого блогу та обговорення проблеми шляхом постановки запитань: Нас цікавить твоя думка щодо способів підтримки здоров'я людини. А які шляхи зміцнення імунітету ти обираєш для себе? Вчитель пропонує учням контрольний список для створення блогу.

Учні ІІ групи здійснюють опитування учнів стрших класів та батьків з метою визначення їх думки щодо способів розвитку спритності. Учні в документі Exel оформлюють таблиці з результатами опитування, будують на їх основі діаграму та гістограму. Вчитель пропонує учням контрольний список створення буклету.

Учням ІІІ групи пропонується дібрати комплекс фізичних вправ, що допомагають розвитку спритності. Вчитель пропонує учням контрольний список створення презентації.

Оцінювання

Учні використовують форми оцінювання блогу для того, щоб зробити самооцінювання своїх висновків

Корисні ресурси

Інтернет ресурсы

Інші документи

[1]

Личные инструменты
правила на Заповики
Сайт кафедры ИИТО
переход на сайт центра
 
Наша награда.